Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Задано дві протилежні вершини квадрата А(2,1) і С(4,5). Знайти дві інші вершини квадрата.

Ціна : 5.0грн

09-4.13.42

Сторонами трикутника є координатні осі і пряма, яка проходить через точку А(3,4). Знайти рівняння цієї прямої при умові, що площа трикутника рівна 9 кв. одиниць.

Ціна : 5.0грн

ВМ09-4.12.42

Написати рівняння площин, які ділять навпіл двогранні кути, утворені площинами .

Ціна : 5.0грн

135-08.42

Встановити геометричний зміст дробово-лінійної функції .

Ціна : 10.0грн

02-125.43

Пряма L задана загальними рівняннями: Написати канонічне рівняння прямої, а також рівняння її проекцій на координатні площини.

Ціна : 10.0грн

135-11.43

Площина Р задана загальним рівнянням Написати нормальне рівняння цієї площини.

Ціна : 5.0грн

135-09.43

Знайти координати точки В, симетричної точці А(2;3;-1) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

135-16.44

У паралелограмі  ОАСВ : точка N ділить сторону АС у відношенні AN:NC = 2:1; точка D - середина сторони ВС;  М - точка перетину медіан трикутника ОАВ. Розкласти вектори і  по векторах і .

Ціна : 10.0грн

ВМ88-1.9.45

Знайти спільний перпендикуляр до прямих .

Ціна : 10.0грн

120-11.46

Дано вершини трикутника А(2, -1),  В(5, 3) і С(7, 11).  Знайти рівняння і довжини його медіани, висоти і бісектриси проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн

ВМ43-01.47

Обчислити площу чотирикутника, дві вершини якого лежать в фокусах еліпса , а дві інші співпадають з кінцями його меншої осі.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.47

У просторі побудувати область, обмежену поверхнями . Побудувати проекції цієї області на координатні площини.

Ціна : 5.0грн

142-7.1.47

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн

142-7.2.47

Визначити ексцентриситет еліпса, якщо відомо, що його меншу вісь видно з фокуса під прямим кутом.

Ціна : 10.0грн

01-09.48

Сторони гострокутного трикутника АВС рівні a, b, c. Знайти периметр трикутника, утвореного основами висот цього трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ70-44.49

Знайти пряму, яка проходить через точку М(-2,2) і відтинає від одного з координатних кутів трикутник з площею S = 4,5

Ціна : 10.0грн

ВМ02-49.21

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку M0(0;-4;-2) і перетинає прямі .

Ціна : 10.0грн

120-12.49

Дві сторони квадрата лежать на прямих Обчислити його площу.

Ціна : 10.0грн

149-03.49

Визначити, яка лінія задається наступним рівнянням: Зобразити її на малюнку.

Ціна : 5.0грн

135-05.50

Задано пряму . Знайти рівняння прямої, паралельної даній і яка знаходиться від неї на відстані 3 один. масштабу.

Ціна : 5.0грн

ВМ09-5.8.50

Відомі розклади векторів  відносно базису  на площині. Розкласти вектор :  a) по векторах ;  б) по векторах .

Ціна : 10.0грн

ВМ88-1.11.50

Скласти рівняння еліпса, довжина більшої осі якого рівна 20, а фокусами служать точки і .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.50
Відомо рівняння сторін трикутника АВС:   .   Знайти довжини висот цього трикутника та їх рівняння.
Ціна : 10.0грн

09-5.9.51

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 5.0грн

100-01.52

У трикутнику з вершинами А(-2;0), В(6;6) і С(1;-4) визначити довжину бісектриси АЕ.

Ціна : 5.0грн

16-12.53

Точки А(1,-1,0), В(3,-3,1), С(2,1,2) - вершини трикутника. Знайти його внутрішній кут при вершині В.

Ціна : 5.0грн

145-4.1.53

Скласти рівняння прямої l,  що проходить через точку А(2; -4)  і розміщена від початку координат на відстані, рівній 2 одиниці.

Ціна : 10.0грн

ВМ73-1.17.53

Задано дві суміжні вершини квадрата А(1,4) і В(4,5). Знайти дві інші вершини.

Ціна : 5.0грн

09-6.4.54

Прямокутний паралелепіпед побудований на векторах .  Точка Р - центр грані точка Q ділить ребро у відношенні Знайти координати, довжину і напрямні конуси вектора .

Ціна : 10.0грн

ВМ88-1.12.54

Знайти рівняння бісектрис внутрішніх кутів трикутника, заданого вершинами А(0,0), В(3,-1), С(4,7).

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.3.54

Показано 151 по 180 із 638 (всього сторінок: 22)