Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Скласти рівняння лінії, яка є геометричним місцем точок :  а)  рівновіддалених від точок А(2; 3) і В(-2; 5);  б) сума квадратів відстаней від яких до точок А(-3; 0) і В(3; 0) рівна 50.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.2.94

Задані рівняння висот трикутника АВС : і координати вершиниА(2;2). Скласти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-94

На сторонах АВ і АС трикутника АВС взято відповідно точки М i N так, що АМ:МВ = 2:3 і AN:NC = 3:5.  В якому відношенні ділиться кожний з відрізків BN i CM точкою K їх перетину?

Ціна : 10.0грн
Код : 88-1.25.95

Дано рівняння еліпса в полярних координатах  Знати канонічне рівняння цього еліпса.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-80.95

Привести рівняння кривої другого порядку до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ63-148. 95

Точка А(5;-1) є вершиною квадрату, одна зі сторін якого лежить на прямій . Скласти рівняння прямих, на яких лежать решта сторін квадрата.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-16.95

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-2; 3) і :  а) перпендикулярна до прямої ;  б) утворює кут в  з прямою .  

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.13.96

В трапеції ABCD ((AD)||(BC)) відношення довжин основ |AD|:|BC| рівне 2, О - точка перетину діагоналей AC i BD, O' - точка перетину продовження бічних сторін AB i CD. Написати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-02.96

Точка (2; 0) є вершиною правильного трикутника, а протилежна їй сторона лежить на прямій  Скласти рівняння двох інших сторін.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.14.96

В основі чотирикутної піраміди SABCD лежить паралелограм ABCD. На бічних ребрах SB i SC взяті відповідно точки  і  так, що .  В якому відношенні ділить ребро SD площина , яка проходить через точки ?

Ціна : 10.0грн
Код : 88-1.27.96

На площині задана деяка система координат .  Точки A(1; 1), B(0; -3), C(2; 2) - вершини трикутника АВС. Знайти координати точки N перетину медіан трикутника АВС. Записати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн
Код : 84-03.97

Дано вершини трикутника А(4; 4), В(0; 1), С(-2; -4). Знайти рівняння висоти, медіани і бісектриси, проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.29.97

Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих  i    і яка ділить відрізок АВ між точками А(1; 0) і В(7; 3) у відношенні 2:1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.26.97

На прямій  знайти точку, рівновіддалену від точок А(2; 2) і В(6; 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.28.97

Написати рівняння еліптичного параболоїда, вершина якого знаходиться в початку координат, віссю є вісь Oz, а точки лежать на його поверхні.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.97

Написати рівняння прямої, якщо відомо, що відстань від неї до початку координат рівна 5 і перпендикуляр, проведений на неї з початку координат, становить з віссю Ox кут в .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.18.97

Побудувати криву, задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.5.97

Скласти рівняння прямої симетричної прямій  відносно прямої   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.27.97

Дано дві вершини А(-1; 0) і В(7; 9) паралелограма ABCD  і точку М(8; 6) перетину його діагоналей. Знайти координати вершин C i D.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ01-9.33.98

Дано рівняння сторін трикутника  і точка М(-1; 0) перетину його медіан. Знайти рівняння третьої сторони АС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.34.98

Побудувати криву, яка визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-34.98

Побудувати криву, задану рівнянням привівши його до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.6.98

Дано дві вершини трикутника А(5; -3), В(7; 5) і точка Р(6; -3) перетину його висот. Написати рівняння сторін трикутника і знайти його площу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.31.98

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин А(0; 2) і рівняння висот  (BM)  і  (СМ), де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.32.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається осей координат і проходить через точку М(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.37.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається прямих  причому однієї з них - у точці А(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.38.98

Скласти рівняння кола діаметром якого є відрізок прямої  розміщений між осями координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.36.98

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин В(2;-7), а також рівняння висоти  і медіани  проведених з різних вершин. 

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-20.98

Скласти рівняння хорди кола  яка в точці (-1; 4) ділиться навпіл.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.40.98

З'ясувати тип кривої, заданої рівнянням і побудувати її.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.7.99


Показано 271 по 300 із 586 (всього сторінок: 20)