Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано рівняння однієї зі сторін АВ ромба АВСD:    і однієї з його діагоналей :  Діагоналі ромба перетинаються в точці Р(0; 1). Знайти рівняння решти сторін ромба, відстань від точки Р до сторони АВ і внутрішні кути ромба.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.12.119

На пряму  яка здатна відбивати промені, падає промінь, заданий рівнянням .  Скласти рівняння відбитого променя.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-2.1.1.120

Дано трикутник АВС з вершинами А(5; 6), В(4; -5), С(-4; 5).  Знайти : а) рівняння всіх сторін трикутника і їх кутові коефіцієнти;  б) величину внутрішнього кута А;  в) точку перетину медіан;  г) точку перетину висот CD i AE; д) довжину висоти AE;  е) площу трикутника; є) систему нерівностей, що визначає внутрішню область трикутника разом з межами.

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ73-2.1.2.121

Довести, що якщо два трикутники  (на площині або в просторі) розміщені так, що прямі, які з'єднують відповідно вершини  перетинаються в одній точці О і ніякі дві з відповідних сторін не паралельні, то три точки перетину відповідних сторін лежать на одній прямій.

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ84-12.122

Нехай ABCD - довільний чотирикутник, K, L, M i N - центри ваги відповідних трикутників ABC, BCD, CDA i DAB. Довести, що прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника ABCD, перетинаються в тій же точці, що і прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника KLMN.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-13.123

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-123.42

Довжина сторони основи NPQ правильної трикутної піраміди MNPQ рівна 2, довжина висоти - 3. Вершина А куба  знаходиться у центрі О основи піраміди, вершина С - на висоті OM, а відрізок  лежить у площині MNP. Знайти довжину ребра куба.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-14.124

Рівняння привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-124.43

Скласти параметричне рівняння медіани, проведеної з вершини А трикутника АВС, якщо задані координати його вершин А(1;4;-1), В(-2;-2;5) і С(3;1;-2).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.13.124

Встановити геометричний зміст дробово-лінійної функції .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-125.43

При якому значенні прямі перетинаються?

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.14.125

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до точки  до відстані до прямої  рівне 2. Привести рівняння лінії до канонічного вигляду і визначити тип кривої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-2.2.1.125

Скласти рівняння площини, яка проходить через дві точки  перпендикулярно до площини .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-08.125

Медіани трикутника перетинаються в точці М(3; 3), а  i   - рівняння двох сторін трикутника. Знайти рівняння третьої сторони.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ60-4.8.126

Привести рівняння прямої до канонічного виду.

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.15.126

Скласти рівняння площини, яка проходить через точки  паралельно осі Ox.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-10.126

Піраміда SABC  задана вершинами :  S(2; 4; 6), A(3; -4; -2), B(-4; 3; -4), C(-4; -2; -6).  Знайти : а) рівняння площини АВС;  б)кут в радіанах між ребром SC і гранню АВС; в) площу грані АВС;  г) рівняння висоти SK; д) об'єм піраміди.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-2.3.1.127

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-13.127

Написати рівняння площини, яка проходить через точку і перпендикулярну до прямої, заданої рівняннями .

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.16.128

Написати рівняння геометричного місця точок на площині, кожна з яких удвічі ближча до точки А(4;0), ніж до точки В(1;0).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-3.17.129

Знайти точку, симетричну точці відносно прямої, заданої канонічними рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.17.129

Скласти рівняння кола, описаного навколо трикутника, сторони якого задані рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-129

Знайти рівняння площини, яка проходить через прямі :   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-01.131

Написати полярне рівняння еліпса  при умові, що напрям полярної осі зпівпадає з додатнім напрямком осі абсцис, а полюс знаходиться в центрі еліпса.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-3.23.132

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку  паралельно прямим .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-03.132

В прямокутній системі координат на площині задані вектори і точки .  Необхідно знайти:  а) матрицю переходу від стандартного базису до базису ;  б) орієнтацію базису ;  в) матрицю переходу від стандартного базису  до базису ;  г) матрицю переходу від базису  до базису ;  д) координати вектора у базисі  ;  e) координати точки А в системі координат  .

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ88-2.4.134

Знайти рівняння діаметра сфери перпендикулярного площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-67.136

Знайти рівняння сфери, центр якої лежить на прямій і яка дотикається до площин .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-66.136

На сфері  знайти точку, найближчу до площини  і обчислити відстань від цієї точки до площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-69.137

Переконавшись, що прямі  мимобіжні, знайти відстань між ними і написати рівняння спільного перпендикуляру до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-70.137

Показано 301 по 330 із 501 (всього сторінок: 17)