Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Скласти канонічне рівняння: а) еліпса; б) гіперболи; в) параболи, за їх відомими з умов 1-3 параметрами. Через a i b позначені велика і мала півосі еліпса або гіперболи, через F - фокус кривої, - ексцентриситет, 2с - фокусна відстань, - рівняння асимптот гіперболи, D - директриса кривої, А,В - точки, що лежать на кривій.  1) 2) 3) .

Ціна : 10.0грн

136-1.3.10

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А = (4; -1) і рівняння двох бісектрис .

Ціна : 10.0грн

133-1.3.10

В трикутнику з вершинами А(2,-1), В(5,3), С(-6,5) знайти довжину бісектриси кута А.

Ціна : 10.0грн

02-17.11

Дано чотири точки Необхідно знайти: 1) рівняння площини 2) рівняння прямої, що проходить через точку перпендикулярно площині 3) відстань від точки до площини 4) синус кута між прямою і площиною 4) косинус кута між координатною площиною Oxy і площиною .

Ціна : 10.0грн

136-1.4.11

Побудувати на площині область розв'язків системи лінійних нерівностей .

Ціна : 10.0грн

133-1.4.11

Кінці відрізка АВ мають координати: А(-4, 8), В(6, -2). Знайти координати точок C i D, які ділять відрізок АВ на три рівні частини.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-2.12

Через точку М(1, 2) провести пряму, відстані до якої від точок А(2, 3) і В(4, -5) булиб рівними.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-5.7

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до даної точки F(-4;0) до заданої прямої рівне 4/5.

Ціна : 5.0грн

133-1.5.12

Привести до простого вигляду рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-12.13

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 10.0грн

ВМ16-13.127

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн

24-50.14

Знайти геометричне місце точок М, сума квадратів відстаней яких до двох фіксованих точок А і В є величина постійна, рівна .

Ціна : 10.0грн

02-26.14

У прямокутній декартовій системі координат задані дві точки А(1, 2, -3) і В(0, -4, 5).  Знайти на осі Ox таку точку  щоб площа трикутника АВС була рівна 1,5 кв. одиницям.

Ціна : 5.0грн

ВМ71-1.61.14

На прямій знайти точку, рівновіддалену від точок А(3, 5) і В(7, 1).

Ціна : 10.0грн

01-09.16

Дано координати середин сторін трикутника E(7, 8); F(-4, 5); K(1, -4). Визначити координати вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн

09-2.7.17

Задані мимобіжні прямі .  знайти відстань  між прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра L до цих прямих.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-17.139

Написати параметричне рівняння прямої L: .

Ціна : 10.0грн

120-10.17

Довести, що три точки А(1, 8), В(-2, -7) і С(-4, -17) лежать на одній прямій.

Ціна : 10.0грн

09-02.18

Знаючи вершину А(1; 1; 1) квадрата ABCD, його центр О(0; 0; 0) і вектор  перпендикулярний площині квадрата, знайти решту його вершин.

Ціна : 10.0грн

71-1.90.18

Дано вершини тетраедра A(0; 0; 0), B(1; -3; 0), C(1; 2; 0), D(0; 0; 5).  Знайти довжину висоти цього тетраедра, проведеної з вершини А.

Ціна : 10.0грн

71-1.94.18

Задані координати середин сторін трикутника Е(-4,6); F(2,-6); K(0,-4). Знайти координати вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-2.8.18

Знайти рівняння площини, яка проходить через пряму перпендикулярно площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-19.18

Знайти рівняння прямих, що проходять через точку А(3, 4) під кутом в до прямої .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-4.18

Через центр ваги трикутника, вершини якого А(2, 3), В(-1, 4) і С(5, 5), провести пряму, паралельну стороні АС, і пряму, перпендикулярну стороні АВ.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-4.19

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн

114-9.7.20

Знайти координати точки А(0,y,0), рівновіддаленої від точок В(7,3,-4) і С(1,5,7).

Ціна : 5.0грн

114-9.10.20

Знайти косинус кута між векторами якщо А(1,-1,0), В(-2,-1,4), С(8,-1,-1).

Ціна : 10.0грн

114-9.3.20

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн

114-9.9.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-1;2;0) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.14.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-2;0;3) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.14.31

Показано 31 по 60 із 638 (всього сторінок: 22)