Алгебра

Алгебра

Алгебра і теорія чисел, векторна алгебра, визначники і матриці ...


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти останні дві цифри числа .

Ціна : 5.0грн

ВМ18-11.10

Обчислити ранг матриці  .

Ціна : 10.0грн

ВМ16-10-198

Розв'язати систему порівнянь .

Ціна : 5.0грн

138-03.10

Розв'язати систему рівнянь у цілих числах.

Ціна : 5.0грн

138-04.10

Розв'язати систему рівнянь методом Гауса.

Ціна : 5.0грн

109-03.10

Пряма, що проходить через середини M i N протилежних сторін AB i CD чотирикутника ABCD, проходить через точку перетину О його діагоналей. Довести, що чотирикутник - трапеція або паралелограм.

Ціна : 5.0грн

00-20.11

Дослідити системи лінійних рівнянь на сумісність і, у випадку сумісності розв'язати їх: а) за формулами Крамера; б) методом Гауса. 1) 2) .

Ціна : 10.0грн

136-04.11

Знайти значення параметра при яких система лінійних рівнянь несумісна.

Ціна : 10.0грн

109-04.11

Знайти корені рівняння .

Ціна : 6.0грн

156-03.11

Знайти проекцію вектора на вісь L, яка утворює з координатними осями кути .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-16.11

Вектори утворюють кут 120о і Обчислити .

Ціна : 5.0грн

149-02.11

Подати у тригонометричній і показниковій формі комплексні числа: 1) 2) 3) 4) .

Ціна : 10.0грн

134-1.22.11

Розв'язати систему рівнянь методом Гауса і Крамера : .

Ціна : 10.0грн

79-02.11

Яка множина точок на комплексній площині визначається умовою ?

Ціна : 5.0грн

141-11.11

Дано два трикутники . Виразити вектор  що з'єднує точки перетину медіан цих трикутників через вектори .


Ціна : 5.0грн

16-09.12

Дано два трикутники і Виразити вектор що з'єднує точки перетину медіан цих трикутників через вектори .

Ціна : 10.0грн

16-09.12

М - точка перетину медіан трикутника АВС, О - довільна точка простору. Довести рівність : .

Ціна : 10.0грн

16-08.12

Знайти значення параметра при яких система лінійних рівнянь має нескінченну множину розв'язків. Для знайдених значень вказати загальний розв'язок системи.

Ціна : 10.0грн

109-05.12

Знайти розв'язок системи рівнянь .

Ціна : 10.0грн

79-03.12

Обчислити визначник .

Ціна : 5.0грн

156-01.12

Розв'язати рівняння  .

Ціна : 5.0грн

149-10.12

Розв'язати рівняння: а) б) .

Ціна : 10.0грн

100-04.12

Знайти всі корені рівняння .

Ціна : 5.0грн

92-37.6.13

Знайти загальний розв'язок і фундаментальну систему розв'язків системи лінійних рівнянь .

Ціна : 10.0грн

136-05.13

Знайти ранг матриці .

Ціна : 5.0грн

147-02.13

Знайти модуль і аргумент числа .

Ціна : 5.0грн

ВМ16-3-244

Обчислити .

Ціна : 10.0грн

102-01.13

Обчислити визначник .

Ціна : 10.0грн

119-1.4.13

Обчислити визначник матриці четвертого порядку .

Ціна : 10.0грн

ВМ52-1.26.13

Розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою оберненої матриці (матричним методом).

Ціна : 10.0грн

149-1.1.13

Показано 91 по 120 із 681 (всього сторінок: 23)