Пряма і площина

Пряма і площина

Пряма і площина


Сортування:
Відображати:

Знайти рівняння площини, паралельної осі Oz, яка проходить через точки А(2, 3, -1) і В(-1, 2, 4).

Ціна : 10.0грн

ВМ09-17.1

Рівняння прямої перетворити до канонічного вигляду і визначити кути, які утворює ця пряма з координатними осями.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-18.3

Скласти рівняння площини, що проходить через точку  паралельно двом векторам .

Ціна : 10.0грн

ВМ16-3.123

Знайти рівняння площин, проектуючих пряму на координатні площини.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-18.7

Задані вершини А(2;-3), В(-4;1), С(12;5) трикутника АВС. Необхідно знайти: 1) рівняння сторони АВ;  2) рівняння висоти СН і довжину цієї висоти;  3) рівняння медіани АМ;  4) точку N перетину медіани АМ і висоти СН;  5) рівняння прямої, паралельної стороні АВ і яка проходить через вершину С;  6) внутрішній кут пи вершині А і зовнішній кут при вершині С.

Ціна : 10.0грн

136-1.2.7

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А = (4; -1) і рівняння двох бісектрис .

Ціна : 10.0грн

133-1.3.10

Дано чотири точки Необхідно знайти: 1) рівняння площини 2) рівняння прямої, що проходить через точку перпендикулярно площині 3) відстань від точки до площини 4) синус кута між прямою і площиною 4) косинус кута між координатною площиною Oxy і площиною .

Ціна : 10.0грн

136-1.4.11

Побудувати на площині область розв'язків системи лінійних нерівностей .

Ціна : 10.0грн

133-1.4.11

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 10.0грн

ВМ16-13.127

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн

24-50.14

На прямій знайти точку, рівновіддалену від точок А(3, 5) і В(7, 1).

Ціна : 10.0грн

01-09.16

Задані мимобіжні прямі .  знайти відстань  між прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра L до цих прямих.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-17.139

Написати параметричне рівняння прямої L: .

Ціна : 10.0грн

120-10.17

Знайти рівняння площини, яка проходить через пряму перпендикулярно площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-19.18

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн

120-02.21

Дано трикутник з вершинами в точках А(-2;-2), В(4;6), С(1;2). Знайти довжину бісектриси внутрішнього кута при вершині В і медіани проведених з цієї вершини до сторони АС.

Ціна : 10.0грн

149-35.22

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн

120-03.22

Знайти центр ваги однорідної трикутної пластини, вершини якої мають координати: А(2,-3); В(-3,6); С(-7,0). Товщиною пластини знехтувати.

Ціна : 5.0грн

ВМ09-2.15.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн

120-04.23

Дано трикутник з вершинами в точках А(-8;-3), В(4;-12), С(8;10). Знайти: рівняння сторони АВ; рівняння висоти CD і її довжину; рівняння медіани СЕ.

Ціна : 10.0грн

149-36.23

Знайти координати точки В симетричної до точки А(6;7) відносно прямої лінії .

Ціна : 10.0грн

149-37.24

Сторони AB i BC паралелограма задані рівняннями Діагоналі його перетинаються у точці M(1;4). Знайти рівняння двох інших сторін паралелограма.

Ціна : 5.0грн

149-03.24

Через точку М(2, 3, -1) провести площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-17.24

Знайти гострий кут між двома прямими .

Ціна : 5.0грн

149-38.25

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн

120-05.25

Знайти точку перетину прямої і площини .

Ціна : 5.0грн

149-05.26

Задані координати вершин трикутника АВС: А(1;-3), B(0;7), C(-2;4). Знайти: 1) рівняння сторони АВ; 2) рівняння висоти CH; 3) рівняння медіани АМ; 4) точку N перетину медіани АМ і висоти СH; 5) рівняння прямої, яка проходить через вершину С, паралельно стороні АВ; 6) відстань від точки С до прямої АВ.

Ціна : 10.0грн

136-02.28

Через точки M(1, 2 ,3) i N(-2, -1, 3) провести площину, перпендикулярну площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-17.28

Дані вершини трикутника А(1;2), В(2;-2), С(6;1). Скласти рівняння сторони АВ, висоти СН, медіани ВМ.

Ціна : 10.0грн

149-03.28

Знайти геометричне місце точок М, для кожної з яких відстань до точки А(3,1) рівна довжині дотичної МТ до кола .

Ціна : 10.0грн

02-81.29

Показано 1 по 30 із 242 (всього сторінок: 9)