Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Афінне перетворення площини задано формулами .  Знайти : а) координати точки - образу точки А(1; 0);  б) координати точки В - прообразу   ;  в)  формули перетворення, оберненого заданому; г)  рівняння прямої , на яку відображається пряма .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-67.78

У паралелепіпеді  маємо :  точка N - середина AD,  точка M ділить відрізок  у відношенні .  Написати канонічні рівняння прямої  в тій системі координат, в якій задані координати точок

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-10.78

Точка А(5, -4) - вершина квадрата, діагональ якого (BD) лежить на прямій . Написати рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-17.78

Афінне перетворення площини на себе задано трьома парами точок і їх образів :  i   .  Знайти аналітичне задання цього перетворення. 

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-68.79

Знайти аналітичне задання перспективно-афінного перетворення площини на себе, яке переводить вісь Ox  в пряму  а вісь Oy - у пряму .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-69.79

З круглої пластинки радіусу R вирізано круг радіусом R/2. Знайти розміщення центру ваги тієї частини пластинки, що залишилась.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-01.79

Задані дві протилежні вершини квадрата А(1, 3) і С(-1, 1). Написати рівняння його сторін і діагоналей.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-18.79

Серед прямих, паралельних прямій , виділити дотичні до кола .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-80.29

Дано рівняння пучка прямих . Знайти, при якому значенні С пряма  буде належати до цього пучка.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-19.80

Знайти координати центру кола, вписаного в трикутник, вершини якого: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-02.80

Дано рівняння пучка прямих . Знайти прямі цього пучка , які відтинають на координатних осях відрізки однакової довжини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-20.80

Знайти геометричне місце точок М, для кожної з яких відстань до точки А(3,1) рівна довжині дотичної МТ до кола .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-81.29

Знайти кут між прямими і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.81

Написати рівняння сторін трикутника, якщо задані його вершина В(1, 3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-22.81

Скласти рівняння геометричного місця точок M(x;y), для кожної з яких відрізки дотичних, проведених до кіл були б рівними між собою.

Ціна : 20.0грн
Код : 104-03.81

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку перетину прямих  і знаходиться від точки  на відстані d=5.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-21.81

Написати рівняння кривої, сума квадратів відстаней від кожної з її точок до точок A(-a,0), B(0,a) i C(a,0) рівна .

Ціна : 5.0грн
Код : 123-1.1.82

Знайти проекцію точки P(-6, 4) на пряму, що проходить через точки А(3, 3) і В(-7, -5). Знайти точку Q, симетричну точці Р відносно цієї прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ46-3.83

Знайти рівняння площини, яка проходить через паралельні прямі і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.83

В основі призми  лежить трапеція ABCD .  Площина яка проходить через точку B, перетинає ребра  і пряму  відповідно в точках M, N i P, причому .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-17.84

В середині тетраедра ABCD взято точку K. Точки  - відповідно точки перетину прямих AK, BK, CK, DK  з площинами граней BCD, ACD, ABD, ABC. Довести, що

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-18.85

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку М(2;3) і утворює з прямою кути, тангенси яких рівні .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-06.86

Знайти дотичні до кола  паралельні прямій .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-24.87

Знайти косинус внутрішнього кута А трикутника, сторони якого задані рівняннями: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-07.87

Площа трикутника S=8 кв. од.; дві його вершини є точки A(1;-2) і B(2;3), а третя вершина C лежить на прямій . Визначити координати вершини С.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-05.88

Написати рівняння гіперболи, асимптотами якої є прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-08.88

У паралелограмі ABCD точка M - середина сторони ВС, точка N - середина відрізка MD, точка P - точка перетину прямих AN i CD. Знайти координати точок C i D, якщо А(1; 2), В(4; -1), P(2; 0). Знайти також відношення, в якому точка P ділить відрізок CD.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-23.89

Фокус лінії другого порядку знаходиться в точці F(3;0); директрисою, яка відповідає даному фокусу, є пряма . Визначити вид лінії і скласти її рівняння, знаючи, що вона проходить через точку А(7;3).

Ціна : 10.0грн
Код : 104-09.90

Знайти фокуси і директриси лінії другого порядку .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-10.90

Написати рівняння висоти, проведеної з вершини А, і медіани, проведеної з вершини В, трикутника АВС, якщо задано його вершини А(-1;-5), В(3;-1) і С(1;-2).

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.1.90

Показано 181 по 210 із 495 (всього сторінок: 17)