Алгебра

Алгебра

Алгебра і теорія чисел, векторна алгебра, визначники і матриці ...


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Розв'язати показникове порівняння 5x ≡ 229(mod1001) .

Ціна : 10.0грн

138-02.20

Розв'язати порівняння Відповідь подати як множину класів лишків у відповідному Записати десять будь-яких цілих чисел, які є розв'язками даного порівняння.

Ціна : 5.0грн

100-04.20

Задана матриця Довести, що вона має обернену матрицю і знайти елемент матриці який стоїть  в третьому рядку і другому стовпці.

Ціна : 10.0грн

149-3.1.21

Знайти значення параметра для яких вектори лінійно незалежні.

Ціна : 10.0грн

109-02.21

Задана матриця Довести, що вана має обернену матрицю і знайти її.

Ціна : 10.0грн

149-3.2.21

Методом приєднаної матриці знайти А-1 для матриці .

Ціна : 5.0грн

135-19.21

Обчислити визначник n-го порядку: .

Ціна : 5.0грн

135-17.21

Використовуючи визначення кратного кореня, перерахувати всі корені многочлена і вказати їх кратність.

Ціна : 5.0грн

100-01.21

Привести рівняння кривої другого порядку до канонічного виду і побудувати цю криву: .

Ціна : 10.0грн

136-2.4.21

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 6.0грн

146-1.13.21

Розв'язати степеневе порівняння 7x17 ≡ 157(mod1144).

Ціна : 10.0грн

138-03.21

Задані вершини трикутника A(2;-3;4), B(5;-1;-2), C(4;-2;5). Скласти параметричне рівняння його медіани CD.

Ціна : 5.0грн

149-02.21

Знайти власні значення і власні вектори матриці і привести її до діагонального виду.

Ціна : 10.0грн

149-1.5.22

Знайти кратність кореня в рівнянні .

Ціна : 5.0грн

100-02.22

Знайти ранг матриці .

Ціна : 6.0грн

156-02.22

Розв'язати матричне рівняння .

Ціна : 5.0грн

135-21.22

Розв'язати порівняння 16x8 - 8x7 + 9x4 -1  ≡ 0(mod196).

Ціна : 15.0грн

138-04.22

Розв'язати систему рівнянь .

Ціна : 6.0грн

146-1.14.22

Розкласти на лінійні множники многочлен .

Ціна : 5.0грн

100-03.22

Виразити через основні симетричні многочлени наступний многочлен: .

Ціна : 10.0грн

102-07.23

З'ясувати, чи сумісна система рівнянь .

Ціна : 10.0грн

156-04.23

Нехай задано вектори  в деякому векторному базисі . Знайти координати лінійної комбінації .

Ціна : 5.0грн

16-01.23

Знайти матрицю Х, якщо .

Ціна : 10.0грн

149-3.3.23

Побудувати многочлен з дійсними коефіцієнтами за даними коренями (двократний).

Ціна : 5.0грн

100-04.23

Розв'язати систему лінійних рівнянь: За формулами Крамара, за допомогою оберненої матриці, методом Гаусса.

Ціна : 15.0грн

149-01.23

За допомогою теореми Штурма виділити корені многочлена .

Ціна : 10.0грн

100-07.24

Виконати дії над комплексними числами. Результат записати у показниковій формі. .

Ціна : 10.0грн

136-3.1.24

Дано систему  Довести, що система сумісна, знайти її загальний розв'язок і частковий розв'язок, якщо .

Ціна : 10.0грн

46-15.24

Дано правильний шестикутник ABCDEF. Взявши за базисні вектори , знайти в цьому базисі координати векторів .

Ціна : 5.0грн

16-02.24

Знайти матрицю Х, якщо .

Ціна : 10.0грн

149-3.4.24

Показано 181 по 210 із 681 (всього сторінок: 23)