Полярні координати

Полярні координати

Полярні координати


Сортування:
Відображати:

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ57-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ57-03.22

Написати рівняння лемніскати Бернуллі в полярних координатах і побудувати її.

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ40-6.73

Написати рівняння конічного перерізу в полярних координатах. (Перерізом будь якого круглого конусу площиною, яка не проходить через його вершину, визначається крива яка може бути лише еліпсом, гіперболою або параболою).

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ40-7.75

Побудувати криву в полярній системі координат .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.11.103

Дано полярне рівняння лінії . Побудувати цю лінію по точках, задаючи куту значення через проміжок . Знайти декартове рівняння лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-144.48

Яка лінія задається полярним рівнянням ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-145.49

Задано полярні координати і точок А і В. Необхідно знайти:  а) скалярний добуток ;  б)  довжину відрізка АВ;  в) зовнішній добуток ;  г) площу трикутника ОАВ;  д) координати середини С відрізка АВ у прямокутній системі координат, пов'язаної з даною полярною.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-2.10.167

На координатній площині Oxy відмічено точку А(4; -3). Знайти:  а)  полярні координати точки А' - образу точки А при повороті радіус-вектора на кут навколо початку координат;  б) полярні координати точки ,  образу точки А при інверсії площини відносно кола одиничного радіусу з центром у початку координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-2.11.169

Показано 1 по 9 із 9 (всього сторінок: 1)