Декартові координати

Декартові координати

Декартові координати на площині і в просторі


Сортування:
Відображати:

Точка А(-4; 5) є вершиною квадрата, діагональ якого лежить на прямій .  Скласти рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-29.106

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну його вершину : А(3; -1), а також рівняння бісектриси  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-35.112

Скласти рівняння площини, що проходить через точку  паралельно двом векторам .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-3.123

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-4, 3) і віддалена від початку координат на відстань 5 од. маштабу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.5

Обчислити довжини медіан трикутника з вершинами в точках .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ40-3.6

Через точку (-1, 2) провести пряму, відстань від якої до точки (3, -1) рівна 2 од. маштабу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.6

Дано дві суміжні вершини паралелограма А(1, -2), В(3, 2) і точка N(5, -1) перетину його діагоналей. Знайти дві інші вершини паралелограма.

Ціна : 5.0грн
Код : 40-04.7

В трикутнику з вершинами P(2, 3), Q(6, 3), R(6, -5)  знайти довжину бісектриси QL.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ40-5.7

Знайти координати точки Р, рівновіддаленої від точок А(4, -3) і В(2, -1) і яка лежить на відстані, рівній 2 од. маштабу, від прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.7

Дано рівняння висот трикутника та координати однієї з вершин А(1, 2). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.8

Дано дві точки . На осі Oy  знайти таку точку N, щоб площа трикутника LMN дорівнювала 15 квадратним одиницям.

Ціна : 5.0грн
Код : 40-07.9

Точки A(2, 4), B(-3, 7) i C(-6, 6) - три вершини паралелограма, причому A i C - протилежні вершини. Знайти четверту вершину паралелограма.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-2.9

Знайти центр і радіус кола, яке проходить через точки .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-9.10

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А = (4; -1) і рівняння двох бісектрис .

Ціна : 10.0грн
Код : 133-1.3.10

В трикутнику з вершинами А(2,-1), В(5,3), С(-6,5) знайти довжину бісектриси кута А.

Ціна : 10.0грн
Код : 02-17.11

Кінці відрізка АВ мають координати: А(-4, 8), В(6, -2). Знайти координати точок C i D, які ділять відрізок АВ на три рівні частини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-2.12

Через точку М(1, 2) провести пряму, відстані до якої від точок А(2, 3) і В(4, -5) булиб рівними.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.7

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-13.127

Знайти геометричне місце точок М, сума квадратів відстаней яких до двох фіксованих точок А і В є величина постійна, рівна .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-26.14

У прямокутній декартовій системі координат задані дві точки А(1, 2, -3) і В(0, -4, 5).  Знайти на осі Ox таку точку  щоб площа трикутника АВС була рівна 1,5 кв. одиницям.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-1.61.14

Дано координати середин сторін трикутника E(7, 8); F(-4, 5); K(1, -4). Визначити координати вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : 09-2.7.17

Довести, що три точки А(1, 8), В(-2, -7) і С(-4, -17) лежать на одній прямій.

Ціна : 10.0грн
Код : 09-02.18

Дано вершини тетраедра A(0; 0; 0), B(1; -3; 0), C(1; 2; 0), D(0; 0; 5).  Знайти довжину висоти цього тетраедра, проведеної з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-1.94.18

Задані координати середин сторін трикутника Е(-4,6); F(2,-6); K(0,-4). Знайти координати вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-2.8.18

Знайти рівняння прямих, що проходять через точку А(3, 4) під кутом в до прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-4.18

Знайти довжину перпендикуляра, опущеного з початку координат на пряму , а також координати основи цього перпендикуляру.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-3.19

Через центр ваги трикутника, вершини якого А(2, 3), В(-1, 4) і С(5, 5), провести пряму, паралельну стороні АС, і пряму, перпендикулярну стороні АВ.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-4.19

Знайти центр ваги однорідної трикутної пластини, вершини якої мають координати: А(2,-3); В(-3,6); С(-7,0). Товщиною пластини знехтувати.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-2.15.22

Круг радіусу а котиться по прямій. Кожна точка кола описує при цьому лінію, яка називається циклоїдою. Отримати параметричне рівнняння циклоїди, прийнявши за параметр t кут повороту точки навколо центру круга.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-27.14

Знайти дві точки А і В, якщо відомо, що точка С(-5;4) ділить відрізок АВ у відношенні 3:4, а точка D(6;-5) - у відношенні 2:3.

Ціна : 5.0грн
Код : 135-15.29


Показано 1 по 30 із 109 (всього сторінок: 4)