Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Через точку С(2, 1) провести хорду еліпса    яка в цій точці ділиться навпіл.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ43-02.63

На стороні АВ паралелограма ABCD розташована точка К, на продовженні сторони CD за точку D - точка L. Прямі KD i BL перетинаються в точці N, а прямі LA i CK  - в точці M. Довести, що відрізок MN паралельний стороні AD.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-15.64

Знайти пряму, яка перетинає прямі в точках А і В так, що серединою відрізка АВ є точка М(1,1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-64.25

Побудувати поверхню, задану рівнянням   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-02.64

На діагоналях  бічних граней трикутної призми  розміщені відповідно точки E i F так, що || .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-16.65

Задано вершини трикутника А(4, 1), B(7, 2), C(-5, -8). Знайти довжину медіани, проведеної з вершини А, а також точку перетину медіан трикутника.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ85-02.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, твірні якої паралельні осі Oz, а напрямною служить лінія перетину сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.1.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, напрямною якої є коло, що задається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.4.66

Точки  лежать відповідно на ребрах AB, CD, BC тетраедра ABCD. Площина MNQ перетинає пряму AD  в точці P.  відомо, що .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-17.67

Побудувати зображення циліндричної поверхні, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-4.8.67

У рівняннях прямої  визначити параметр  так, щоб ця пряма перетиналась з прямою  і знайти точку їх перетину.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-1.29.68

На ребрах SA i SB тетраедра SADC вибрані відповідно точки    так, що .  Точки M i N лежать на відрізках  відповідно, причому  а сам відрізок MN паралельний площині ASC. Знайти відношення   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-18.68

Скласти рівняння конічної поверхні, вершина якої знаходиться в точці О(0; 0; 0), а напрямна визначається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.10.68

Дано пряму    Знайти її проекцію на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-1.33.71

Написати рівняння прямої яка проходить через точку М(2,1) під кутом до прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : 123-1.2.71

В деякій системі координат .  Знайти координати точки перетину медіан трикутника АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-05.74

Написати рівняння конічного перерізу в полярних координатах. (Перерізом будь якого круглого конусу площиною, яка не проходить через його вершину, визначається крива яка може бути лише еліпсом, гіперболою або параболою).

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ40-7.75

Пряма L задана загальними рівняннями Написати канонічне рівняння цієї прямої, а також рівняння її проекції на координатну площину Oxz.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.4.75

Написати рівняння площини, що проходить через точку М(-1;-1;2) і перпендикулярної до площин .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.75

Задані вершини трикутника A(1, -1), B(-2, 1) i C(3, 5). Скласти рівняння перпендикуляра, опущеного з вершини А на медіану, проведену з вершини В.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-10.75

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 000-12.1.76

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 000-12.2.76

Дано дві мимобіжні прямі   Знайти відстань між цими прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.5.76

Знайти рівняння спільного перпендикуляра до мимобіжних прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.76

Знайти центр і радіус кола, яке проходить через точки А(1,5), В(-4,0) і С(4,-4). Написати рівняння кола.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-76.27

Скласти рівняння площини, що проходить через точки перпендикулярно до площини .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.76

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо задано одну з його вершин В(-4, -5) і рівняння двох висот : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-13.76

Об'єм паралелепіпеда побудованого на векторах рівний V. Знайти об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.21.77

Дано центр квадрату О(-1, 0) і рівняння сторони .  Скласти рівняння його діагоналей і решти сторін.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-16.77

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин В(2, -7), а також рівняння висоти  i медіани  проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-14.77

Показано 151 по 180 із 495 (всього сторінок: 17)