Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

На площині задані дві системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (1;2), а базисні вектори другої системи мають в базисі першої системи координати (3;5) і (4;7) відповідно. 1) Знайти координати точки в першій системі, якщо відомі її координати у другій системі координат; 2) Знайти координати точки у другій системі, якщо відомі її координати у першій системі координат;  3) Знайти координати точки О у другій системі координат векторів у базисі другої системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.3.209

На площині дано дві ортогональні системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (2;3), а базисні вектори другої системи отримані з базисних векторів першої поворотом проти годинникової стрілки на кут Пряма задана  в першій системі координат рівнянням Знайти рівняння цієї прямої в другій системі координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.4.210

У довільній афінній системі координат OE на площині дані рівняння прямих, які перетинаються: і точка E(x0,y0), яка не лежить на жодній з цих прямих. Приймаючи ці прямі відповідно за вісь ординат і вісь абсцис нової системи координат і вважаючи, що в новій системі координати точки Е рівні (1;1), знайти вираження нових координат (x', y') довільної точки через її старі координати.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.5.211

Знайти афінне перетворення, яке переводить точки A1(1;3), A2(2;1), A3(3;3) відповідно в точки A'1(0;3), A'2(3;2), A'3(2;5).

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.7.212

Визначити вид, параметри і розміщення лінії за її рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-1.213

Визначити вид, параметри і розміщення лінії .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-2.214

Визначити вид, параметри і розміщення лінії   .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-3.215

Визначити вид, параметри і розміщення лінії .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-4.216

Визначити форму і розміщення лінії   .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-5.217

Привести рівняння до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей координат, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.1.220

На координатній площині Oxy (у прямокутній системі координат) задані вершини P(1, 2), Q(13, -3), R(5, 5) трикутника. Скласти:  а) канонічне ріняння прямої, яка містить висоту PH трикутника;  б) канонічне і параметричне рівняння прямої, яка містить бісектрису PL трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.9.222

Визначити вид, параметри і розміщення поверхні за її рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-1.223

Визначити вид, параметри і розміщення поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-2.224

Знайти канонічне рівняння і розміщення поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-3.225

Написати рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1,2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.7.225

Привести рівняння кривої до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.2.225

Знайти канонічне рівняння і розміщення поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-4.226

На координатній площині Oxy (у прямокутній системі координат) задані вершини P(1, 2), Q(13, -3), R(5, 5) трикутника. Скласти:  а) ріняння у "відрізках" для прямої, яка містить висоту PH трикутника;  б) ) ріняння у "відрізках" для прямої, яка містить бісектрису PL трикутника; в) рівняння прямої, яка містить медіану PM трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.10.226

Визначити вид поверхні   .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-5.227

Дослідити особливі точки конхоїди .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.8.227

Привести рівняння кривої до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.3.227

Рівнянням траекторії руху снаряду, випущеного з точки О з початковою швидкістю під кутом до горизонту (без врахування опору повітря), є Беручи кут за параметр, знайти огинаючу всіх траекторій снаряду, розміщених в одній і тій же вертикальній площині.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.9.228

Користуючись приведенням лівої частини рівняння до суми квадратів способом Лагрнжа, визначити вид поверхні   .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-6.229

Визначити вид поверхні заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 40-8.230

Знайти величину того кута, утвореного прямими всередині якого лежить точка М(5, 2).

Ціна : 5.0грн
Код : 88-3.11.230

Привести рівняння квадрики   до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.4.230

Привести рівняння квадрики до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.5.232

По сторонах ОА і ОВ рівнобедреного трикутника ОАВ (ОА=ОВ) переміщуються точки так, що .  Знайти геометричне місце точок М - середин відрізків .

Ціна : 5.0грн
Код : 88-3.14.234

Знайти геометричне місце точок площини, різниця квадратів відстаней від кожної з яких до двох заданих точок площини постійна (рівна с).

Ціна : 5.0грн
Код : 88-3.15.235

Привести до канонічного виду рівняння і побудувати фігуру, яка задається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : 116-01.235


Показано 481 по 510 із 585 (всього сторінок: 20)