Лінійна комбінація векторів

Лінійна комбінація векторів

Лінійна комбінація векторів


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Показати, що вектори утворюють базис, і знайти розклад вектора по базису .

Ціна : 10.0грн

133-1.1.6

Задані чотири точки A, B, C, D. Точки M i N - середини відрізків AC i BD.  Довести, що .

Ціна : 5.0грн

00-11.07

Яким умовам мають задовільняти вектори  щоб мали місце наступні співвідношення : а)  б)  в) .

Ціна : 5.0грн

16-04.09

Знайти довжину вектора якщо - ортогональні орти.

Ціна : 5.0грн

149-01.10

Пряма, що проходить через середини M i N протилежних сторін AB i CD чотирикутника ABCD, проходить через точку перетину О його діагоналей. Довести, що чотирикутник - трапеція або паралелограм.

Ціна : 5.0грн

00-20.11

Вектори утворюють кут 120о і Обчислити .

Ціна : 5.0грн

149-02.11

Дано два трикутники і Виразити вектор що з'єднує точки перетину медіан цих трикутників через вектори .

Ціна : 10.0грн

16-09.12

Задані координати чотирьох точок у просторі A1(2;3;1), A2(4;1;-2), A3(6;3;7), A4(-5;-4;8). Необхідно: 1) записати вектори у базисі знайти модулі цих векторів і їх напрямні косинуси; 2) знайти косинус кута між векторами 3) знайти проекцію вектора на напрям вектора 4) довести неколінеарність векторів знайти площу трикутника A1A2A3 , його висоту з вершини A2 ; 5) довести некомпланарність векторів знайти об'єм піраміди A1A2A3A4, її висоту з вершини A4 на грань A1A2A3.

Ціна : 15.0грн

149-01.14

ABCDEF - правильний шестикутник, причому . Виразити через вектори , і .

Ціна : 10.0грн

16-12.15

Дано вектори де - базис. Показати, що вектори утворюють базис, і знайти координати вектора у базисі .

Ціна : 5.0грн

135-11.15

Задана трійка векторів Довести, що ця трійка векторів утворює базис в V3. Обчислити координати вектора в цьому базисі.

Ціна : 5.0грн

135-12.15

 медіани трикутника ABC.  Виразити через  вектори .

Ціна : 5.0грн

16-14.16

Точки K i L є серединами сторін  паралелограма ABCD. Виразити вектори через вектори .

Ціна : 5.0грн

16-13.16

На стороні АВ трикутника АВС взято точку D так, що пряма CD - бісектриса кута при вершині С. Виразити через  наступні вектори: .

Ціна : 5.0грн

16-18.18

Написати загальне рівняння площини, яка проходить через точку P(-1;2;2), паралельно векторам .

Ціна : 5.0грн

149-01.19

Виразити вектори через вектори  .

Ціна : 10.0грн

109-01.20

Знайти значення параметра для яких вектори лінійно незалежні.

Ціна : 10.0грн

109-02.21

Задані вершини трикутника A(2;-3;4), B(5;-1;-2), C(4;-2;5). Скласти параметричне рівняння його медіани CD.

Ціна : 5.0грн

149-02.21

Нехай Довести, що вектори є базисом у просторі, знайти координати вектора в цьому базисі.

Ціна : 10.0грн

169-17.4.22

Нехай задано вектори  в деякому векторному базисі . Знайти координати лінійної комбінації .

Ціна : 5.0грн

16-01.23

Дано правильний шестикутник ABCDEF. Взявши за базисні вектори , знайти в цьому базисі координати векторів .

Ціна : 5.0грн

16-02.24

Нехай Знайти:  а) б)  в)  пр г)  пр д) е)  .

Ціна : 10.0грн

169-17.1.27

Задано тетраедр OABC. В базисі з ребер знайти координати : а) вектора  де D i E - середини ребер  б) вектора  де F - точка перетину медіан основи.

Ціна : 5.0грн

16-07.27

Дано вектори де вектори - базис. Показати, що вектори утворюють базис, і знайти координати вектора у базисі .

Ціна : 5.0грн

135-11.28

Задана трійка векторів Довести, що ця трійка векторів утворює базис у V3. Обчислити координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 5.0грн

135-12.28

Задані два неколінеарні вектори Знайти вектор який задовільняє такі умови: а) вектори  - компланарні;  б)  .

Ціна : 10.0грн

169-17.2.29

Поза площиною паралелограма ABCD взято точку О.  В базисі з векторів  знайти координати: а) вектора  де М - точка перетину діагоналей паралелограма; б) вектора  де K - середина сторони AD.

Ціна : 5.0грн

16-10.29

Довжини базисних векторів загальної декартової системи координат у просторі дорівнюють відповідно кути між базисними векторами дорівнюють Обчислити довжини векторів і кут між ними, які в заданому базисі мають координати {2;1;-1} та {-3;-1;1} відповідно.

Ціна : 10.0грн

169-17.3.30

Доповнити вектори до ортогонального базису простору .

Ціна : 10.0грн

109-02.31

Перевірити, що вектори утворюють ортогональний базис простору .  Знайти координати вектора в цьому базисі.

Ціна : 10.0грн

109-03.31

Показано 1 по 30 із 90 (всього сторінок: 3)