Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано вектори .  Чи будуть колінеарними вектори ?

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.2.20

Чи будуть компланарними вектори ?

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.5.20

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(-1;2;3) образу площини .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.11.20

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн
Код : 120-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ57-02.21

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-03.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-04.23

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.25

Знайти геометричне місце точок М, сума квадратів відстаней яких до двох фіксованих точок А і В є величина постійна, рівна .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-26.14

Пряма обертається навколо осі Oz. Знайти рівняння поверхні обертання.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-20.26

Дано вектори і Необхідно: 1) обчислити скалярний добуток векторів 2) обчислити векторний добуток векторів 3) з'ясувати, чи є вектори колінеарними, ортогональними; 4) показати, що вектори утворюють базис і знайти координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 15.0грн
Код : 136-01.26

Діагоналі трапеції ABCD відтинають на її середній лінії MN відрізок KL.  Знайти відношення векторів якщо .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.4.27

Круг радіусу а котиться по прямій. Кожна точка кола описує при цьому лінію, яка називається циклоїдою. Отримати параметричне рівнняння циклоїди, прийнявши за параметр t кут повороту точки навколо центру круга.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-27.14

Задані координати вершин трикутника АВС: А(1;-3), B(0;7), C(-2;4). Знайти: 1) рівняння сторони АВ; 2) рівняння висоти CH; 3) рівняння медіани АМ; 4) точку N перетину медіани АМ і висоти СH; 5) рівняння прямої, яка проходить через вершину С, паралельно стороні АВ; 6) відстань від точки С до прямої АВ.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-02.28

 Нехай  О - центр правильного шестикутника ABCDEF.   Знайти суму векторів .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-02.28

Через точки M(1, 2 ,3) i N(-2, -1, 3) провести площину, перпендикулярну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.28

На гіперболі з рівнянням знайти точку М, таку, що    Скласти рівняння асимптот і директрис гіперболи. Знайти її ексцентриситет.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ57-06.29

Довести, що в трикутнику АВС медіани [AK], [CM] i [BN]  перетинаються в одній точці;  якщо Q - точка перетину медіан трикутника АВС, то .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-03.29

Знайти довжини сторін трикутника і його внутрішні кути, якщо відомо, що сторони лежать на прямих : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-12.29

Задані координати вершин ABCD: A1(2;1;7), A2(3;3;6), A3(2;-3;9), A4(1;2;5). Знайти:

1) рівняння прямої A1A2;

2) довжину ребра A1A2;

3) рівняння площини A1A2A3;

4) рівняння і довжину висоти A4H, опущеної з вершини A4 на площину A1A2A3;

5) площу трикутника A1A2A3;

6) кут між ребрами A1A2 і A1A4;

7) синус кута між ребром A1A4 і гранню A1A2A3.

Ціна : 15.0грн
Код : 136-03.30

Дано параболу . Знайти точки параболи, відстань від яких до фокуса рівна 1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-30.162

Нехай A, B, C, D - деякі точки простору або площини,  M - середина [AB],  N - середина  [CD],  O - середина  [MN].  Довести, що :  1)  2)    3)   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-05.31

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.7.31

У прямокутній системі координат задані точки A(3;5;4), B(8;7;4), C(5;10;4). Знайти : координати вектора направленого по медіані трикутника АВС; довжину висоти BH трикутника АВС; координати точки H; довжину висоти BD трикутної піраміди DABC, яка має об'єм 24.

Ціна : 10.0грн
Код : 142-02.31

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.9.31

Точки A(4;5;1), B(-2;0;-1), C(-2;2;-1) є вершинами трикутника. Знайти рівняння бісектриси проведеної з вершини C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-06.31

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.13.31

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.12.31

Дано точки А(2;5;-3), B(7;8;-1) i C(9;7;4). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.8.31

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.6.31

Показано 61 по 90 із 507 (всього сторінок: 17)