Лінії другого порядку

Лінії другого порядку

Лінії другого порядку


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Написати рівняння кола, яке проходить через точки А(4;1) і В(11;8) та дотикається до осі Ox.

Ціна : 5.0грн
Код : 00-01.02

Через точку А(2;1) провести коло, яке дотикається до координатних осей.

Ціна : 5.0грн
Код : 00-01.03

На правій гілці гіперболи знайти точку, відстань від якої до асимптоти з від'ємним кутовим коефіцієнтом була б у двічі більшою, ніж відстань до асимптоти з додатнім кутовим коефіцієнтом.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-11.8

Дана рівностороння гіпербола . Знайти рівняння еліпса, фокуси якого знаходяться у фокусах гіперболи, якщо відомо, що еліпс проходить через точку А(4, 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-11.10

Скласти канонічне рівняння: а) еліпса; б) гіперболи; в) параболи, за їх відомими з умов 1-3 параметрами. Через a i b позначені велика і мала півосі еліпса або гіперболи, через F - фокус кривої, - ексцентриситет, 2с - фокусна відстань, - рівняння асимптот гіперболи, D - директриса кривої, А,В - точки, що лежать на кривій.  1) 2) 3) .

Ціна : 10.0грн
Код : 136-1.3.10

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до даної точки F(-4;0) до заданої прямої рівне 4/5.

Ціна : 5.0грн
Код : 133-1.5.12

Привести до простого вигляду рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-12.13

Привести до канонічного виду рівняння лінії другого порядку скориставшись теорією квадратичних форм.

Ціна : 10.0грн
Код : 133-1.11.20

Серед прямих, паралельних прямій , виділити дотичні до кола .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-80.29

На гіперболі з рівнянням знайти точку М, таку, що    Скласти рівняння асимптот і директрис гіперболи. Знайти її ексцентриситет.

Ціна : 5.0грн
Код : 57-06.29

На гіперболі з рівнянням знайти точку М(x,y), таку, що  відстань від неї до однієї з асимптот у три рази більша, ніж відстань до другої асимптоти.

Ціна : 5.0грн
Код : 57-07.29

Знайти геометричне місце точок М, для кожної з яких відстань до точки А(3,1) рівна довжині дотичної МТ до кола .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-81.29

Дано параболу . Знайти точки параболи, відстань від яких до фокуса рівна 1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-30.162

Привести до канонічного вигляду рівняння лінії другого порядку   .  Побудувати геометричне зображення.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ57-01.32

Скласти рівняння лінії, кожна точка якої знаходиться у два рази ближче до точки А(1;0), ніж до точки В(-2;0). Привести отримане рівняння до канонічного виду і вкажіть тип лінії, що описується цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-04.32

Вияснити геометричний зміст квадратного тричлена .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-116.40

Встановити геометричний зміст дробово-лінійної функції .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-125.43

Визначити ексцентриситет еліпса, якщо відомо, що його меншу вісь видно з фокуса під прямим кутом.

Ціна : 10.0грн
Код : 01-09.48

Визначити, яка лінія задається наступним рівнянням: Зобразити її на малюнку.

Ціна : 5.0грн
Код : 135-05.50

Написати канонічне рівняння кривої другого порядку .

Ціна : 5.0грн
Код : 135-12.54

Написати рівняння параболи з вершиною А(2;1) і директрисою .

Ціна : 5.0грн
Код : 135-11.54

Написати рівняння параболи, симетричної відносно осі Oy і яка проходить через точки перетину прямої і кола .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-17.57

Дано параболу . Через точку N(4,1)  провести хорду, яка б ділилась в цій точці пополам.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-18.57

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.1.58

Написати рівняння дотичної до параболи , проведеної через точку N(-3, 2).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-19.58

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.2.59

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.3.60

Привести до канонічного вигляду рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-03.60

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.4.62

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.5.63


Показано 1 по 30 із 137 (всього сторінок: 5)