Алгебра

Алгебра

Алгебра і теорія чисел, векторна алгебра, визначники і матриці ...


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Розкласти на множники (знайти корені многочлена) .

Ціна : 5.0грн

135-4.2.04

Розкласти на множники (знайти корені многочлена) .

Ціна : 5.0грн

135-4.1.04

Довести тотожність .

Ціна : 5.0грн

134-1.2.5

Записати в тригонометричній формі комплексне число .

Ціна : 5.0грн

135-07.05

Знайти дійсні розв'язки рівняння .

Ціна : 5.0грн

141-02.05

Задані вектори i . Необхідно: 1) обчислити скалярний добуток векторів 2) знайти модуль векторного добутку векторів 3) з'ясувати колінеарність і ортогональність векторів 4) переконатись, що вектори утворюють базис; 5) знайти координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 15.0грн

136-1.1.5

Знайти найбільший спільний дільник d і найменше спільне кратне чисел 8633 і 7387, а також знайдіть цілі числа a, b, такі, що 8633a + 7387b = d.

Ціна : 5.0грн

138-01.05

Лінійне відображення простору в базисі має матрицю  а лінійне відображення  простору в базисі має матрицю .  Знайти матриці відображень  і   в базисі .

Ціна : 10.0грн

ВМ17-5-89

Подати в алгебраїчній формі .

Ціна : 10.0грн

100-01.05

Розв'язати нерівність .

Ціна : 5.0грн

135-05.05

Розв'язати нерівність .

Ціна : 5.0грн

135-06.05

Розв'язати рівняння .

Ціна : 5.0грн

135-05.5

З яким знаком у визначник 6-го порядку входить член ?

Ціна : 5.0грн

000-03.6

Записати в показниковій формі комплексне число .

Ціна : 5.0грн

135-08.06

Методом елементарних перетворень рядків знайти матрицю, обернену до діагональної матриці де a, b, c, d -  деякі дійсні числа.

Ціна : 10.0грн

000-07.6

Знайти матрицю обернену до матриці .

Ціна : 10.0грн

ВМ10-6.1

Знайти матрицю обернену нижній трикутній матриці .

Ціна : 10.0грн

ВМ10-6.3

Знайти модуль і аргумент комплексного числа .

Ціна : 5.0грн

135-09.06

Показати, що вектори утворюють базис, і знайти розклад вектора по базису .

Ціна : 10.0грн

133-1.1.6

Обчислити  і    якщо

Ціна : 10.0грн

ВМ16-6-239

Обчислити .

Ціна : 5.0грн

135-10.06

Обчислити визначник .

Ціна : 5.0грн

135-11.06

Подати у тригонометричній формі і зобразити на площині .

Ціна : 10.0грн

100-02.06

Розв'язати порівняння .

Ціна : 5.0грн

00-01.06

Розв'язати рівняння .

Ціна : 5.0грн

134-1.3.6

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 10.0грн

134-1.4.6

Задані чотири точки A, B, C, D. Точки M i N - середини відрізків AC i BD.  Довести, що .

Ціна : 5.0грн

00-11.07

Знайти всі значення кореня .

Ціна : 5.0грн

135-13.07

Задані координати вершин піраміди Необхідно знайти: 1) довжину ребра А1А2; 2) кут між ребрами А1А2 і А1А4; 3) кут між ребром А1А4 і гранню А1А2А3; 4) площу грані А1А2А3; 5) об'єм піраміди;  6) рівняння прямої А1А2;  7) рівняння площини А1А2А3; 8) рівняння висоти, опущеної з вершини А4 на грань А1А2А3. Зробити малюнок, якщо А1(1;2;1), А2(3;-1;7), А3(2;0;2), А4(7;4;-2).

Ціна : 15.0грн

133-1.2.7

Знайти остачу від ділення 39149 на 31.

Ціна : 5.0грн

137-1.6.7

Показано 31 по 60 із 681 (всього сторінок: 23)