Задачі на побудову

Задачі на побудову

Задачі на побудову за допомогою циркуля та лінійки


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Побудувати трикутник ABC, якщо відомі його кут A, довжина бісектриси кута A (la) і висота проведена з вершини B (hb).

Ціна : 15.0грн

169-8.36.8

Дано відрізок АВ і кут Побудувати множину {M} всіх точок площини, для яких ∠AMB = ∠ .

Ціна : 10.0грн

169-8.6.13

Задано точки A і B. Необхідно знайти і побудувати множину всіх точок площини, дя яких |AX|2-|BX|2=k2, де k - довжина даного відрізка .

Ціна : 10.0грн

169-8.8.15

Побудувати коло, якщо відомі його радіус r, точка А, яка належить колу, і кут під яким це коло видно з другої точки В.

Ціна : 10.0грн

169-8.75.18

Побудувати трикутник, якщо задані ∠A, сторона a і висота ha.

Ціна : 10.0грн

169-8.97.20

Побудувати трикутник, якщо задані і відома точка L перетину основи з бісектрисою (точка L відмінна від середини відрізка ).

Ціна : 15.0грн

169-8.115.23

Побудувати рівносторонній трикутник так, щоб одна його вершина лежала на одній прямій, друга - на даному колі, а висота, яка проходить через третю вершину, - на другій прямій.

Ціна : 10.0грн

169-8.130.25

Побудувати трикутник найменшого периметру, якщо задані .

Ціна : 10.0грн

169-8.139.27
З даної точки М побудувати дотичну до даного кола O(r), якщо OM > r.
Ціна : 10.0грн

162-4.3.28

Побудувати паралелограм так, щоб дві його протилежні вершини лежали в даних точках, а дві інші на - заданих колах.

Ціна : 15.0грн

169-8.147.28

Задано два кола. Побудувати відрізок, рівний і паралельний даному, кінці якого лежать на цих колах.

Ціна : 15.0грн

169-8.155.30

Побудувати трапецію, якщо відомі її чотири сторони.

Ціна : 15.0грн

169-8.158.32

Побудувати трапецію, якщо дано її кут, середню лінію і діагоналі.

Ціна : 10.0грн

169-8.163.34

Задані точка, пряма і коло. Побудувати рівносторонній трикутник так, щоб одна з його вершин лежала в заданій точці, друга - на прямій, а третя - належала колу.

Ціна : 15.0грн

169-8.174.35

Задані паралельні прямі a i b, пряма, що їх перетинає c і відрізок довжиною m. Побудувати рівносторонній трикутник зі стороною заданої довжини m, так, щоб його вершини лежали відповідно на заданих прямих.

Ціна : 15.0грн

169-2.35.37

Задані два кола і пряма l. Паралельно прямій l необхідно побудувати пряму p, на якій кола відсікають конгруентні хорди.

Ціна : 15.0грн

169-2.36.38

Побудувати трикутник, якщо дано ∠A, ∠B, .

Ціна : 10.0грн

169-8.186.38

Дано точку А і коло Побудувати січну, яка проходить через точку А, так, щоб відрізки AM і MN були рівними, де  M i N - точки перетину січної і кола

Ціна : 10.0грн

169-8.203.40

У трикутник ABC вписати ромб MNPQ так, щоб його гострий кут NMQ був рівний даному куту, вершини M i Q лежали на стороні AC  трикутника, а вершини N i P відповідно на сторонах AB i BC.

Ціна : 15.0грн

169-8.210.41

Задані коло і точки А і В, де точка А належить колу. Побудувати коло, яке проходить через ці точки і перетинає коло під заданим кутом.

Ціна : 15.0грн

169-8.220.44

Задані три концентричні кола і точка А, яка розміщена на колі Побудувати рівносторонній трикутник ABC, так, щоб його вершини В і С лежали відповідно на колах .

Ціна : 15.0грн

169-2.41.45

Побудувати пряму, паралельну основам трапеції, так, щоб вона розділила її на дві рівновеликі фігури.

Ціна : 15.0грн

169-8.259.49

Задано пряму m і дві точки P і Q які лежать по один бік від прямої m. Знайти на прямій m таку точку X, щоб периметр трикутника PQX був найменшим.

Ціна : 10.0грн

169-2.46.52

Побудувати квадрат, дві протилежні вершини якого лежать на даній прямій m, а дві інші - відповідно на даних колах .

Ціна : 15.0грн

169-2.47.52

Побудувати трикутник за двома даними його кутами і радіусом вписаного кола r.

Ціна : 10.0грн

169-2.52.59

У заданий трикутник АВС вписати квадрат, дві вершини якого лежать на стороні АС, а дві інші - відповідно на сторонах АВ і ВС.

Ціна : 10.0грн

169-2.53.60

Побудувати коло, яке дотикається до трьох заданих кіл, що проходять через одну точку.

Ціна : 15.0грн

169-2.56.64

Побудувати множину розв'язків і область додатніх розв'язків системи нерівностей

Ціна : 10.0грн

162-3.16.119

Із заданої точки М побудувати дотичну до даного кола O(r), якщо ОМ > r.

Ціна : 10.0грн

102-01.130

Побудувати трикутник АВС по двох сторонах a i b і співвідношенню між кутами кут А = 2 кути В.

Ціна : 10.0грн

102-01.132

Показано 1 по 30 із 36 (всього сторінок: 2)