Лінії другого порядку

Лінії другого порядку

Лінії другого порядку


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Написати рівняння кола, яке проходить через точки А(4;1) і В(11;8) та дотикається до осі Ox.

Ціна : 5.0грн

00-01.02

Через точку А(2;1) провести коло, яке дотикається до координатних осей.

Ціна : 5.0грн

00-01.03

Скласти рівняння лінії, кожна точка якої розміщена від точки A(1;2) в два рази далі, ніж від точки B(-2;0).

Ціна : 5.0грн

169-10.2.4

Написати рівняння кола, якщо точки A(-1;4) і B(3;2) є кінцями його діаметра.

Ціна : 5.0грн

169-23.1.6

Написати рівняння еліпса, якщо відомі його ексцентриситет фокус F(2;1) та рівняння директриси x-5=0.

Ціна : 5.0грн

169-20.9.8

Скласти рівняння пепендикулярів, опущених з фокусів еліпса 15x2+7y2=210 на асимптоту гіперболи x2-4y2=36 з додатнім кутовим коефіцієнтом.

Ціна : 5.0грн

81-5.2.8

Вивести умову, при якій пряма Ax + By + C = 0 дотикається еліпса .

Ціна : 10.0грн

169-20.10.9

Записати рівняння дотичних, проведених з точки A(-6;3) до еліпса .

Ціна : 10.0грн

169-20.12.10

Арка має форму дуги кола. Знайти довжину m дуги арки, якщо її проліт і підйом відповідно дорівнюють 2a i b. (Підйом арки дорівнює відношенню її висоти до прольоту).

Ціна : 10.0грн

169-10.4.10

Скласти канонічне рівняння: а) еліпса; б) гіперболи; в) параболи, за їх відомими з умов 1-3 параметрами. Через a i b позначені велика і мала півосі еліпса або гіперболи, через F - фокус кривої, - ексцентриситет, 2с - фокусна відстань, - рівняння асимптот гіперболи, D - директриса кривої, А,В - точки, що лежать на кривій.  1) 2) 3) .

Ціна : 10.0грн

136-1.3.10

Скласти канонічне рівняння еліпса, який проходить через точки якщо фокуси його лежать на осі Ox симетрично початку координат.

Ціна : 5.0грн

169-23.1.11

Записати рівняння дотичних до еліпса які паралельні прямій 3x + 2y + 7 = 0.

Ціна : 10.0грн

169-20.13.12

Знайти відстань фокуса гіперболи x2 - 8y2 = 8 від її асимптоти.

Ціна : 10.0грн

169-10.8.12

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до даної точки F(-4;0) до заданої прямої рівне 4/5.

Ціна : 5.0грн

133-1.5.12

Записати рівняння дотичних до еліпса x+ 4y2 = 20, перпендикулярних до прямої 2x - 2y - 13 = 0.

Ціна : 10.0грн

169-20.14.13

На еліпсі знайти точку M, найближчу до прямої 2x - 3y +25 = 0, та обчислити відстань  d  від точки M  до цієї прямої.

Ціна : 10.0грн

169-20.15.13

В параболу вписано трикутник так, що одна з вершин його збігаєьться з вершиною параболи. Знайти сторону трикутника.

Ціна : 5.0грн

169-10.2.14

Покладаючи своє значення для ексцентриситету і знаючи координати фокуса F(0;6), скласти канонічне рівняння гіперболи та обчислити довжину хорди, що проходить через фокус перпендикулярно до координатної осі, де лежить фокус.

Ціна : 10.0грн

169-21.2.15

Парабола з вершиною у початку координат проходить через точку A(-2;-3) і симетрична відносно осі Ox. Скласти її рівняння, знайти фокус і рівняння директриси.

Ціна : 5.0грн

169-10.3.15

Встановити, що рівняння 16x2-9y2-64x-54y-161=0 визначає гіперболу. Знайти її центр і півосі.

Ціна : 10.0грн

169-10.5.16

Привести до канонічного виду рівняння 5x2 + 8xy + 5y2 - 18x - 18y + 9 = 0 та встановити геометричний образ, який воно визначає.

Ціна : 10.0грн

169-20.18.16

Скласти рівняння геометричного місця точок добуток відстаней яких до двох заданих точок F1 i F2 є величина постійна, рівна де а - половина відстані між точками F1 i F2.

Ціна : 10.0грн

40-1.5.16

Звести до канонічного вигляду рівняння парабол: а) y=9x2-6x+2; б) x=-4y2+y.

Ціна : 10.0грн

169-10.7.17

Знайти відстань фокуса гіперболи x2-8y2=8 від її асимптоти.

Ціна : 5.0грн

169-23.2.17

Зобразити множину точок, яка в прямокутній системі координат задається нерівністю .

Ціна : 10.0грн

169-21.3.17

Встановити, що приведене нижче рівняння 16x2-9y2-64x-54y-161=0 визначає гіперболу. Знайти її центр і півосі.

Ціна : 5.0грн

169-23.3.18

Для лінії другого порядку заданої рівнянням y2 - 4x = 0 обчислити довжину хорди, яка ділиться точкою A(2;1) навпіл.

Ціна : 10.0грн

169-21.4.18

Довести, що полярне рівняння визначає еліпс. Знайти півосі цього еліпса.

Ціна : 10.0грн

169-10.1.19

Струмінь води витікає з конічної насадки з швидкістю v0 під кутом до горизонту. Нехтуючи опором повітря, скласти рівняння струменя відносно прямокутної системи координат Oxy, вважаючи, що струмінь міститься у площині Oxy, точка O збігається з вихідним отвором насадки, а вісь Ox проходить горизонтально в напрямі польоту струменя. Знайти дальність польоту l,  висоту підйому h і кут, при якому дальність польоту найбільша.

Ціна : 10.0грн

169-10.3.20

Які точки лінії другого порядку заданої рівнянням мають найкоротшу відстань до прямої 2x-y+15=0. Обчислити цю відстань.

Ціна : 10.0грн

169-21.5.20

Показано 1 по 30 із 382 (всього сторінок: 13)