Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Пряма задана загальним рівнянням Написати канонічне рівняння цієї прямої.

Ціна : 5.0грн
Код : 147-02.85

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку М(2;3) і утворює з прямою кути, тангенси яких рівні .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-06.86

Знайти дотичні до кола  паралельні прямій .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-24.87

Знайти косинус внутрішнього кута А трикутника, сторони якого задані рівняннями: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-07.87

Площа трикутника S=8 кв. од.; дві його вершини є точки A(1;-2) і B(2;3), а третя вершина C лежить на прямій . Визначити координати вершини С.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-05.88

Знайти точку перетину прямої з площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : 147-01.88

Написати рівняння гіперболи, асимптотами якої є прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-08.88

Написати рівняння площини, що проходить через дві паралельні прямі: .

Ціна : 10.0грн
Код : 147-02.88

У паралелограмі ABCD точка M - середина сторони ВС, точка N - середина відрізка MD, точка P - точка перетину прямих AN i CD. Знайти координати точок C i D, якщо А(1; 2), В(4; -1), P(2; 0). Знайти також відношення, в якому точка P ділить відрізок CD.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-23.89

Фокус лінії другого порядку знаходиться в точці F(3;0); директрисою, яка відповідає даному фокусу, є пряма . Визначити вид лінії і скласти її рівняння, знаючи, що вона проходить через точку А(7;3).

Ціна : 10.0грн
Код : 104-09.90

Знайти фокуси і директриси лінії другого порядку .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-10.90

Написати рівняння висоти, проведеної з вершини А, і медіани, проведеної з вершини В, трикутника АВС, якщо задано його вершини А(-1;-5), В(3;-1) і С(1;-2).

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.1.90

Дано вершини трикутника А(1;-2), В(5;4) і С(-2;0). Скласти рівняння бісектриси його внутрішнього і зовнішнього кутів при вершині А.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-08.90

Знайти центр кола, вписаного в трикутник з вершинами А(0; 2), В(3; -1), С(2; -2). Система координат - прямокутна декартова.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-76.91

Написати рівняння сторін квадрата, якщо відомо координати двох його суміжних вершин А(1;-1) і В(-2;3).

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.2.91

Скласти рівняння площини, що проходить через центр сфери і перпендикулярна до прямої, яка проходить через точки .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.91

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку Р(8;6) і утворює з координатними осями трикутник площею 12 кв. одиниць.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.3.92

Скласти рівняння бісектрис кутів між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-92

Визначити довжину бісектриси p кута С у трикутнику АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-11.93

У просторі задана деяка система координат .  Точки A(1;0;0), B(0;2;0), C(-1;2;0), D(0;0;2) - вершини тетраедра ABCD, точки K i L - відповідно середини ребер AC i DB. Знайти матрицю переходу  від системи координат  до системи координат .  Напишіть формули переходу від першої системи координат до другої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-01.93

Обчислити відстань від точки М(5;4) до прямої, яка проходить через точки А(1;-2) і В(0;3).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-5.4.93

Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими  які перетинаються.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ83-164.93

Знайти площу трикутника, якщо задані його вершини: причому     .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-12.94

В прямокутній декартовій системі координат еліпс задано рівнянням  Введена нова, косокутна система координат, початок якої знаходиться в центрі еліпса, вісь абсцис направлена по бісектрисі першого квадранта початкової системи, а вісь ординат направлена в точку  Знайти рівняння еліпса в новій системі координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-79.94

Скласти рівняння лінії, яка є геометричним місцем точок :  а)  рівновіддалених від точок А(2; 3) і В(-2; 5);  б) сума квадратів відстаней від яких до точок А(-3; 0) і В(3; 0) рівна 50.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.2.94

Задані рівняння висот трикутника АВС : і координати вершиниА(2;2). Скласти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-94

На сторонах АВ і АС трикутника АВС взято відповідно точки М i N так, що АМ:МВ = 2:3 і AN:NC = 3:5.  В якому відношенні ділиться кожний з відрізків BN i CM точкою K їх перетину?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.25.95

Дано рівняння еліпса в полярних координатах  Знати канонічне рівняння цього еліпса.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-80.95

Привести рівняння кривої другого порядку до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ63-148. 95

Точка А(5;-1) є вершиною квадрату, одна зі сторін якого лежить на прямій . Скласти рівняння прямих, на яких лежать решта сторін квадрата.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-16.95

Показано 211 по 240 із 507 (всього сторінок: 17)