Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

На векторах і  побудований трикутник ОАВ. Необхідно знайти :  а) довжини сторін трикутника;  б) довжину медіани ОМ;  в) довжину бісектриси OL;  г) величину кута АОВ; д) площу трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.28.99

Дано трикутник з вершинами А(-2;0), В(2;4), С(4;0). Написати рівняння медіани АЕ, висоти AD, і знайти довжину медіани АЕ.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-21.99

Скласти рівняння дотичної до кола  в точці М(5; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.41.99

Асимптоти гіперболи мають рівняння , а відстань між фокусами рівна 20. Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-100.34

Дано пряму  і точку А(5;7). Знайти проекцію В точки А на дану пряму і точку, симетричну точці А відносно заданої прямої.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-24.101

На векторах побудована трикутна піраміда ОАВС. Необхідно знайти:  а) довжини ребер ОА, ОВ, ОС;  б) величину кута АОС;  в) площу трикутника ОАС;  г) об'єм піраміди ОАВС; д) висоту   опущену з вершини В;  е) висоту трикутника ОАС, опущену з вершини А;  ж) кут між ребром ОА і площиною грані ОВС; з) величину кута між площинами граней ОАС і ОВС;  і) радіус-вектор де М - точка перетину медіан трикутника АВС; к) радіус-вектор де N - ділить відрізок АМ у відношенні  AN:NM = 3:4;   л) напрямні косинуси вектора ; м) алгебраїчне значення ортогональної проекції вектора на напрям вектора  ;  н) ортогональну проекцію вектора на пряму, перпендикулярну грані ОВС;  о) вектор що має довжину вектора і напрямок вектора .

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ88-1.29.102

Побудувати криву, задану рівнянням перейшовши до полярних координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.10.102

Побудувати криву в полярній системі координат .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.11.103

Дано координати вершин трикутника А(-1;3), В(2;5) і точка перетину висот H(1;4). Знайти координати третьої вершини трикутника і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-26.104

Знайти кут між площинами, що проходять через точку М(-1; 1; -1), одна з яких містить вісь Оy, а друга - вісь Oz.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.74.104

Побудувати криву, задану рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.12.104

Скласти рівнянн сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А(0;2) і рівняння висот (ВМ)  і (СМ)  де М - точкка перетину висот.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-27.104

Знайти координати точки Q, симетричної точці Р(1; 0; -2) відносно прямої L : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.88.105

Написати рівняння сторін трикутника АВС, якщо задана його вершина А(1;3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-28.105

На параболі  знайти точку  найближчу до прямої  і обчислити відстань від точки  до цієї прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-242.106

Точка А(-4;5) є вершиною квадрата, діагональ якого лежить на прямій .  Скласти рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-29.106

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.3.107

У трикутнику АВС відомі : сторона АВ, задана рівнянням  висота  задана рівнянням  і висота   задана рівнянням .  Знайти вершину С трикутника.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-31.108

Написати рівняння кола, що проходить через правий фокус гіперболи  і має центр у точці .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-01.108

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку  на однакових відстанях до точок  і .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-30.108

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення прямокутної системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-98.108

Сторони АВ і ВС паралелограма задані рівняннями  діагоналі його перетинаються у точці М(1;4). Знайти рівняння двох інших сторін паралелограма.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-33.110

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення системи координат. Побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-99.110

Скласти рівняння лінії, кожна точка М якої віддалена від точки А(1, 5) на відстань, у 4 рази меншу, ніж від прямої . Привести рівняння до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-02.110

Дано дві вершини трикутника (3;-1) і (1;4) і точка перетину його медіан (0;2). Знайти координати третьої вершини і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-34.111

Написати рівняння параболи, директриса якої має рівняння , а фокус розміщений в точці F(2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-111.36

Привести рівняння  до канонічного вигляду  і побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-100.111

Знайти значення параметра ,  при якому коло дотикається прямої    Знайти радіус кола, його центр і точку дотику.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ52-4.48.112

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин : А(3;-1), а також рівняння бісектриси  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-35.112


Показано 301 по 330 із 586 (всього сторінок: 20)