Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Написати рівняння сторін трикутника АВС, якщо задана його вершина А(1;3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-28.105

На параболі  знайти точку  найближчу до прямої  і обчислити відстань від точки  до цієї прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-242.106

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.3.107

У трикутнику АВС відомі : сторона АВ, задана рівнянням  висота  задана рівнянням  і висота   задана рівнянням .  Знайти вершину С трикутника.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-31.108

Написати рівняння кола, що проходить через правий фокус гіперболи  і має центр у точці .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-01.108

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку  на однакових відстанях до точок  і .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-30.108

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення прямокутної системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-98.108

Сторони АВ і ВС паралелограма задані рівняннями  діагоналі його перетинаються у точці М(1;4). Знайти рівняння двох інших сторін паралелограма.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-33.110

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення системи координат. Побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-99.110

Скласти рівняння лінії, кожна точка М якої віддалена від точки А(1, 5) на відстань, у 4 рази меншу, ніж від прямої . Привести рівняння до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-02.110

Дано дві вершини трикутника (3;-1) і (1;4) і точка перетину його медіан (0;2). Знайти координати третьої вершини і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-34.111

Написати рівняння параболи, директриса якої має рівняння , а фокус розміщений в точці F(2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-111.36

Привести рівняння  до канонічного вигляду  і побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-100.111

Знайти значення параметра ,  при якому коло дотикається прямої    Знайти радіус кола, його центр і точку дотику.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ52-4.48.112

У довільному випуклому шестикутнику ABCDEF з'єднані через одну середини сторін. Довести, що точки перетину медіан двох утворених трикутників співпадають.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.113

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії. Знайти координати фокусів. Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-113.37

Дано трикутник ABC, AN - його медіана. Через довільну точку F відрізка AN проведені прямі CF i BF до перетину зі сторонами AB i AC відповідно в точках M i P. Довести, що CPMB - трапеція, якщо .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-07.114

Знайти необхідні і достатні умови того, що три прямі  на площині мають спільну точку.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-08.114

Відомі рівняння однієї із сторін квадрату  і точка перетину діагоналей N(-2;0). Написати рівняння решти сторін.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-37.114

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку А(2;4) і віддалена від початку координат на відстань .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-36.114

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-114.38

Скласти рівняння гіперболи, якщо її асимптоти задані рівняннями    і гіпербола проходить через точку  Знайти відстань між фокусами і вершинами гіперболи.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ52-4.51.114

Знайти вершини прямокутного рівнобедреного трикутника, якщо дано вершину прямого кута С(3;1) і рівняння гіпотенузи .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-38.115

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-115.39

Вияснити геометричний зміст квадратного тричлена .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-116.40

На сторонах (або їх продовженнях) трикутника ABC вибрані точки  так, що .  Довести, що рівність    є необхідною і достатньою умовою того, щоб прямі AN, BP i CM  або перетинались в одній точці, або були попарно паралельні.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-09.116

Написати рівняння медіани, бісектриси і висоти, що виходять з вершини трикутника, яка є точкою перетину двох сторін трикутника  i    якщо рівняння третьої сторони   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.10.116

Основою рівнобедреного трикутника слугує пряма  а однією з бічних сторін - .  Скласти рівняння другої бічної сторони, знаючи, що вона проходить через точку М(4;2).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-39.116

Рівняння однієї зі сторін квадрата ABCD - AB має рівняння . Скласти загальне рівняння решти сторін квадрата, якщо  - точка перетину його діагоналей.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.11.118

Показано 271 по 300 із 501 (всього сторінок: 17)