Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано дві мимобіжні прямі   Знайти відстань між цими прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра.

Ціна : 10.0грн

123-1.5.76

Знайти рівняння спільного перпендикуляра до мимобіжних прямих .

Ціна : 10.0грн

124-02.76

Знайти центр і радіус кола, яке проходить через точки А(1,5), В(-4,0) і С(4,-4). Написати рівняння кола.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-76.27

Написати рівняння прямої, яка проходить через лівий фокус і нижню вершину еліпса, заданого рівнянням .

Ціна : 5.0грн

146-3.16.76

Скласти рівняння площини, що проходить через точки перпендикулярно до площини .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.76

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо задано одну з його вершин В(-4, -5) і рівняння двох висот : .

Ціна : 10.0грн

ВМ85-13.76

Об'єм паралелепіпеда побудованого на векторах рівний V. Знайти об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн

ВМ88-1.21.77

Дано центр квадрату О(-1, 0) і рівняння сторони .  Скласти рівняння його діагоналей і решти сторін.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-16.77

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин В(2, -7), а також рівняння висоти  i медіани  проведених з різних вершин.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-14.77

Афінне перетворення площини задано формулами .  Знайти : а) координати точки - образу точки А(1; 0);  б) координати точки В - прообразу   ;  в)  формули перетворення, оберненого заданому; г)  рівняння прямої , на яку відображається пряма .

Ціна : 10.0грн

70-67.78

У паралелепіпеді  маємо :  точка N - середина AD,  точка M ділить відрізок  у відношенні .  Написати канонічні рівняння прямої  в тій системі координат, в якій задані координати точок

Ціна : 10.0грн

ВМ84-10.78

Точка А(5, -4) - вершина квадрата, діагональ якого (BD) лежить на прямій . Написати рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-17.78

Афінне перетворення площини на себе задано трьома парами точок і їх образів :  i   .  Знайти аналітичне задання цього перетворення. 

Ціна : 5.0грн

70-68.79

Знайти аналітичне задання перспективно-афінного перетворення площини на себе, яке переводить вісь Ox  в пряму  а вісь Oy - у пряму .

Ціна : 10.0грн

70-69.79

З круглої пластинки радіусу R вирізано круг радіусом R/2. Знайти розміщення центру ваги тієї частини пластинки, що залишилась.

Ціна : 10.0грн

104-01.79

Задані дві протилежні вершини квадрата А(1, 3) і С(-1, 1). Написати рівняння його сторін і діагоналей.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-18.79

Дано рівняння пучка прямих . Знайти, при якому значенні С пряма  буде належати до цього пучка.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-19.80

Знайти координати центру кола, вписаного в трикутник, вершини якого: .

Ціна : 10.0грн

104-02.80

Дано рівняння пучка прямих . Знайти прямі цього пучка , які відтинають на координатних осях відрізки однакової довжини.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-20.80

Знайти кут між прямими і .

Ціна : 10.0грн

01-09.81

Написати рівняння сторін трикутника, якщо задані його вершина В(1, 3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 10.0грн

ВМ85-22.81

Скласти рівняння геометричного місця точок M(x;y), для кожної з яких відрізки дотичних, проведених до кіл були б рівними між собою.

Ціна : 20.0грн

104-03.81

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку перетину прямих  і знаходиться від точки  на відстані d=5.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-21.81

Написати рівняння кривої, сума квадратів відстаней від кожної з її точок до точок A(-a,0), B(0,a) i C(a,0) рівна .

Ціна : 5.0грн

123-1.1.82

Знайти проекцію точки P(-6, 4) на пряму, що проходить через точки А(3, 3) і В(-7, -5). Знайти точку Q, симетричну точці Р відносно цієї прямої.

Ціна : 10.0грн

ВМ46-3.83

Знайти рівняння площини, яка проходить через паралельні прямі і .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.83

В основі призми  лежить трапеція ABCD .  Площина яка проходить через точку B, перетинає ребра  і пряму  відповідно в точках M, N i P, причому .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн

84-17.84

В середині тетраедра ABCD взято точку K. Точки  - відповідно точки перетину прямих AK, BK, CK, DK  з площинами граней BCD, ACD, ABD, ABC. Довести, що

Ціна : 10.0грн

84-18.85

Пряма задана загальним рівнянням Написати канонічне рівняння цієї прямої.

Ціна : 5.0грн

147-02.85

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку М(2;3) і утворює з прямою кути, тангенси яких рівні .

Ціна : 10.0грн

104-06.86

Показано 241 по 270 із 638 (всього сторінок: 22)