Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.5.63

Знайти точку В, симетричну точці А(-2,4) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

ВМ02-63.24

Через точку С(2, 1) провести хорду еліпса    яка в цій точці ділиться навпіл.

Ціна : 5.0грн

ВМ43-02.63

На стороні АВ паралелограма ABCD розташована точка К, на продовженні сторони CD за точку D - точка L. Прямі KD i BL перетинаються в точці N, а прямі LA i CK  - в точці M. Довести, що відрізок MN паралельний стороні AD.

Ціна : 10.0грн

84-15.64

Знайти пряму, яка перетинає прямі в точках А і В так, що серединою відрізка АВ є точка М(1,1).

Ціна : 10.0грн

ВМ02-64.25

Побудувати поверхню, задану рівнянням   .

Ціна : 5.0грн

ВМ79-02.64

На діагоналях  бічних граней трикутної призми  розміщені відповідно точки E i F так, що || .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн

84-16.65

Задано вершини трикутника А(4, 1), B(7, 2), C(-5, -8). Знайти довжину медіани, проведеної з вершини А, а також точку перетину медіан трикутника.

Ціна : 5.0грн

85-02.65

Знайти проекцію точки P(4;9) на пряму, яка проходить через точки A(3;1) i B(5;2).

Ціна : 6.0грн

146-3.9.65

Дано вершини трикутника A(0;1), B(6;5), C(12;-1). Знайти рівняння висоти і медіани, проведених з вершини С.

Ціна : 6.0грн

146-3.8.65

Зобразити на площині графік кривої .

Ціна : 5.0грн

100-13.1.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, твірні якої паралельні осі Oz, а напрямною служить лінія перетину сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-4.1.65

З'ясувати вид, параметри і розміщення лінії, заданої рівнянням .

Ціна : 5.0грн

116-01.66

Скласти рівняння циліндричної поверхні, напрямною якої є коло, що задається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-4.4.66

Точки  лежать відповідно на ребрах AB, CD, BC тетраедра ABCD. Площина MNQ перетинає пряму AD  в точці P.  відомо, що .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн

84-17.67

Побудувати зображення циліндричної поверхні, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн

ВМ71-4.8.67

У рівняннях прямої  визначити параметр  так, щоб ця пряма перетиналась з прямою  і знайти точку їх перетину.

Ціна : 10.0грн

73-1.29.68

На ребрах SA i SB тетраедра SADC вибрані відповідно точки    так, що .  Точки M i N лежать на відрізках  відповідно, причому  а сам відрізок MN паралельний площині ASC. Знайти відношення   .

Ціна : 10.0грн

84-18.68

        В середині кута АОВ величиною взята точка С, віддалена від сторін ОА і ОВ на відстані 11 і 2 відповідно.  Знайти довжину відрізка ОС.

Ціна : 10.0грн

88-1.18.68

Скласти рівняння конічної поверхні, вершина якої знаходиться в точці О(0; 0; 0), а напрямна визначається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-4.10.68

Дано пряму    Знайти її проекцію на площину .

Ціна : 10.0грн

ВМ73-1.33.71

Написати рівняння прямої яка проходить через точку М(2,1) під кутом до прямої .

Ціна : 5.0грн

123-1.2.71

В системі координат   .  Перевірити, що точки A, B, C, D лежать в одній площині. Довести, що вектори  колінеарні і протилежно направлені, а вектори  не колінеарні.

Ціна : 10.0грн

84-04.73

В деякій системі координат .  Знайти координати точки перетину медіан трикутника АВС.

Ціна : 10.0грн

ВМ84-05.74

Написати рівняння конічного перерізу в полярних координатах. (Перерізом будь якого круглого конусу площиною, яка не проходить через його вершину, визначається крива яка може бути лише еліпсом, гіперболою або параболою).

Ціна : 20.0грн

ВМ40-7.75

Пряма L задана загальними рівняннями Написати канонічне рівняння цієї прямої, а також рівняння її проекції на координатну площину Oxz.

Ціна : 10.0грн

123-1.4.75

Написати рівняння площини, що проходить через точку М(-1;-1;2) і перпендикулярної до площин .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.75

Задані вершини трикутника A(1, -1), B(-2, 1) i C(3, 5). Скласти рівняння перпендикуляра, опущеного з вершини А на медіану, проведену з вершини В.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-10.75

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн

000-12.2.76

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн

000-12.1.76

Показано 211 по 240 із 638 (всього сторінок: 22)