Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано точку М(2, 3) і пряму . Знайти координати точки N, симетричної М відносно заданої прямої.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.23

Дано рівняння двох сторін квадрата: і . Знайти його площу.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.21

Точка А(-4; 5) є вершиною квадрата, діагональ якого лежить на прямій .  Скласти рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-29.106

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну його вершину А(0; 2) і рівняння висот (ВМ) і (CM) де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-27.104

Написати рівняння сторін трикутника АВС, якщо задана його вершина А(1; 3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 10.0грн

ВМ16-28.105

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну його вершину : А(3; -1), а також рівняння бісектриси  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-35.112

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин В(2; -7), а також рівняння висоти  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-20-98

Точка А(5;-1) є вершиною квадрата, одна зі сторін якого лежить на прямій Скласти рівняння прямих, на яких лежать решта сторін цього квадрата.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-16-95

Написати рівняння кола, яке проходить через точки А(4;1) і В(11;8) та дотикається до осі Ox.

Ціна : 5.0грн

00-01.02

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1, 2, 2).

Ціна : 10.0грн

38-43.03

Рівняння прямої перетворити до канонічного вигляду і визначити кути, які утворює ця пряма з координатними осями.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-18.3

Через точку А(2;1) провести коло, яке дотикається до координатних осей.

Ціна : 5.0грн

00-01.03

Скласти рівняння площини, що проходить через точку  паралельно двом векторам .

Ціна : 10.0грн

ВМ16-3.123

Яка фігура задається рівнянням Зробити малюнок.

Ціна : 5.0грн

00-01.04

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-4, 3) і віддалена від початку координат на відстань 5 од. маштабу.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-5.5

Яка фігура задається рівнянням Зробити малюнок.

Ціна : 5.0грн

00-01.05

Обчислити довжини медіан трикутника з вершинами в точках .

Ціна : 5.0грн

ВМ40-3.6

Через точку (-1, 2) провести пряму, відстань від якої до точки (3, -1) рівна 2 од. маштабу.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-5.6

До поверхні провести дотичну площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн

38-43.07

Дано дві суміжні вершини паралелограма А(1, -2), В(3, 2) і точка N(5, -1) перетину його діагоналей. Знайти дві інші вершини паралелограма.

Ціна : 5.0грн

40-04.7

В трикутнику з вершинами P(2, 3), Q(6, 3), R(6, -5)  знайти довжину бісектриси QL.

Ціна : 5.0грн

40-05.07

Знайти координати точки Р, рівновіддаленої від точок А(4, -3) і В(2, -1) і яка лежить на відстані, рівній 2 од. маштабу, від прямої .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.7

Знайти рівняння площин, проектуючих пряму на координатні площини.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-18.7

Задані вершини А(2;-3), В(-4;1), С(12;5) трикутника АВС. Необхідно знайти: 1) рівняння сторони АВ;  2) рівняння висоти СН і довжину цієї висоти;  3) рівняння медіани АМ;  4) точку N перетину медіани АМ і висоти СН;  5) рівняння прямої, паралельної стороні АВ і яка проходить через вершину С;  6) внутрішній кут пи вершині А і зовнішній кут при вершині С.

Ціна : 10.0грн

136-1.2.7

Дано рівняння висот трикутника та координати однієї з вершин А(1, 2). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.8

На правій гілці гіперболи знайти точку, відстань від якої до асимптоти з від'ємним кутовим коефіцієнтом була б у двічі більшою, ніж відстань до асимптоти з додатнім кутовим коефіцієнтом.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-11.8

Дано дві точки . На осі Oy  знайти таку точку N, щоб площа трикутника LMN дорівнювала 15 квадратним одиницям.

Ціна : 5.0грн

40-07.9

Точки A(2, 4), B(-3, 7) i C(-6, 6) - три вершини паралелограма, причому A i C - протилежні вершини. Знайти четверту вершину паралелограма.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-2.9

Дана рівностороння гіпербола . Знайти рівняння еліпса, фокуси якого знаходяться у фокусах гіперболи, якщо відомо, що еліпс проходить через точку А(4, 6).

Ціна : 10.0грн

ВМ09-11.10

Знайти центр і радіус кола, яке проходить через точки .

Ціна : 10.0грн

ВМ40-9.10

Показано 1 по 30 із 638 (всього сторінок: 22)