Поверхні

Поверхні

Поверхні, аналітична геометрія.


Сортування:
Відображати:

Пряма обертається навколо осі Oz. Знайти рівняння поверхні обертання.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-20.26

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1, 2, 2).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ38-43.3

До поверхні провести дотичну площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ38-43.7

У просторі побудувати область, обмежену поверхнями . Побудувати проекції цієї області на координатні площини.

Ціна : 5.0грн
Код : 142-7.1.47

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн
Код : 142-7.2.47

Побудувати поверхню, задану рівнянням   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-02.64

Скласти рівняння циліндричної поверхні, твірні якої паралельні осі Oz, а напрямною служить лінія перетину сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.1.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, напрямною якої є коло, що задається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.4.66

Побудувати зображення циліндричної поверхні, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-4.8.67

Скласти рівняння конічної поверхні, вершина якої знаходиться в точці О(0; 0; 0), а напрямна визначається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.10.68

Скласти рівняння площини, що проходить через центр сфери і перпендикулярна до прямої, яка проходить через точки .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.91

Написати рівняння еліптичного параболоїда, вершина якого знаходиться в початку координат, віссю є вісь Oz, а точки лежать на його поверхні.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.97

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.3.107

Знайти рівняння діаметра сфери перпендикулярного площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-67.136

Знайти рівняння сфери, центр якої лежить на прямій і яка дотикається до площин .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-66.136

На сфері  знайти точку, найближчу до площини  і обчислити відстань від цієї точки до площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-69.137

Знайти канонічне рівняння поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.145

Дано рівняння лінії, яка лежить у площині XOY,  і координати точки A(3/2, 1, 1).  Необхідно : 1) скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням цієї лінії навколо осі ОХ;  2) підібрати значення параметра  так, щоб точка А лежала на поверхні обертання.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-4.20.154

Написати рівняння геометричного місця точок, рівновіддалених від точки А(-2,0,0)  і від площини .
Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-4.22.156

Знайти центр і радіус сфери   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-3.180

Побудувати тіла, обмежені поверхнями: а)  б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.180

Написати рівняння сфери, яка проходить через чотири точки .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-2.180

Знайти точку перетину сфери  і прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-4.180

Побудувати тіла, обмежені поверхнями :  а)    б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.181

Скласти рівняння однопорожнинного гіперболоїду обертання, отриманого обертанням гіперболи   навколо осі Oz.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-7.181

Скласти рівняння конуса, описаного навколо сфери якщо вершина конуса знаходиться в точці S(0,0,8).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-9.182

Дано вісь круглого циліндру  і точка  на його поверхні.  Скласти рівняння циліндра.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-8.182

Побудувати тіла, обмежені поверхнями :  а)  б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.183

Напрямна конуса задана рівняннями    вершина знаходиться в точці .  Скласти рівняння конуса.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-10.183

Показано 1 по 30 із 74 (всього сторінок: 3)