Алгебра

Алгебра

Алгебра і теорія чисел, векторна алгебра, визначники і матриці ...


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знаючи вершину А(1; 1; 1) квадрата ABCD, його центр О(0; 0; 0) і вектор  перпендикулярний площині квадрата, знайти решту його вершин.

Ціна : 10.0грн

71-1.90.18

Знайти всі різні значення  і позначити їх на комплексній площині.

Ціна : 5.0грн

92-37.6.18

З точки О виходять два вектори . Знайти довільний вектор  що йде по бісектрисі кута АОВ.

Ціна : 5.0грн

16-17.18

У прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1 AD = 1, AB = 2, AA1 = 3. Знайти кут між мимобіжними прямими AC1 i B1D1.

Ціна : 5.0грн

135-21.18

Знайти лінійне перетворення, яке виражає через якщо і .

Ціна : 10.0грн

133-1.9.18

На осі ординат знайти точку, що рівновіддалена від точок A(1;-3;7) i B(5;7;-5).

Ціна : 5.0грн

149-6.18

Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах якщо .

Ціна : 5.0грн

135-24.18

Розв'язати діофантове рівняння .

Ціна : 5.0грн

100-2.2.18

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-15.18

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 6.0грн

146-1.11.18

Знайти вектор u, якщо .

Ціна : 10.0грн

10-05.19

Знайти власні вектори і власні значення матриці .

Ціна : 10.0грн

133-1.10.19

Знайти власні значення і власні вектори матриці .

Ціна : 10.0грн

136-2.3.19

Дано трикутник з вершинами в точках: А(1;1;-2), В(3;2;1), С(2;4;-1). Знайти внутрішній кут при вершині В і проекцію вектора на вектор .

Ціна : 5.0грн

149-29.19

Дано вершини трикутника A(2;-1;4), B(3;2;-6) i C(-5;0;2). Знайти довжину його медіани, проведеної з вершини А.

Ціна : 5.0грн

149-7.19

Знайти координати вектора якщо він перпендикулярний векторам утворює з ортрм тупий кут і .

Ціна : 5.0грн

135-25.19

Знайти остачу від ділення 3929 на 31.

Ціна : 5.0грн

137-1.8.1

Написати загальне рівняння площини, яка проходить через точку P(-1;2;2), паралельно векторам .

Ціна : 5.0грн

149-01.19

Обчислити визначник .

Ціна : 5.0грн

135-11.19

Обчислити визначник .

Ціна : 5.0грн

135-13.19

Розв'язати показникове порівняння .

Ціна : 10.0грн

138-01.19

Розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса.

Ціна : 10.0грн

149-1.3.19

Скласти таблицю значень многочлена у полі Вказати корені цього многочлена в .

Ціна : 5.0грн

100-03.19

Виразити вектори через вектори  .

Ціна : 10.0грн

109-01.20

Знайти дійсні числа p i q, при яких матриця задовільняє рівняння .

Ціна : 5.0грн

000-2.20

Задано систему лінійних алгебраїчних рівнянь: Необхідно, використовуючи метод Гауса, знайти загальний і відповідний йому базисний розв'язки системи рівнянь.

Ціна : 10.0грн

149-1.4.20

Дано матрицю . Переконатись, що вона не вироджена, знайти обернену матрицю.

Ціна : 6.0грн

156-01.20

Обчислити визначник .

Ціна : 5.0грн

135-14.20

Обчислити визначник .

Ціна : 5.0грн

135-15.20

Обчислити наближено з точністю до 0,001 всі дійсні корені рівняння .

Ціна : 10.0грн

102-06.20

Показано 151 по 180 із 681 (всього сторінок: 23)