Пряма і площина

Пряма і площина

Пряма і площина


Сортування:
Відображати:

Знайти рівняння площини, паралельної осі Oz, яка проходить через точки А(2, 3, -1) і В(-1, 2, 4).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.1

Рівняння прямої перетворити до канонічного вигляду і визначити кути, які утворює ця пряма з координатними осями.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-18.3

Скласти рівняння площини, що проходить через точку  паралельно двом векторам .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-3.123

Знайти рівняння площин, проектуючих пряму на координатні площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-18.7

Задані вершини А(2;-3), В(-4;1), С(12;5) трикутника АВС. Необхідно знайти: 1) рівняння сторони АВ;  2) рівняння висоти СН і довжину цієї висоти;  3) рівняння медіани АМ;  4) точку N перетину медіани АМ і висоти СН;  5) рівняння прямої, паралельної стороні АВ і яка проходить через вершину С;  6) внутрішній кут пи вершині А і зовнішній кут при вершині С.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-1.2.7

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А = (4; -1) і рівняння двох бісектрис .

Ціна : 10.0грн
Код : 133-1.3.10

Дано чотири точки Необхідно знайти: 1) рівняння площини 2) рівняння прямої, що проходить через точку перпендикулярно площині 3) відстань від точки до площини 4) синус кута між прямою і площиною 4) косинус кута між координатною площиною Oxy і площиною .

Ціна : 10.0грн
Код : 136-1.4.11

Побудувати на площині область розв'язків системи лінійних нерівностей .

Ціна : 10.0грн
Код : 133-1.4.11

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-13.127

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн
Код : 24-50.14

Задані мимобіжні прямі .  знайти відстань  між прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра L до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-17.139

Написати параметричне рівняння прямої L: .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-10.17

Знайти рівняння площини, яка проходить через пряму перпендикулярно площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-19.18

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн
Код : 120-02.21

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-03.22

Знайти центр ваги однорідної трикутної пластини, вершини якої мають координати: А(2,-3); В(-3,6); С(-7,0). Товщиною пластини знехтувати.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-2.15.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-04.23

Через точку М(2, 3, -1) провести площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.24

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.25

Задані координати вершин трикутника АВС: А(1;-3), B(0;7), C(-2;4). Знайти: 1) рівняння сторони АВ; 2) рівняння висоти CH; 3) рівняння медіани АМ; 4) точку N перетину медіани АМ і висоти СH; 5) рівняння прямої, яка проходить через вершину С, паралельно стороні АВ; 6) відстань від точки С до прямої АВ.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-02.28

Через точки M(1, 2 ,3) i N(-2, -1, 3) провести площину, перпендикулярну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.28

Знайти довжини сторін трикутника і його внутрішні кути, якщо відомо, що сторони лежать на прямих : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-12.29

Задані координати вершин ABCD: A1(2;1;7), A2(3;3;6), A3(2;-3;9), A4(1;2;5). Знайти:

1) рівняння прямої A1A2;

2) довжину ребра A1A2;

3) рівняння площини A1A2A3;

4) рівняння і довжину висоти A4H, опущеної з вершини A4 на площину A1A2A3;

5) площу трикутника A1A2A3;

6) кут між ребрами A1A2 і A1A4;

7) синус кута між ребром A1A4 і гранню A1A2A3.

Ціна : 15.0грн
Код : 136-03.30

Точки A(4;5;1), B(-2;0;-1), C(-2;2;-1) є вершинами трикутника. Знайти рівняння бісектриси проведеної з вершини C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-06.31

Скласти рівняння пучка прямих, що проходять через точку M(4, -5). Серед пучка прямих вибрати пряму, паралельну прямій , і пряму, перпендикулярну їй.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-14.33

Точки A(-2;0;2), B(-3;3;-1), C(-1;-3;4) є вершинами трикутника АВС. Знайти рівняння висоти, яка опущена з вершини С.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-07.34

В декартовій системі координат побудувати пряму і знайти координати точок А і В перетину цієї прямої з осями Ox i Oy відповідно. Написати рівняння прямої яка проходить через точку А під кутом до осі Ox, побувати цю пряму. Знайти координати точки С перетину прямої і прямої яка проходить через точку В паралельно осі Ox, побудувати цю пряму. Написати загальне рівняння прямої що проходить через точку С перпендикулярно прямій Написати нормальне рівняння прямої яка проходить через точку В паралельно прямій Знайти відстань від прямої до початку координат.

Ціна : 15.0грн
Код : 142-03.34

Скласти рівняння прямих, що проходять через середини сторін трикутника з вершинами А(3, 4), В(3, 2), С(-1, 2).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-15.34

Знайти координати точки Q, симетричної точці P(2, -1, 2) відносно прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ55-01.35

Написати рівняння сторін і висот трикутника з вершинами P(-4, 3), Q(2, 5), R(6, -2).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-16.35

Показано 1 по 30 із 200 (всього сторінок: 7)