Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 10.0грн

114-9.13.20

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.12.20

Дано точки А(1;0;-6), B(-7;2;1) i C(-9;6;1). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 10.0грн

114-9.8.20

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 10.0грн

114-9.1.20

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн

114-9.6.20

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн

114-9.4.20

Дано вектори .  Чи будуть колінеарними вектори ?

Ціна : 10.0грн

114-9.2.20

Чи будуть компланарними вектори ?

Ціна : 5.0грн

114-9.5.20

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(-1;2;3) образу площини .

Ціна : 5.0грн

114-9.11.20

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн

120-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн

ВМ57-02.21

Дано трикутник з вершинами в точках А(-2;-2), В(4;6), С(1;2). Знайти довжину бісектриси внутрішнього кута при вершині В і медіани проведених з цієї вершини до сторони АС.

Ціна : 10.0грн

149-35.22

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн

120-03.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн

120-04.23

Дано трикутник з вершинами в точках А(-8;-3), В(4;-12), С(8;10). Знайти: рівняння сторони АВ; рівняння висоти CD і її довжину; рівняння медіани СЕ.

Ціна : 10.0грн

149-36.23

Знайти координати точки В симетричної до точки А(6;7) відносно прямої лінії .

Ціна : 10.0грн

149-37.24

Сторони AB i BC паралелограма задані рівняннями Діагоналі його перетинаються у точці M(1;4). Знайти рівняння двох інших сторін паралелограма.

Ціна : 5.0грн

149-03.24

Знайти гострий кут між двома прямими .

Ціна : 5.0грн

149-38.25

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн

120-05.25

Пряма обертається навколо осі Oz. Знайти рівняння поверхні обертання.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-20.26

Знайти точку перетину прямої і площини .

Ціна : 5.0грн

149-05.26

Дано вектори і Необхідно: 1) обчислити скалярний добуток векторів 2) обчислити векторний добуток векторів 3) з'ясувати, чи є вектори колінеарними, ортогональними; 4) показати, що вектори утворюють базис і знайти координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 15.0грн

136-01.26

Діагоналі трапеції ABCD відтинають на її середній лінії MN відрізок KL.  Знайти відношення векторів якщо .

Ціна : 10.0грн

88-1.4.27

Круг радіусу а котиться по прямій. Кожна точка кола описує при цьому лінію, яка називається циклоїдою. Отримати параметричне рівнняння циклоїди, прийнявши за параметр t кут повороту точки навколо центру круга.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-27.14

Задані координати вершин трикутника АВС: А(1;-3), B(0;7), C(-2;4). Знайти: 1) рівняння сторони АВ; 2) рівняння висоти CH; 3) рівняння медіани АМ; 4) точку N перетину медіани АМ і висоти СH; 5) рівняння прямої, яка проходить через вершину С, паралельно стороні АВ; 6) відстань від точки С до прямої АВ.

Ціна : 10.0грн

136-02.28

 Нехай  О - центр правильного шестикутника ABCDEF.   Знайти суму векторів .

Ціна : 10.0грн

ВМ84-02.28

Через точки M(1, 2 ,3) i N(-2, -1, 3) провести площину, перпендикулярну площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-17.28

Дані вершини трикутника А(1;2), В(2;-2), С(6;1). Скласти рівняння сторони АВ, висоти СН, медіани ВМ.

Ціна : 10.0грн

149-03.28

Скласти рівняння кола, якщо воно проходить через точки М1(2;3) і М2(4;1), а центр лежить на прямій x+y+3=0.

Ціна : 10.0грн

149-46.28

Серед прямих, паралельних прямій , виділити дотичні до кола .

Ціна : 10.0грн

02-80.29

Показано 61 по 90 із 638 (всього сторінок: 22)