Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-2; 3) і :  а) перпендикулярна до прямої ;  б) утворює кут в  з прямою .  

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.13.96

В трапеції ABCD ((AD)||(BC)) відношення довжин основ |AD|:|BC| рівне 2, О - точка перетину діагоналей AC i BD, O' - точка перетину продовження бічних сторін AB i CD. Написати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-02.96

Точка (2; 0) є вершиною правильного трикутника, а протилежна їй сторона лежить на прямій  Скласти рівняння двох інших сторін.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.14.96

В основі чотирикутної піраміди SABCD лежить паралелограм ABCD. На бічних ребрах SB i SC взяті відповідно точки  і  так, що .  В якому відношенні ділить ребро SD площина , яка проходить через точки ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.27.96

На площині задана деяка система координат .  Точки A(1; 1), B(0; -3), C(2; 2) - вершини трикутника АВС. Знайти координати точки N перетину медіан трикутника АВС. Записати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-03.97

Дано вершини трикутника А(4; 4), В(0; 1), С(-2; -4). Знайти рівняння висоти, медіани і бісектриси, проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.29.97

Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих  i    і яка ділить відрізок АВ між точками А(1; 0) і В(7; 3) у відношенні 2:1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.26.97

На прямій  знайти точку, рівновіддалену від точок А(2; 2) і В(6; 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.28.97

Написати рівняння еліптичного параболоїда, вершина якого знаходиться в початку координат, віссю є вісь Oz, а точки лежать на його поверхні.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.97

Написати рівняння прямої, якщо відомо, що відстань від неї до початку координат рівна 5 і перпендикуляр, проведений на неї з початку координат, становить з віссю Ox кут в .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.18.97

Побудувати криву, задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.5.97

Скласти рівняння прямої симетричної прямій  відносно прямої   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.27.97

Дано дві вершини А(-1; 0) і В(7; 9) паралелограма ABCD  і точку М(8; 6) перетину його діагоналей. Знайти координати вершин C i D.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ01-9.33.98

Дано рівняння сторін трикутника  і точка М(-1; 0) перетину його медіан. Знайти рівняння третьої сторони АС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.34.98

Побудувати криву, яка визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-34.98

Побудувати криву, задану рівнянням привівши його до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.6.98

Дано дві вершини трикутника А(5; -3), В(7; 5) і точка Р(6; -3) перетину його висот. Написати рівняння сторін трикутника і знайти його площу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.31.98

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин А(0; 2) і рівняння висот  (BM)  і  (СМ), де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.32.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається осей координат і проходить через точку М(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.37.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається прямих  причому однієї з них - у точці А(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.38.98

Скласти рівняння кола діаметром якого є відрізок прямої  розміщений між осями координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.36.98

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин В(2;-7), а також рівняння висоти  і медіани  проведених з різних вершин. 

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-20.98

Скласти рівняння хорди кола  яка в точці (-1; 4) ділиться навпіл.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.40.98

З'ясувати тип кривої, заданої рівнянням і побудувати її.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.7.99

На векторах і  побудований трикутник ОАВ. Необхідно знайти :  а) довжини сторін трикутника;  б) довжину медіани ОМ;  в) довжину бісектриси OL;  г) величину кута АОВ; д) площу трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.28.99

Дано трикутник з вершинами А(-2;0), В(2;4), С(4;0). Написати рівняння медіани АЕ, висоти AD, і знайти довжину медіани АЕ.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-21.99

Скласти рівняння дотичної до кола  в точці М(5; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.41.99

Асимптоти гіперболи мають рівняння , а відстань між фокусами рівна 20. Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-100.34

На векторах побудована трикутна піраміда ОАВС. Необхідно знайти:  а) довжини ребер ОА, ОВ, ОС;  б) величину кута АОС;  в) площу трикутника ОАС;  г) об'єм піраміди ОАВС; д) висоту   опущену з вершини В;  е) висоту трикутника ОАС, опущену з вершини А;  ж) кут між ребром ОА і площиною грані ОВС; з) величину кута між площинами граней ОАС і ОВС;  і) радіус-вектор де М - точка перетину медіан трикутника АВС; к) радіус-вектор де N - ділить відрізок АМ у відношенні  AN:NM = 3:4;   л) напрямні косинуси вектора ; м) алгебраїчне значення ортогональної проекції вектора на напрям вектора  ;  н) ортогональну проекцію вектора на пряму, перпендикулярну грані ОВС;  о) вектор що має довжину вектора і напрямок вектора .

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ88-1.29.102

Побудувати криву, задану рівнянням перейшовши до полярних координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.10.102

Показано 241 по 270 із 507 (всього сторінок: 17)