Лінійний і векторний простір

Лінійний і векторний простір

Лінійний і векторний простір


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Привести до канонічного вигляду рівняння лінії другого порядку використовуючи теорію квадратичних форм.

Ціна : 10.0грн

136-07.17

Знайти лінійне перетворення, яке виражає через якщо і .

Ціна : 10.0грн

133-1.9.18

Знайти матрицю деякого лінійного оператора у базисі  де  якщо у базисі  його матриця має вигляд:   .

Ціна : 10.0грн

100-08.42

Знайти матрицю лінійного оператора в R3 , який здійснює проектування у координатну площину x0z у базисі а також у базисі  .

Ціна : 10.0грн

119-3.3.44

Привести квадратичну форму до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн

119-3.7.52

Привести квадратичну форму до канонічного вигляду і вказати відповідне ортогональне перетворення.

Ціна : 10.0грн

119-3.8.54

Знайти в базисі матрицю лінійного оператора f, що переводить кожен вектор у вектор якщо .

Ціна : 5.0грн

135-03.64

Знайти в базисі матрицю лінійного оператора f, якщо f - проектування на площину .

Ціна : 10.0грн

135-04.65

Знайти власні вектори і власні значення лінійного оператора f, що має в деякому базисі матрицю .

Ціна : 10.0грн

135-8.66

Знайти власні вектори і власні значення лінійного оператора f, що має в деякому базисі матрицю .

Ціна : 10.0грн

135-09.68

Привести квадратичну форму до канонічного вигляду: .

Ціна : 5.0грн

135-3.2.75

Знайти ортогональне перетворення, що приводить квадратичну форму до канонічного вигляду. Написати цей канонічний вигляд.

Ціна : 10.0грн

135-5.77

Привести до канонічного вигляду рівняння кривої другого порядку і побудувати цю криву в початковій системі координат.

Ціна : 10.0грн

135-06.77

Написати канонічне рівняння поверхні другого порядку визначити її тип і знайти канонічну систему координат.

Ціна : 15.0грн

135-7.79

Методом Лагранжа привести до канонічного вигляду квадратичну форму   Знайти лінійне перетворення, яке приводить дану форму до канонічного виду.

Ціна : 10.0грн

12-2.24.82

Знайти ортогональне перетворення, яке приводить квадратичну форму задану в евклідовому просторі   до канонічного виду. Написати цей канонічний вигляд.

Ціна : 10.0грн

12-2.25.83

Написати канонічне рівняння кривої другого порядку визначити її тип і знайти канонічну систему координат.

Ціна : 10.0грн

12-2.27.85

Написати канонічне рівняння поверхні другого порядку визначити її тип і знайти канонічну систему координат.

Ціна : 10.0грн

20-7089

Спростити рівняння кривої Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

134-4.19.86

У базисі, який складається з векторів лінійний оператор заданий матрицею Знайти матрицю цього оператора в новому базисі якщо .

Ціна : 10.0грн

134-4.22.89

З'ясувати, чи утворюють лінійний простір множини: а) множина всіх натуральних дільників числа 198;  б) множина всіх матриць виду де У випадку позитивної відповіді вказати розмірність і довільний базис цього лінійного простору.

Ціна : 10.0грн

142-03.90

Знайти матрицю лінійного оператора A повороту відносно осі X в R3 у додатньому напрямку на кут .

Ціна : 10.0грн

134-4.28.91

З'ясувати, чи утворюють вектори базис лінійного простору V, і знайти координати вектора в цьому базисі. .

Ціна : 5.0грн

142-4.1.94

З'ясувати, чи утворюють матриці базис лінійного простору V, і знайти координати у цьому базисі. належать простору V всіх матриць другого порядку.

Ціна : 10.0грн

142-4.2.95

З'ясувати, чи утворює базис набір многочленів і знайти координати в цьому базисі. належать простору V всіх многочленів, степінь яких не перевищує 3.

Ціна : 10.0грн

142-4.3.96

З'ясувати, чи є лінійним оператор заданий умовами: У випадку позитивної відповіді знайти матрицю лінійного оператора f у базисі та власні вектори оператора f.

Ціна : 5.0грн

142-6.1.101

З'ясувати, чи є лінійним оператор заданий умовами: У випадку позитивної відповіді знайти матрицю лінійного оператора f у базисі та власні вектори оператора f.

Ціна : 10.0грн

142-6.2.102

З'ясувати, чи є лінійним оператор заданий умовами: f - оператор дзеркального відображення простору відносно площини Oxy. У випадку позитивної відповіді знайти матрицю лінійного оператора f у базисі та власні вектори оператора f.

Ціна : 10.0грн

142-6.3.103

Для квадратичної форми : скласти її матрицю; дослідити знаковизначеність; привести квадратичну форму до канонічного виду; визначити тип поверхні другого порядку, яка має рівняння .

Ціна : 10.0грн

142-07.105

Методом Лагранжа привести квадратичну форму до канонічного виду і вказати невироджене перетворення змінних, що здійснює таке перетворення квадратичної форми .

Ціна : 15.0грн

135-6.1.109

Показано 1 по 30 із 64 (всього сторінок: 3)