Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано дві вершини А(-1; 0) і В(7; 9) паралелограма ABCD  і точку М(8; 6) перетину його діагоналей. Знайти координати вершин C i D.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ01-9.33.98

Дано рівняння сторін трикутника  і точка М(-1; 0) перетину його медіан. Знайти рівняння третьої сторони АС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.34.98

Побудувати криву, яка визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-34.98

Побудувати криву, задану рівнянням привівши його до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.6.98

Дано дві вершини трикутника А(5; -3), В(7; 5) і точка Р(6; -3) перетину його висот. Написати рівняння сторін трикутника і знайти його площу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.31.98

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин А(0; 2) і рівняння висот  (BM)  і  (СМ), де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.32.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається осей координат і проходить через точку М(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.37.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається прямих  причому однієї з них - у точці А(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.38.98

Скласти рівняння кола діаметром якого є відрізок прямої  розміщений між осями координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.36.98

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин В(2;-7), а також рівняння висоти  і медіани  проведених з різних вершин. 

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-20.98

Скласти рівняння хорди кола  яка в точці (-1; 4) ділиться навпіл.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.40.98

З'ясувати тип кривої, заданої рівнянням і побудувати її.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.7.99

На векторах і  побудований трикутник ОАВ. Необхідно знайти :  а) довжини сторін трикутника;  б) довжину медіани ОМ;  в) довжину бісектриси OL;  г) величину кута АОВ; д) площу трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.28.99

Дано трикутник з вершинами А(-2;0), В(2;4), С(4;0). Написати рівняння медіани АЕ, висоти AD, і знайти довжину медіани АЕ.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-21.99

Скласти рівняння дотичної до кола  в точці М(5; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.41.99

Асимптоти гіперболи мають рівняння , а відстань між фокусами рівна 20. Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-100.34

На векторах побудована трикутна піраміда ОАВС. Необхідно знайти:  а) довжини ребер ОА, ОВ, ОС;  б) величину кута АОС;  в) площу трикутника ОАС;  г) об'єм піраміди ОАВС; д) висоту   опущену з вершини В;  е) висоту трикутника ОАС, опущену з вершини А;  ж) кут між ребром ОА і площиною грані ОВС; з) величину кута між площинами граней ОАС і ОВС;  і) радіус-вектор де М - точка перетину медіан трикутника АВС; к) радіус-вектор де N - ділить відрізок АМ у відношенні  AN:NM = 3:4;   л) напрямні косинуси вектора ; м) алгебраїчне значення ортогональної проекції вектора на напрям вектора  ;  н) ортогональну проекцію вектора на пряму, перпендикулярну грані ОВС;  о) вектор що має довжину вектора і напрямок вектора .

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ88-1.29.102

Побудувати криву, задану рівнянням перейшовши до полярних координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.10.102

Побудувати криву в полярній системі координат .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.11.103

Дано координати вершин трикутника А(-1;3), В(2;5) і точка перетину висот H(1;4). Знайти координати третьої вершини трикутника і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-26.104

Знайти кут між площинами, що проходять через точку М(-1; 1; -1), одна з яких містить вісь Оy, а друга - вісь Oz.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.74.104

Побудувати криву, задану рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.12.104

Скласти рівнянн сторін трикутника, знаючи одну з його вершин А(0;2) і рівняння висот (ВМ)  і (СМ)  де М - точкка перетину висот.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-27.104

Знайти координати точки Q, симетричної точці Р(1; 0; -2) відносно прямої L : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.88.105

Написати рівняння сторін трикутника АВС, якщо задана його вершина А(1;3) і рівняння двох медіан .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-28.105

На параболі  знайти точку  найближчу до прямої  і обчислити відстань від точки  до цієї прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-242.106

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.3.107

У трикутнику АВС відомі : сторона АВ, задана рівнянням  висота  задана рівнянням  і висота   задана рівнянням .  Знайти вершину С трикутника.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-31.108

Написати рівняння кола, що проходить через правий фокус гіперболи  і має центр у точці .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-01.108

Показано 241 по 270 із 495 (всього сторінок: 17)