Вектори, лін. операції

Вектори, лін. операції

Вектори, лінійні операції над векторами


Сортування:
Відображати:

Дано трикутник з вершинами .  Знайти внутрішній кут при вершині А і зовнішній кут при вершині С.

Ціна : 10.0грн

40-07.120

Розкрити дужки у виразі де - орти осей координат Oxyz.

Ціна : 5.0грн

159-06.120

Знайти внутрішні кути трикутника ABC з вершинами A(2;-1;3), B(1;1;1), C(0;0;5).

Ціна : 10.0грн

159-08.121

Дано вершини тетраедра : . Знайти висоту тетраедра, опущену з вершини С.

Ціна : 10.0грн

40-06.133

Знайти базис заданої сукупності векторів і розклад всіх заданих векторів у знайденому базисі.

Ціна : 10.0грн

159-05.141

У трикутнику АВС точка М - середина сторони |AC|, точка К ділить сторону |AB| у відношенні |AK|:|KB| = 3:5, точка L ділить сторону |BC|  у відношенні |BL|:|LC| = 2:3. Знайти координати вектора у базисі .

Ціна : 10.0грн

129-9.6.145

Довести, що медіани трикутника перетинаються в одній точці і діляться в цій точці у відношенні 2:1, рахуючи від вершини.

Ціна : 10.0грн

129-9.7.146

Однорідна пластинка має форму прямокутника зі сторонами a i b, в якому зроблено прямокутний виріз; лінії розрізу паралельні сторонам пластинки і проходять через її центр. Визначити положення центру ваги пластинки.

Ціна : 10.0грн

129-9.8.147

На площині дано два базиси e1, e2 i e'1, e'2, пов'язаних відношеннями  e'1=e1+2j, e'2=3e1+4e2. Знайти розклад вектора a=4e1-2e2 по базису e'1, e'2 і розклад вектора b=4e'1-e'2 по базису e1, e2.

Ціна : 5.0грн

129-13.1.208

У прямокутному паралелепіпеді ребра AB, AD,AA1, мають довжини 2, 3, 5. Визначити довжини відрізків АС та DC1 та кут між прямими AC i AC1.

Ціна : 10.0грн

108-02.292

В трикутнику АВС точка О - точка перетину медіан . Виразити через ці вектори наступні вектори: .

Ціна : 10.0грн

91-29.2.357

У трикутнику АВС АМ - бісектриса, . Знайти вектор .

Ціна : 10.0грн

91-29.5.357

Вектори утворюють кут 45о , знайти довжину вектора .

Ціна : 5.0грн

91-30.9.362

Спростити вираз: .

Ціна : 10.0грн

91-31.1.365

Знайти векторний добуток для векторів .

Ціна : 5.0грн

91-31.1.370

Обчислити площу трикутника АВС, якщо А(1,1,1), В(1,2,3), С(-1,2,1).

Ціна : 5.0грн

91-31.3.370

Спростити вираз : .

Ціна : 5.0грн

91-31.2.370

Знайти висоту CD трикутника АВС, якщо А(1,1,1), В(1,2,3), С(-1,2,1).

Ціна : 5.0грн

91-31.5.371

Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах якщо - одиничні вектори, яку утворюють кут 60о.

Ціна : 5.0грн

91-31.4.371

Знайти об'єм трикутної піраміди з вершинами A(2;2;2), B(4;3;3), C(4;5;4), D(5;5;6).

Ціна : 5.0грн

91-31.8.372

Знайти одиничний вектор, перпендикулярний векторам .

Ціна : 5.0грн

91-31.6.372

Знайти висоту трикутної піраміди, з вершинами A(2;2;2), B(4;3;3), C(4;5;4), D(5;5;6), опущеної з вершини А.

Ціна : 5.0грн

91-31.9.373

Показано 91 по 112 із 112 (всього сторінок: 4)