Вектори. Лінійні перетворення векторів.

Вектори. Лінійні перетворення векторів.

Вектори. Лінійні перетворення векторів.


Сортування:
Відображати:

Задані координати вершин піраміди Необхідно знайти: 1) довжину ребра А1А2; 2) кут між ребрами А1А2 і А1А4; 3) кут між ребром А1А4 і гранню А1А2А3; 4) площу грані А1А2А3; 5) об'єм піраміди;  6) рівняння прямої А1А2;  7) рівняння площини А1А2А3; 8) рівняння висоти, опущеної з вершини А4 на грань А1А2А3. Зробити малюнок, якщо А1(1;2;1), А2(3;-1;7), А3(2;0;2), А4(7;4;-2).

Ціна : 15.0грн

133-1.2.7

Задані вершини А(2;-3), В(-4;1), С(12;5) трикутника АВС. Необхідно знайти: 1) рівняння сторони АВ;  2) рівняння висоти СН і довжину цієї висоти;  3) рівняння медіани АМ;  4) точку N перетину медіани АМ і висоти СН;  5) рівняння прямої, паралельної стороні АВ і яка проходить через вершину С;  6) внутрішній кут пи вершині А і зовнішній кут при вершині С.

Ціна : 10.0грн

136-1.2.7

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн

114-9.7.20

Знайти координати точки А(0,y,0), рівновіддаленої від точок В(7,3,-4) і С(1,5,7).

Ціна : 5.0грн

114-9.10.20

Знайти косинус кута між векторами якщо А(1,-1,0), В(-2,-1,4), С(8,-1,-1).

Ціна : 10.0грн

114-9.3.20

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн

114-9.9.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-2;0;3) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.14.31

Знайти точку М' симетричну точці М(-1;2;0) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.14.20

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 10.0грн

114-9.13.20

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.12.20

Дано точки А(1;0;-6), B(-7;2;1) i C(-9;6;1). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 10.0грн

114-9.8.20

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 10.0грн

114-9.1.20

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн

114-9.6.20

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн

114-9.4.20

Дано вектори .  Чи будуть колінеарними вектори ?

Ціна : 10.0грн

114-9.2.20

Чи будуть компланарними вектори ?

Ціна : 5.0грн

114-9.5.20

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(-1;2;3) образу площини .

Ціна : 5.0грн

114-9.11.20

Дано вектори і Необхідно: 1) обчислити скалярний добуток векторів 2) обчислити векторний добуток векторів 3) з'ясувати, чи є вектори колінеарними, ортогональними; 4) показати, що вектори утворюють базис і знайти координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 15.0грн

136-01.26

Діагоналі трапеції ABCD відтинають на її середній лінії MN відрізок KL.  Знайти відношення векторів якщо .

Ціна : 10.0грн

88-1.4.27

 Нехай  О - центр правильного шестикутника ABCDEF.   Знайти суму векторів .

Ціна : 10.0грн

ВМ84-02.28

Довести, що в трикутнику АВС медіани [AK], [CM] i [BN]  перетинаються в одній точці;  якщо Q - точка перетину медіан трикутника АВС, то .

Ціна : 10.0грн

84-03.29

Нехай A, B, C, D - деякі точки простору або площини,  M - середина [AB],  N - середина  [CD],  O - середина  [MN].  Довести, що :  1)  2)    3)   .

Ціна : 10.0грн

84-05.31

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн

114-9.7.31

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн

114-9.9.31

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 5.0грн

114-9.13.31

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.12.31

Дано точки А(2;5;-3), B(7;8;-1) i C(9;7;4). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 5.0грн

114-9.8.31

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн

114-9.6.31

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн

114-9.4.31

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(0;3;-1) образу площини ?

Ціна : 5.0грн

114-9.11.31

Показано 1 по 30 із 131 (всього сторінок: 5)