Поверхні

Поверхні

Поверхні, аналітична геометрія.


Сортування:
Відображати:

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1, 2, 2).

Ціна : 10.0грн

38-43.03

До поверхні провести дотичну площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн

38-43.07

Пряма обертається навколо осі Oz. Знайти рівняння поверхні обертання.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-20.26

У просторі побудувати область, обмежену поверхнями . Побудувати проекції цієї області на координатні площини.

Ціна : 5.0грн

142-7.1.47

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн

142-7.2.47

Методом перерізів з'ясувати форму однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

135-15.55

З'ясувати, при яких значеннях m площина перетинає двопорожнинний гіперболоїд по еліпсу, по гіперболі.

Ціна : 5.0грн

135-16.56

Побудувати поверхню, задану рівнянням   .

Ціна : 5.0грн

ВМ79-02.64

Скласти рівняння циліндричної поверхні, твірні якої паралельні осі Oz, а напрямною служить лінія перетину сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-4.1.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, напрямною якої є коло, що задається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-4.4.66

Побудувати зображення циліндричної поверхні, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн

ВМ71-4.8.67

Скласти рівняння конічної поверхні, вершина якої знаходиться в точці О(0; 0; 0), а напрямна визначається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-4.10.68

Скласти рівняння площини, що проходить через центр сфери і перпендикулярна до прямої, яка проходить через точки .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.91

Написати рівняння еліптичного параболоїда, вершина якого знаходиться в початку координат, віссю є вісь Oz, а точки лежать на його поверхні.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.97

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн

123-1.3.107

Привести до канонічного вигляду рівняння  з'ясувати тип, властивості і розміщення заданої цим рівнянням поверхні відносно системи координат Oxyz.

Ціна : 10.0грн

156-01.121

З'ясувати форму і властивості однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

156-02.122

Написати рівняння поверхні обертання, отриманої при обертанні гіперболи  а) навколо осі Oz;  б) навколо осі Oy.

Ціна : 10.0грн

156-03.123

Знайти рівняння дотичних площин до поверхні в точках перетину її з прямою x=y=2.

Ціна : 6.0грн

95-01.132

Знайти рівняння діаметра сфери перпендикулярного площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ85-67.136

Знайти рівняння сфери, центр якої лежить на прямій і яка дотикається до площин .

Ціна : 10.0грн

ВМ85-66.136

Знайти центр і радіус сфери, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн

02-493.136

На сфері  знайти точку, найближчу до площини  і обчислити відстань від цієї точки до площини.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-69.137

Побудувати поверхні і визначити їх вид (назву): а)  б) .

Ціна : 10.0грн

156-01.142

Написати рівняння поверхні, отриманої при обертанні: 1) параболи - навколо осі Oy, навколо осі Oz;  2) еліпса - навколо осі Oz, - навколо осі Oy. 

Ціна : 10.0грн

156-02.143

Побудувати тіло, обмежене даними поверхнями: а)  б) .

Ціна : 10.0грн

156-03.143

Знайти канонічне рівняння поверхні .

Ціна : 10.0грн

124-02.145

Дано рівняння лінії, яка лежить у площині XOY,  і координати точки A(3/2, 1, 1).  Необхідно : 1) скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням цієї лінії навколо осі ОХ;  2) підібрати значення параметра  так, щоб точка А лежала на поверхні обертання.

Ціна : 5.0грн

ВМ64-4.20.154
Написати рівняння геометричного місця точок, рівновіддалених від точки А(-2,0,0)  і від площини .
Ціна : 5.0грн

ВМ64-4.22.156

Показано 1 по 30 із 84 (всього сторінок: 3)