Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(0;3;-1) образу площини ?

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.11.31

Скласти рівняння лінії, кожна точка якої знаходиться у два рази ближче до точки А(1;0), ніж до точки В(-2;0). Привести отримане рівняння до канонічного виду і вкажіть тип лінії, що описується цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-04.32

На сторонах AB, BC, CA трикутника АВС взято відповідно точки так, що прямі  перетинаються в одній точці. Довести рівність :  .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.6.33

Довести, що якщо  то .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-02.33

Точки A(-2;0;2), B(-3;3;-1), C(-1;-3;4) є вершинами трикутника АВС. Знайти рівняння висоти, яка опущена з вершини С.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-07.34

Вектори  і      не колінеарні. При якому  вектори    колінеарні?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-05.34

Дано дві вершини трикутника (3; -1) і (1; 4) і точка перетину його медіан (0; 2). Знайти координати третьої вершини і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-34.111

Написати рівняння сторін і висот трикутника з вершинами P(-4, 3), Q(2, 5), R(6, -2).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-16.35

Скласти рівняння кола, якщо відомо, що центр кола співпадає з початком координат і пряма є дотичною до кола.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.35

Дано точки A(-3;10;-20), B(3;-5;-2), C(5;3;-4). Точка N ділить відрізок АВ у відношенні Знайти найкоротшу відстань між прямою Р, яка проходить через точки C i N і прямою L заданою рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.36

Знайти рівняння площин, які проходять через вісь Ox на відстані 1 від точки Р(1; 2; 3).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-2.51.36

Знайти рівняння площин, що проходять через вісь Ox і утворюють з площиною кути по .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-2.56.37

Знайти вершини прямокутного рівнобедреного трикутника, якщо задані вершина прямого кута С(3; 1) і рівняння гіпотенузи .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ16-38.115

Знайти точку N, симетричну точці М(-6;6;-7), відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-09.38

Знайти формули перетворення симетрії відносно площини, що визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-2.63.38

Дано вершина С(-1,3) прямого кута рівнобедреного прямокутного трикутника і його гіпотенуза . Знайти рівняння катетів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-39.19

  Основи AB i CD рівнобічної трапеції ABCD рівні відповідно; точка М - середина сторони ВС.  Знайти алгебраїчні значення довжин ортогональних проекцій векторів  на вісь, що задається вектором .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.7.40

На сторонах BC i CD паралелограма ABCD взяті точки F i E так, що  де  - задані додатні числа. прямі FD i AE перетинаються в точці О. Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-13.40

Дано точки A(4;-8;11), B(-4;4;-1). На площині знайти точку Р таку, щоб довжина ламаної АРВ була найменшою.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-10.41

Задано дві протилежні вершини квадрата А(2,1) і С(4,5). Знайти дві інші вершини квадрата.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-4.13.42

Сторонами трикутника є координатні осі і пряма, яка проходить через точку А(3,4). Знайти рівняння цієї прямої при умові, що площа трикутника рівна 9 кв. одиниць.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-4.12.42

До поверхні провести дотичну площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ38-43.7

У паралелограмі  ОАСВ : точка N ділить сторону АС у відношенні AN:NC = 2:1; точка D - середина сторони ВС;  М - точка перетину медіан трикутника ОАВ. Розкласти вектори і  по векторах і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.9.45

Знайти спільний перпендикуляр до прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-11.46

Дано вершини трикутника А(2, -1),  В(5, 3) і С(7, 11).  Знайти рівняння і довжини його медіани, висоти і бісектриси проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ43-01.47

Обчислити площу чотирикутника, дві вершини якого лежать в фокусах еліпса , а дві інші співпадають з кінцями його меншої осі.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.47

Сторони гострокутного трикутника АВС рівні a, b, c. Знайти периметр трикутника, утвореного основами висот цього трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-44.49

Знайти пряму, яка проходить через точку М(-2,2) і відтинає від одного з координатних кутів трикутник з площею S = 4,5

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-49.21

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку M0(0;-4;-2) і перетинає прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-12.49

Задано пряму . Знайти рівняння прямої, паралельної даній і яка знаходиться від неї на відстані 3 один. масштабу.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-5.8.50

Показано 91 по 120 із 495 (всього сторінок: 17)