Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів


Сортування:
Відображати:

Задані координати вершин піраміди Необхідно знайти: 1) довжину ребра А1А2; 2) кут між ребрами А1А2 і А1А4; 3) кут між ребром А1А4 і гранню А1А2А3; 4) площу грані А1А2А3; 5) об'єм піраміди;  6) рівняння прямої А1А2;  7) рівняння площини А1А2А3; 8) рівняння висоти, опущеної з вершини А4 на грань А1А2А3. Зробити малюнок, якщо А1(1;2;1), А2(3;-1;7), А3(2;0;2), А4(7;4;-2).

Ціна : 15.0грн

133-1.2.7

Задані координати чотирьох точок у просторі A1(2;3;1), A2(4;1;-2), A3(6;3;7), A4(-5;-4;8). Необхідно: 1) записати вектори у базисі знайти модулі цих векторів і їх напрямні косинуси; 2) знайти косинус кута між векторами 3) знайти проекцію вектора на напрям вектора 4) довести неколінеарність векторів знайти площу трикутника A1A2A3 , його висоту з вершини A2 ; 5) довести некомпланарність векторів знайти об'єм піраміди A1A2A3A4, її висоту з вершини A4 на грань A1A2A3.

Ціна : 15.0грн

149-01.14

Знайти якщо .

Ціна : 5.0грн

149-8.1.58

За координатами точок A(-5,1,6), B(1,4,3) i C(6,3,9) знайти: а) модуль вектора б) скалярний добуток векторів в) проекцію вектора на вектор г) координати точки М, яка ділить відрізок l = AB у відношенні 1:3.

Ціна : 10.0грн

156-02.74

Задано вектори Необхідно: а) обчислити добуток векторів  б) знайти модуль векторного добутку  в) обчислити скалярний добуток векторів  г) перевірити, чи будуть колінеарні або компланарні вектори д) перевірити, чи компланарні вектори .

Ціна : 10.0грн

156-01.82

Підприємство виготовляє чотири типи товарів у кількості 50, 80, 20, 120 одиниць відповідно. При цьому норми витрат сировини становлять 7, 3.5, 10 і 4кг відповідно. Визначити сумарні витрати сировини і їх зміну якщо виготовлення продукції зміниться відповідно на +5, -4, -2, +10 одиниць.

Ціна : 10.0грн

103-3.41.168

Показано 1 по 6 із 6 (всього сторінок: 1)