Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано вершини трикутника А(1;-2), В(5;4) і С(-2;0). Скласти рівняння бісектриси його внутрішнього і зовнішнього кутів при вершині А.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-08.90

Знайти центр кола, вписаного в трикутник з вершинами А(0; 2), В(3; -1), С(2; -2). Система координат - прямокутна декартова.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-76.91

Написати рівняння сторін квадрата, якщо відомо координати двох його суміжних вершин А(1;-1) і В(-2;3).

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.2.91

Скласти рівняння площини, що проходить через центр сфери і перпендикулярна до прямої, яка проходить через точки .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.91

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку Р(8;6) і утворює з координатними осями трикутник площею 12 кв. одиниць.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.3.92

Скласти рівняння бісектрис кутів між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-92

Визначити довжину бісектриси p кута С у трикутнику АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-11.93

У просторі задана деяка система координат .  Точки A(1;0;0), B(0;2;0), C(-1;2;0), D(0;0;2) - вершини тетраедра ABCD, точки K i L - відповідно середини ребер AC i DB. Знайти матрицю переходу  від системи координат  до системи координат .  Напишіть формули переходу від першої системи координат до другої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-01.93

Обчислити відстань від точки М(5;4) до прямої, яка проходить через точки А(1;-2) і В(0;3).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-5.4.93

Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими  які перетинаються.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ83-164.93

Знайти площу трикутника, якщо задані його вершини: причому     .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-12.94

В прямокутній декартовій системі координат еліпс задано рівнянням  Введена нова, косокутна система координат, початок якої знаходиться в центрі еліпса, вісь абсцис направлена по бісектрисі першого квадранта початкової системи, а вісь ординат направлена в точку  Знайти рівняння еліпса в новій системі координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-79.94

Скласти рівняння лінії, яка є геометричним місцем точок :  а)  рівновіддалених від точок А(2; 3) і В(-2; 5);  б) сума квадратів відстаней від яких до точок А(-3; 0) і В(3; 0) рівна 50.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.2.94

Задані рівняння висот трикутника АВС : і координати вершиниА(2;2). Скласти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-94

На сторонах АВ і АС трикутника АВС взято відповідно точки М i N так, що АМ:МВ = 2:3 і AN:NC = 3:5.  В якому відношенні ділиться кожний з відрізків BN i CM точкою K їх перетину?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.25.95

Дано рівняння еліпса в полярних координатах  Знати канонічне рівняння цього еліпса.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-80.95

Привести рівняння кривої другого порядку до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ63-148. 95

Точка А(5;-1) є вершиною квадрату, одна зі сторін якого лежить на прямій . Скласти рівняння прямих, на яких лежать решта сторін квадрата.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-16.95

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-2; 3) і :  а) перпендикулярна до прямої ;  б) утворює кут в  з прямою .  

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.13.96

В трапеції ABCD ((AD)||(BC)) відношення довжин основ |AD|:|BC| рівне 2, О - точка перетину діагоналей AC i BD, O' - точка перетину продовження бічних сторін AB i CD. Написати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-02.96

Точка (2; 0) є вершиною правильного трикутника, а протилежна їй сторона лежить на прямій  Скласти рівняння двох інших сторін.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.14.96

В основі чотирикутної піраміди SABCD лежить паралелограм ABCD. На бічних ребрах SB i SC взяті відповідно точки  і  так, що .  В якому відношенні ділить ребро SD площина , яка проходить через точки ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.27.96

На площині задана деяка система координат .  Точки A(1; 1), B(0; -3), C(2; 2) - вершини трикутника АВС. Знайти координати точки N перетину медіан трикутника АВС. Записати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-03.97

Дано вершини трикутника А(4; 4), В(0; 1), С(-2; -4). Знайти рівняння висоти, медіани і бісектриси, проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.29.97

Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих  i    і яка ділить відрізок АВ між точками А(1; 0) і В(7; 3) у відношенні 2:1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.26.97

На прямій  знайти точку, рівновіддалену від точок А(2; 2) і В(6; 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.28.97

Написати рівняння еліптичного параболоїда, вершина якого знаходиться в початку координат, віссю є вісь Oz, а точки лежать на його поверхні.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.97

Написати рівняння прямої, якщо відомо, що відстань від неї до початку координат рівна 5 і перпендикуляр, проведений на неї з початку координат, становить з віссю Ox кут в .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.18.97

Побудувати криву, задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.5.97

Скласти рівняння прямої симетричної прямій  відносно прямої   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.27.97

Показано 211 по 240 із 495 (всього сторінок: 17)