Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано точку М(2, 3) і пряму . Знайти координати точки N, симетричної М відносно заданої прямої.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.23

Дано рівняння двох сторін квадрата: і . Знайти його площу.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.21

Знайти рівняння площини, паралельної осі Oz, яка проходить через точки А(2, 3, -1) і В(-1, 2, 4).

Ціна : 10.0грн

ВМ09-17.1

Написати рівняння кола, яке проходить через точки А(4;1) і В(11;8) та дотикається до осі Ox.

Ціна : 5.0грн

00-01.02

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1, 2, 2).

Ціна : 10.0грн

38-43.03

Через точку А(2;1) провести коло, яке дотикається до координатних осей.

Ціна : 5.0грн

00-01.03

Яка фігура задається рівнянням Зробити малюнок.

Ціна : 5.0грн

00-01.04

Яка фігура задається рівнянням Зробити малюнок.

Ціна : 5.0грн

00-01.05

До поверхні провести дотичну площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн

38-43.07

Дано дві суміжні вершини паралелограма А(1, -2), В(3, 2) і точка N(5, -1) перетину його діагоналей. Знайти дві інші вершини паралелограма.

Ціна : 5.0грн

40-04.7

В трикутнику з вершинами P(2, 3), Q(6, 3), R(6, -5)  знайти довжину бісектриси QL.

Ціна : 5.0грн

40-05.07

Задані вершини А(2;-3), В(-4;1), С(12;5) трикутника АВС. Необхідно знайти: 1) рівняння сторони АВ;  2) рівняння висоти СН і довжину цієї висоти;  3) рівняння медіани АМ;  4) точку N перетину медіани АМ і висоти СН;  5) рівняння прямої, паралельної стороні АВ і яка проходить через вершину С;  6) внутрішній кут пи вершині А і зовнішній кут при вершині С.

Ціна : 10.0грн

136-1.2.7

Дано дві точки . На осі Oy  знайти таку точку N, щоб площа трикутника LMN дорівнювала 15 квадратним одиницям.

Ціна : 5.0грн

40-07.9

Скласти канонічне рівняння: а) еліпса; б) гіперболи; в) параболи, за їх відомими з умов 1-3 параметрами. Через a i b позначені велика і мала півосі еліпса або гіперболи, через F - фокус кривої, - ексцентриситет, 2с - фокусна відстань, - рівняння асимптот гіперболи, D - директриса кривої, А,В - точки, що лежать на кривій.  1) 2) 3) .

Ціна : 10.0грн

136-1.3.10

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А = (4; -1) і рівняння двох бісектрис .

Ціна : 10.0грн

133-1.3.10

В трикутнику з вершинами А(2,-1), В(5,3), С(-6,5) знайти довжину бісектриси кута А.

Ціна : 10.0грн

02-17.11

Дано чотири точки Необхідно знайти: 1) рівняння площини 2) рівняння прямої, що проходить через точку перпендикулярно площині 3) відстань від точки до площини 4) синус кута між прямою і площиною 4) косинус кута між координатною площиною Oxy і площиною .

Ціна : 10.0грн

136-1.4.11

Побудувати на площині область розв'язків системи лінійних нерівностей .

Ціна : 10.0грн

133-1.4.11

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до даної точки F(-4;0) до заданої прямої рівне 4/5.

Ціна : 5.0грн

133-1.5.12

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн

24-50.14

Знайти геометричне місце точок М, сума квадратів відстаней яких до двох фіксованих точок А і В є величина постійна, рівна .

Ціна : 10.0грн

02-26.14

У прямокутній декартовій системі координат задані дві точки А(1, 2, -3) і В(0, -4, 5).  Знайти на осі Ox таку точку  щоб площа трикутника АВС була рівна 1,5 кв. одиницям.

Ціна : 5.0грн

ВМ71-1.61.14

На прямій знайти точку, рівновіддалену від точок А(3, 5) і В(7, 1).

Ціна : 10.0грн

01-09.16

Дано координати середин сторін трикутника E(7, 8); F(-4, 5); K(1, -4). Визначити координати вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн

09-2.7.17

Написати параметричне рівняння прямої L: .

Ціна : 10.0грн

120-10.17

Довести, що три точки А(1, 8), В(-2, -7) і С(-4, -17) лежать на одній прямій.

Ціна : 10.0грн

09-02.18

Знаючи вершину А(1; 1; 1) квадрата ABCD, його центр О(0; 0; 0) і вектор  перпендикулярний площині квадрата, знайти решту його вершин.

Ціна : 10.0грн

71-1.90.18

Дано вершини тетраедра A(0; 0; 0), B(1; -3; 0), C(1; 2; 0), D(0; 0; 5).  Знайти довжину висоти цього тетраедра, проведеної з вершини А.

Ціна : 10.0грн

71-1.94.18

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн

114-9.7.20

Знайти координати точки А(0,y,0), рівновіддаленої від точок В(7,3,-4) і С(1,5,7).

Ціна : 5.0грн

114-9.10.20

Показано 1 по 30 із 492 (всього сторінок: 17)