Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Визначити ексцентриситет еліпса, якщо відомо, що його менша вісь видна з фокуса під прямим кутом.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.48

Ексцентриситет гіперболи рівний . Скласти канонічне рівняння гіперболи, яка проходить через точку .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-22.157

На прямій знайти точку, рівновіддалену від точок А(3, 5) і В(7, 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.16

Дано точку М(2, 3) і пряму . Знайти координати точки N, симетричної М відносно заданої прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.23

Дано рівняння двох сторін квадрата: і . Знайти його площу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.21

Точка А(-4; 5) є вершиною квадрата, діагональ якого лежить на прямій .  Скласти рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-29.106

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну його вершину А(0; 2) і рівняння висот (ВМ) і (CM) де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-27.104

Написати рівняння сторін трикутника АВС, якщо задана його вершина А(1; 3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-28.105

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну його вершину : А(3; -1), а також рівняння бісектриси  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-35.112

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин В(2; -7), а також рівняння висоти  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-20-98

Точка А(5;-1) є вершиною квадрата, одна зі сторін якого лежить на прямій Скласти рівняння прямих, на яких лежать решта сторін цього квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-16-95

Дано координати середин сторін трикутника E(7, 8); F(-4, 5); K(1, -4). Визначити координати вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-2.7

Рівняння прямої перетворити до канонічного вигляду і визначити кути, які утворює ця пряма з координатними осями.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-18.3

Скласти рівняння площини, що проходить через точку  паралельно двом векторам .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-3.123

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-4, 3) і віддалена від початку координат на відстань 5 од. маштабу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.5

Обчислити довжини медіан трикутника з вершинами в точках .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ40-3.6

Через точку (-1, 2) провести пряму, відстань від якої до точки (3, -1) рівна 2 од. маштабу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.6

Знайти координати точки Р, рівновіддаленої від точок А(4, -3) і В(2, -1) і яка лежить на відстані, рівній 2 од. маштабу, від прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.7

Знайти рівняння площин, проектуючих пряму на координатні площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-18.7

Дано рівняння висот трикутника та координати однієї з вершин А(1, 2). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.8

На правій гілці гіперболи знайти точку, відстань від якої до асимптоти з від'ємним кутовим коефіцієнтом була б у двічі більшою, ніж відстань до асимптоти з додатнім кутовим коефіцієнтом.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-11.8

Точки A(2, 4), B(-3, 7) i C(-6, 6) - три вершини паралелограма, причому A i C - протилежні вершини. Знайти четверту вершину паралелограма.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-2.9

Дана рівностороння гіпербола . Знайти рівняння еліпса, фокуси якого знаходяться у фокусах гіперболи, якщо відомо, що еліпс проходить через точку А(4, 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-11.10

Знайти центр і радіус кола, яке проходить через точки .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-9.10

Кінці відрізка АВ мають координати: А(-4, 8), В(6, -2). Знайти координати точок C i D, які ділять відрізок АВ на три рівні частини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-2.12

Через точку М(1, 2) провести пряму, відстані до якої від точок А(2, 3) і В(4, -5) булиб рівними.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.7

Привести до простого вигляду рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-12.13

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-13.127

У прямокутній декартовій системі координат задані дві точки А(1, 2, -3) і В(0, -4, 5).  Знайти на осі Ox таку точку  щоб площа трикутника АВС була рівна 1,5 кв. одиницям.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-1.61.14

В еліпс  вписаний правильний трикутник, одна з вершин якого співпадає з кінцем більшої півосі. Визначити координати двох інших вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-16.151

Показано 1 по 30 із 482 (всього сторінок: 17)