Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Відомі розклади векторів  відносно базису  на площині. Розкласти вектор :  a) по векторах ;  б) по векторах .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.11.50

Скласти рівняння еліпса, довжина більшої осі якого рівна 20, а фокусами служать точки і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.50

Відомо рівняння сторін трикутника АВС:   .   Знайти довжини висот цього трикутника та їх рівняння.
Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-5.9.51

Скласти рівняння прямої l,  що проходить через точку А(2; -4)  і розміщена від початку координат на відстані, рівній 2 одиниці.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-1.17.53

Задано дві суміжні вершини квадрата А(1,4) і В(4,5). Знайти дві інші вершини.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-6.4.54

Прямокутний паралелепіпед побудований на векторах .  Точка Р - центр грані точка Q ділить ребро у відношенні Знайти координати, довжину і напрямні конуси вектора .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.12.54

Знайти рівняння бісектрис внутрішніх кутів трикутника, заданого вершинами А(0,0), В(3,-1), С(4,7).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.3.54

Прямі з напрямним вектором проходять відповідно через точки М1(4;1;1) і М2(-2;-1;1). Знайти рівняння площини рівновіддаленої від заданих прямих і перпендикулярної площині, яка проходить через прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-13.54

Знайти формули перетворення координат точок (в декартовій прямокутній системі) при осьовій симетрії відносно прямої l, заданої рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-48.54

Обчислити об'єм тетраедра С з вершинами в точках . Знайти висоту цього тетраедра, опущену з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-5.54

Скласти рівняння прямих, паралельних прямій  і які розміщені від неї на відстані рівній 1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-1.18.54

Точки А(2;-1;1), В(1;1;3) вершини піраміди ABCD. Відомо, що грань АВС лежить у площині .  Ребра AD i BD лежать відповідно на прямих . Ребро CD перпендикулярне ребрам AD i BD. Знайти вершини D i C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-14.55

Знайти кут між прямою  і площиною   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-01.55

Дано рівняння двох сторін паралелограма .  Точка перетину діагоналей N(1,2). Знайти рівняння двох інших сторін цього паралелограма.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.6.56

Знайти точку перетину ортогональних проекцій прямих i на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-15.57

Написати рівняння параболи, симетричної відносно осі Oy і яка проходить через точки перетину прямої і кола .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-17.57

Дано параболу . Через точку N(4,1)  провести хорду, яка б ділилась в цій точці пополам.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-18.57

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.1.58

Дано дві вершини трикутника А(2,1) і В(4,9) і точка перетину його висот N(3,4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.9.58

Дано координати середин сторін трикутника - А(1,2), В(7,4), С(3,-4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.10.58

Скласти рівняння гіперболи, знаючи, що відстань між її вершинами дорівнює 24 і фокуси знаходяться в точках і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.58

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.2.59

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.3.60

Знайти рівняння площини, яка проходить через точки M(2; -1; 4) i N(3; 2; -1) перпендикулярно до площини .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-1.23.60

Привести до канонічного вигляду рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-03.60

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.4.62

В тетраедрі ABCD  точки  K i L -  відповідно середини ребер АС і BD,  О - точка перетину медіан грані ACD. Розкласти : а) вектор  по базису    ;  б) вектор  по кожному з базисів ,    i   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-12.62

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.5.63

Прямокутний паралелепіпед побудований на векторах .  Точка Р - центр грані точка Q ділить ребро у відношенні Знайти :  1) величину кута між векторами  2) довжину ортогональної проекції вектора на пряму АС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.16.62

Знайти точку В, симетричну точці А(-2,4) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-63.24

Показано 121 по 150 із 495 (всього сторінок: 17)