Алгебра

Алгебра

Алгебра і теорія чисел, векторна алгебра, визначники і матриці ...


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

У трикутнику АВС : . 1) При якому співвідношенні між  вектори  колінеарні?  2) Нехай  такі, що вектори  не колінеарні. Вважаючи  виразити вектори  через .

Ціна : 5.0грн

16-11.14

Через дві протилежні вершини паралелограма проведені прямі, які перетинають його сторони або їх продовження у чотирьох точках. Довести, що ці точки є вершинами трапеції або паралелограма.

Ціна : 5.0грн

00-29.14

Задані дві матриці Необхідно знайти: 1) 2) 3) -  де Е одинична матриця третього порядку.

Ціна : 10.0грн

136-2.1.14

Точки A(1;1), B(0;-3), C(2;2) - вершини трикутника. Знайти довжину медіани АК і координати точки М перетину медіан трикутника АВС.

Ціна : 6.0грн

135-06.14

Знайти матрицю А-1,  обернену до матриці .

Ціна : 10.0грн

149-19.14

Знайти матрицю, обернену матриці .

Ціна : 10.0грн

119-1.4.14

Задані координати чотирьох точок у просторі A1(2;3;1), A2(4;1;-2), A3(6;3;7), A4(-5;-4;8). Необхідно: 1) записати вектори у базисі знайти модулі цих векторів і їх напрямні косинуси; 2) знайти косинус кута між векторами 3) знайти проекцію вектора на напрям вектора 4) довести неколінеарність векторів знайти площу трикутника A1A2A3 , його висоту з вершини A2 ; 5) довести некомпланарність векторів знайти об'єм піраміди A1A2A3A4, її висоту з вершини A4 на грань A1A2A3.

Ціна : 15.0грн

149-01.14

Знайти обернену матрицю до матриці .

Ціна : 5.0грн

147-03.14

Числа є сусідніми вершинами правильного восьмикутника, який лежить у першій чверті. Які числа становлять його решту вершин?

Ціна : 10.0грн

102-02.14

ABCDEF - правильний шестикутник, причому . Виразити через вектори , і .

Ціна : 10.0грн

16-12.15

Звільнитись від ірраціональності у знаменнику виразу .

Ціна : 10.0грн

102-03.15

Знайти власні значення і власні вектори матриці .

Ціна : 10.0грн

136-06.15

Методом Гауса розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 10.0грн

133-1.6.15

Розв'язати систему рівнянь матричним методом .

Ціна : 10.0грн

149-21.15

Точки K i L є серединами сторін  паралелограма ABCD. Виразити вектори через вектори .

Ціна : 5.0грн

16-13.16

 медіани трикутника ABC.  Виразити через  вектори .

Ціна : 5.0грн

16-14.16

Знайти аргументи і модулі спряжених комплексних чисел .  Записати їх у показниковій і тригонометричній формах.

Ціна : 5.0грн

92-37.3.16

Знайти AB i BA, якщо .

Ціна : 6.0грн

156-01.16

Знайти кратні корені рівняння .

Ціна : 10.0грн

102-04.16

Обчислити  .

Ціна : 5.0грн

ВМ16-6-247

Обчислити визначник .

Ціна : 10.0грн

149-2.3.16

Розв'язати систему рівнянь матричним методом .

Ціна : 10.0грн

149-22.16

Перевірити, чи  сумісна система рівнянь, і у випадку сумісності розв'язати її: 1) за формулами Крамера; 2) методом Гауса; 3) матричним способом. .

Ціна : 10.0грн

136-2.2.16

Розв'язати систему матричним способом .

Ціна : 10.0грн

133-1.7.16

Записати систему в матричній формі і знайти її розв'язок : .

Ціна : 5.0грн

79-04.17

Знайти загальний розв'язок однорідної системи .

Ціна : 10.0грн

133-1.8.17

Знайти найбільший спільний дільник чисел 2786 і 138 за допомогою алгоритму Евкліда. Записати лінійне подання числа d=НОД(2786, 138) у вигляді де .

Ціна : 5.0грн

100-2.1.17

Знайти раціональні корені рівняння .

Ціна : 10.0грн

102-05.17

Привести до канонічного вигляду рівняння лінії другого порядку використовуючи теорію квадратичних форм.

Ціна : 10.0грн

136-07.17

На стороні АВ трикутника АВС взято точку D так, що пряма CD - бісектриса кута при вершині С. Виразити через  наступні вектори: .

Ціна : 5.0грн

16-18.18

Показано 121 по 150 із 681 (всього сторінок: 23)