Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Визначити ексцентриситет еліпса, якщо відомо, що його менша вісь видна з фокуса під прямим кутом.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.48

На прямій знайти точку, рівновіддалену від точок А(3, 5) і В(7, 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.16

Дано точку М(2, 3) і пряму . Знайти координати точки N, симетричної М відносно заданої прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.23

Дано рівняння двох сторін квадрата: і . Знайти його площу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.21

Знайти рівняння площини, паралельної осі Oz, яка проходить через точки А(2, 3, -1) і В(-1, 2, 4).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.1

У прямокутній декартовій системі координат задані дві точки А(1, 2, -3) і В(0, -4, 5).  Знайти на осі Ox таку точку  щоб площа трикутника АВС була рівна 1,5 кв. одиницям.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-1.61.14

Написати параметричне рівняння прямої L: .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-10.17

Дано вершини тетраедра A(0; 0; 0), B(1; -3; 0), C(1; 2; 0), D(0; 0; 5).  Знайти довжину висоти цього тетраедра, проведеної з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-1.94.18

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.7.20

Знайти координати точки А(0,y,0), рівновіддаленої від точок В(7,3,-4) і С(1,5,7).

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.10.20

Знайти косинус кута між векторами якщо А(1,-1,0), В(-2,-1,4), С(8,-1,-1).

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.3.20

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.9.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-1;2;0) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.14.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-2;0;3) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.14.31

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.13.20

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.12.20

Дано точки А(1;0;-6), B(-7;2;1) i C(-9;6;1). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.8.20

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.1.20

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.6.20

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.4.20

Дано вектори .  Чи будуть колінеарними вектори ?

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.2.20

Чи будуть компланарними вектори ?

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.5.20

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(-1;2;3) образу площини .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.11.20

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн
Код : 120-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ57-02.21

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-03.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-04.23

Через точку М(2, 3, -1) провести площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.24

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.25

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.7.31

Показано 1 по 30 із 259 (всього сторінок: 9)