Поверхні

Поверхні

Поверхні, аналітична геометрія.


Сортування:
Відображати:

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1, 2, 2).

Ціна : 10.0грн

38-43.03

До поверхні провести дотичну площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн

38-43.07

Написати рівняння поверхні правильного октаедра, осі якого співпадають з осями координат.

Ціна : 10.0грн

169-1.116.24

Написати рівняння сфери, яка проходить через чотири задані точки O(0;0;0), A(1;0;0), B(0;1;0), C(1;1;1).

Ціна : 10.0грн

169-1.115.24

Написати рівняння множини точок, для яких сума квадратів відстаней від точок A(0;0;0), B(1;0;0), C(0;1;0) i D(0;0;1) рівна 16. Яку фігуру задає шукане рівняння?

Ціна : 10.0грн

169-1.119.25

Яку поверхню задає рівняння:  3x2+2y2+z2-6x+4y-4z+5=0?

Ціна : 5.0грн

92-1.1.36

Яку поверхню задає рівняння 4x2+y2-3z2+16x+2y+6z+6=0?

Ціна : 5.0грн

92-1.2.37

Визначити, яку поверхню задає рівняння 6x2-2y2+6z2+4zx+8x-4y-8z+1=0 і знайти напрямні косинуси осей нової системи координат, в якій рівняння поверхні стане канонічним.

Ціна : 10.0грн

92-1.3.38

Знайти точки перетину еліптичного параболоїда з прямою .

Ціна : 5.0грн

169-10.7.38

Скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням навколо осі Oz лінії

Ціна : 5.0грн

169-21.1.38

Знайти ті прямолінійні твірні гіперболічного параболоїда які проходять через точку A(4;2;7/9).

Ціна : 5.0грн

169-10.8.39

Визначити вид поверхні яка задається рівнянням 2x2+3y2-4x+6y-6z-7=0.

Ціна : 5.0грн

92-1.1.40

Визначити вид поверхні яка задається рівнянням 2x2+5y2+2z2-2xy-4zx+2yz+2x-10y-2z-1=0, знайти напрямні косинуси осей нової системи координат і канонічне рівняння поверхні.

Ціна : 10.0грн

92-1.2.40

Знайти центр і радіус кола утвореного при перетині сфери площиною.

Ціна : 10.0грн

169-21.2.40

Привести до канонічного вигляду рівняння 4x2+9y2+36z2-8x-18y-72z+13=0.

Ціна : 10.0грн

81-10.2.40

Методом перерізів встановити форму однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

135-15.41

Дослідити методом перерізів поверхню другого порядку, задану в прямокутній декартовій системі координат рівнянням 2x2 - 3y2 - 2z2 - 8x + 6y - 12z -21 =0.

Ціна : 10.0грн

169-21.3.41

Яку поверхню визначає рівняння 2x2-y2+2z2+4x+2y+8z+1=0?

Ціна : 10.0грн

81-10.3.41

Визначити вид поверхні, заданої рівнянням x2-2y2+z2+4xy-8zx-4yz-14x-4y+14z+16=0, знайти напрямні косинуси осей нової системи координат і канонічне рівняння поверхні.

Ціна : 10.0грн

92-1.3.42

Встановити, при яких значеннях m площина x+mz-1=0 перетинаж двопорожнинний гіперболоїд по еліпсу; по гіперболі.

Ціна : 10.0грн

135-16.42

Скласти рівняння конічної поверхні, вершиною якої є точка M(0;0;1), а направляючою - еліпс .

Ціна : 10.0грн

81-10.4.42

Дано алгебраїчне рівняння поверхні 4x2+y2-8z=0, необхідно: визначити, яку поверхню другого порядку воно описує; знайти, що собою являє центр поверхні; записати рівняння дотичної площини до поверхні в точці B(-1;2;-2); скласти рівняння діаметральної площини поверхні, спряженої із вектором .

Ціна : 10.0грн

169-21.4.43

Дослідити форму та розміщення відносно системи координат поверхні 4-z=x2+y2.

Ціна : 10.0грн

81-10.6.43

Яку поверхню визначає рівняння  9y2-16z2+64z-18y-199=0?

Ціна : 10.0грн

81-10.7.44

Записати рівняння поверхні отриманої при обертанні: а) параболи навколо координатної осі Oy; б) лінії навколо координатної осі Oz.

Ціна : 10.0грн

81-10.8.45

У просторі побудувати область, обмежену поверхнями . Побудувати проекції цієї області на координатні площини.

Ціна : 5.0грн

142-7.1.47

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн

142-7.2.47

Встановити тип поверхні: а) б) в) .

Ціна : 5.0грн

135-14.55

Методом перерізів з'ясувати форму однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

135-15.55

З'ясувати, при яких значеннях m площина перетинає двопорожнинний гіперболоїд по еліпсу, по гіперболі.

Ціна : 5.0грн

135-16.56

Показано 1 по 30 із 175 (всього сторінок: 6)