Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Привести рівняння  до канонічного вигляду  і побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн

ВМ70-100.111

Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин : А(3;-1), а також рівняння бісектриси  і медіани проведених з різних вершин.

Ціна : 5.0грн

16-35.112

У довільному випуклому шестикутнику ABCDEF з'єднані через одну середини сторін. Довести, що точки перетину медіан двох утворених трикутників співпадають.

Ціна : 10.0грн

84-06.113

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії. Знайти координати фокусів. Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-113.37

Дано трикутник ABC, AN - його медіана. Через довільну точку F відрізка AN проведені прямі CF i BF до перетину зі сторонами AB i AC відповідно в точках M i P. Довести, що CPMB - трапеція, якщо .

Ціна : 10.0грн

84-07.114

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-114.38

Знайти вершини прямокутного рівнобедреного трикутника, якщо дано вершину прямого кута С(3;1) і рівняння гіпотенузи .

Ціна : 5.0грн

16-38.115

Знайти вершини прямокутного рівнобедреного трикутника, якщо задані вершина прямого кута С(3; 1) і рівняння гіпотенузи .

Ціна : 10.0грн

16-38.115

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-115.39

На сторонах (або їх продовженнях) трикутника ABC вибрані точки  так, що .  Довести, що рівність    є необхідною і достатньою умовою того, щоб прямі AN, BP i CM  або перетинались в одній точці, або були попарно паралельні.

Ціна : 20.0грн

84-09.116

Написати рівняння медіани, бісектриси і висоти, що виходять з вершини трикутника, яка є точкою перетину двох сторін трикутника  i    якщо рівняння третьої сторони   .

Ціна : 10.0грн

ВМ64-3.10.116

Основою рівнобедреного трикутника слугує пряма  а однією з бічних сторін - .  Скласти рівняння другої бічної сторони, знаючи, що вона проходить через точку М(4;2).

Ціна : 5.0грн

ВМ81-39.116

Дано точку A(1,0) і пряму x = 2. В декартових координатах скласти рівняння лінії, кожна точка M(x,y) якої: а) у двічі ближче до точки А, ніж до заданої прямої; б) у двічі  далі від точки А, ніж від заданої прямої; в) рівновіддалена від точки А і прямої x = 2.

Ціна : 10.0грн

156-01.117

Привести до канонічного виду рівняння лінії і побудувати її.

Ціна : 6.0грн

156-02.119

Дано рівняння однієї зі сторін АВ ромба АВСD:    і однієї з його діагоналей :  Діагоналі ромба перетинаються в точці Р(0; 1). Знайти рівняння решти сторін ромба, відстань від точки Р до сторони АВ і внутрішні кути ромба.

Ціна : 10.0грн

ВМ64-3.12.119

Привести до канонічного вигляду рівняння  з'ясувати тип, властивості і розміщення заданої цим рівнянням поверхні відносно системи координат Oxyz.

Ціна : 10.0грн

156-01.121

Дано трикутник АВС з вершинами А(5; 6), В(4; -5), С(-4; 5).  Знайти : а) рівняння всіх сторін трикутника і їх кутові коефіцієнти;  б) величину внутрішнього кута А;  в) точку перетину медіан;  г) точку перетину висот CD i AE; д) довжину висоти AE;  е) площу трикутника; є) систему нерівностей, що визначає внутрішню область трикутника разом з межами.

Ціна : 15.0грн

ВМ73-2.1.2.121

Довести, що якщо два трикутники  (на площині або в просторі) розміщені так, що прямі, які з'єднують відповідно вершини  перетинаються в одній точці О і ніякі дві з відповідних сторін не паралельні, то три точки перетину відповідних сторін лежать на одній прямій.

Ціна : 15.0грн

84-12.122

З'ясувати форму і властивості однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

156-02.122

Нехай ABCD - довільний чотирикутник, K, L, M i N - центри ваги відповідних трикутників ABC, BCD, CDA i DAB. Довести, що прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника ABCD, перетинаються в тій же точці, що і прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника KLMN.

Ціна : 10.0грн

84-13.123

Написати рівняння поверхні обертання, отриманої при обертанні гіперболи  а) навколо осі Oz;  б) навколо осі Oy.

Ціна : 10.0грн

156-03.123

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-123.42

Довжина сторони основи NPQ правильної трикутної піраміди MNPQ рівна 2, довжина висоти - 3. Вершина А куба  знаходиться у центрі О основи піраміди, вершина С - на висоті OM, а відрізок  лежить у площині MNP. Знайти довжину ребра куба.

Ціна : 20.0грн

84-14.124

Знайти кут між прямими і .

Ціна : 5.0грн

02-435.124

Рівняння привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-124.43

Скласти параметричне рівняння медіани, проведеної з вершини А трикутника АВС, якщо задані координати його вершин А(1;4;-1), В(-2;-2;5) і С(3;1;-2).

Ціна : 5.0грн

119-6.13.124

Довести, що прямі і перетинаються. Знайти точку їх перетину.

Ціна : 10.0грн

02-437.125

Дано дві вершини трикутника  і    і точка перетину висот  Знайти третю вершину  С  і відстань від неї до бісектриси кута А.

Ціна : 5.0грн

60-4.7.125

При якому значенні прямі перетинаються?

Ціна : 10.0грн

119-6.14.125

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до точки  до відстані до прямої  рівне 2. Привести рівняння лінії до канонічного вигляду і визначити тип кривої.

Ціна : 10.0грн

ВМ73-2.2.1.125

Показано 271 по 300 із 501 (всього сторінок: 17)