Полярні координати

Полярні координати

Полярні координати


Сортування:
Відображати:

Точка М має полярні координати Якими будуть її координати якщо перенести полюс P в точку і зберегти напрямок полярної осі?

Ціна : 10.0грн

169-2.13.14

Полюс полярної системи координат співпадає з початком декартових координат, полярна вісь направлена по бісектрисі першого координатного кута. Задані декартові прямокутні координати точок Визначити полярні координати цих точок.

Ціна : 10.0грн

135-16.16

Знайти рівняння лінії в декартовій прямокутній системі координат, якщо в полярній системі координат ця лінія задана рівнянням .

Ціна : 5.0грн

135-17.17

Написати в полярних координатах рівняння прямої, паралельної полярній осі і яка розміщена від неї на відстані d.

Ціна : 5.0грн

169-2.20.20

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн

57-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн

57-03.22

Полюс полярної системи координат співпадає з початком декартових координат, полярна вісь направлена по бісектрисі першого координатного кута. Задані декартові координати точок   Визначити полярні координати цих точок.

Ціна : 5.0грн

135-16.30

Знайти рівняння лінії в декартовій прямокутній системі координат, якщо в полярній системі координат ця лінія задана рівнянням .

Ціна : 5.0грн

135-17.30

Дано полярне рівняння лінії . Побудувати цю лінію по точках, задаючи куту значення через проміжок . Знайти декартове рівняння лінії.

Ціна : 10.0грн

02-144.48

Яка лінія задається полярним рівнянням ?

Ціна : 10.0грн

02-145.49

Дано рівняння кривих у декартовій прямокутній системі координат: 1) x2+y2=10; 2) x2+y2+6y=0. Отримати їх рівняння  в полярній системі і побудувати їх в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.3.58

Дано рівняння кривої в полярній системі координат: . Побудувати криву в полярній системі координат і отримати її рівняння в декартовій прямокутній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.1.60

Дано рівняння кривої в полярній системі координат: . Побудувати криву в полярній системі координат і отримати її рівняння в декартовій прямокутній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.2.60

Дано рівняння кривої в полярній системі координат: . Побудувати криву в полярній системі координат і отримати її рівняння в декартовій прямокутній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.3.60

Дано рівняння кривої в полярній системі координат: Побудувати криву в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.3.63

Дано рівняння кривої в полярній системі координат: Побудувати криву в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.4.63

Дано рівняння кривої в декартовій прямокутній системі координат: (x2+y2)2=x2-y2. Побудувати криву в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.1.63

Дано рівняння кривої в полярній системі координат: Побудувати криву в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.2.63

Написати рівняння лемніскати Бернуллі в полярних координатах і побудувати її.

Ціна : 15.0грн

40-1.6.73

Написати рівняння конічного перерізу в полярних координатах. (Перерізом будь якого круглого конусу площиною, яка не проходить через його вершину, визначається крива яка може бути лише еліпсом, гіперболою або параболою).

Ціна : 20.0грн

40-1.7.75

Побудувати криву в полярній системі координат .

Ціна : 10.0грн

119-5.11.103

Крива задана рівнянням у полярній системі координат: Побудувати графік кривої в полярній системі. Знайти її рівняння в декартовій прямокутній системі, початок якої співпадає з полюсом, а вісь Ox з полярною віссю. Отримане рівняння привести до канонічного виду.

Ціна : 10.0грн

162-2.19.125

Дано рівняння кривої в декартовій прямокутній системі координат Перейти до полярного рівняння кривої і побудувати її в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

162-2.20.127

Дано точки, декартові координати яких мають наступні значення: Знайти їх полярні координати. Побудувати ці точки в полярній системі координат.

Ціна : 10.0грн

149-17.1.153

В полярній системі координат дано точки Знайти декартові координати цих точок.

Ціна : 5.0грн

149-17.2.154

Написати рівняння еліпса у полярній системі координат, прийнявши його фокальну вісь за полярну і помістивши полюс у правому фокусі еліпса.

Ціна : 10.0грн

149-17.5.156

Побудувати криву і знайти її рівняння у декартових координатах.

Ціна : 10.0грн

149-17.6.158

Побудувати криву, задану в декартовій системі координат рівнянням спочатку перейшовши до полярної системи координат.

Ціна : 10.0грн

149-17.7.159

Задано полярні координати і точок А і В. Необхідно знайти:  а) скалярний добуток ;  б)  довжину відрізка АВ;  в) зовнішній добуток ;  г) площу трикутника ОАВ;  д) координати середини С відрізка АВ у прямокутній системі координат, пов'язаної з даною полярною.

Ціна : 10.0грн

88-2.10.167

На координатній площині Oxy відмічено точку А(4; -3). Знайти:  а)  полярні координати точки А' - образу точки А при повороті радіус-вектора на кут навколо початку координат;  б) полярні координати точки ,  образу точки А при інверсії площини відносно кола одиничного радіусу з центром у початку координат.

Ціна : 10.0грн

88-2.11.169

Показано 1 по 30 із 30 (всього сторінок: 1)