Лінійна алгебра

Задачі лінійної алгебри : матриці, визначники ...


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Розв'язати матричним способом систему рівнянь .

Ціна : 10.0грн
Код : 147-02.25

Розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь використовуючи формули Крамера.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-2.1.26

Розв'язати матричним методом систему лінійних алгебраїчних рівнянь .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-2.2.27

Знайти ранг матриці .

Ціна : 10.0грн
Код : 149-4.1.28

Дослідити на сумісність систему рівнянь і розв'язати її у випадку сумісності .

Ціна : 10.0грн
Код : 147-01.29

Знайти ті значення параметра p, якщо вони існують, при яких рядки матриці А лінійно залежні: .

Ціна : 10.0грн
Код : 149-4.2.29

Розв'язати методом Гауса систему лінійних алгебраїчних рівнянь .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-2.4.29

Методом приєднаної матриці знайти A-1 для матриці .

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.38.30

Розв'язати рівняння за допомогою оберненої матриці .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-02.30

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини Запаси сировини та норми витрат наведені в таблиці: Визначити кількість продукції яку можна виготовити, якщо сировину буде повністю вичерпано. Вказати базовий розв'язок.

Ціна : 15.0грн
Код : 147-03.31

Довести, що третій рядок матриці є лінійною комбінацією перших двох. Знайти коефіцієнти цієї лінійної комбінації.

Ціна : 10.0грн
Код : 149-4.3.31

Методом Гауса знайти обернену матрицю для .

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.39.31

Знайти ранг матриці .

Ціна : 5.0грн
Код : 119-2.5.31

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-2.6.31

Знайти те значення параметра p, при якому ранг матриці А рівний трьом: .

Ціна : 10.0грн
Код : 149-4.4.32

Знайти власні значення і власні вектори лінійного перетворення, заданого матрицею   .

Ціна : 10.0грн
Код : 79-01.33

Знайти ті значення параметрів p i q,  якщо вони існують, при яких ранг матриці А рівний двом: .

Ціна : 10.0грн
Код : 149-4.5.33

Чи має однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь ненульові розв'язки? Якщо так, то знайти їх, виписавши фундаментальну систему розв'язків.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-2.7.33

Знайти діагональну форму матриці А і новий базис, якщо   .

Ціна : 5.0грн
Код : 79-02.34

Привести квадратичну форму  до канонічного виду.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-03.34

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 10.0грн
Код : 145-2.2.35

Дано систему лінійних рівнянь . При яких значеннях вона: а) не має розв'язків? б) має один розв'язок? в) має нескінченну кількість розв'язків?

Ціна : 10.0грн
Код : 145-2.4.37

Знайти всі розв'язки системи .

Ціна : 10.0грн
Код : 145-2.3.37

Знайти довільний базис і визначити розмірність простору розв'язків системи .

Ціна : 5.0грн
Код : 100-04.38

Дано систему Знайти значення параметра при яких: а) нульовий розв'язок цієї системи - єдиний розв'язок; б) задана система має не нульові розв'язки.

Ціна : 10.0грн
Код : 145-2.5.38

Нехай Знайти .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-07.41

Знайти матрицю деякого лінійного оператора у базисі  де  якщо у базисі  його матриця має вигляд:   .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-08.42

Дослідити на сумісність і знайти загальний розв'язок та один частинний розв'язок системи рівнянь : .

Ціна : 10.0грн
Код : 83-17.44

Знайти матрицю лінійного оператора в R3 , який здійснює проектування у координатну площину x0z у базисі а також у базисі  .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-3.3.44

Довести, що система має єдиний розв'язок. Невідоме знайти за формулою Крамера. Розв'язати систему методом Гауса.

Ціна : 10.0грн
Код : 149-6.1.45


Показано 61 по 90 із 237 (всього сторінок: 8)