Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Площина проходить через вісь Oz і утворює з площиною кут . Знайти її рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-389

В прямокутній системі координат задані вершини А(1,3,-1), В(2,1,-2), С(3,-2-4) трикутної піраміди ОАВС. Необхідно:  а) знайти кут між ребром ОА і площиною грані АВС; б) скласти канонічне рівняння прямої ОМ, де М - точка перетину медіан трикутника АВС; в) знайти проекцію Н точки О на площину грані АВС; г) скласти канонічне рівняння прямої О'М, симетричної прямій ОМ відносно площини грані АВС; д) знайти кут між прямими ОМ і АВ;  е) знайти відстань d між прямими ОМ і АВ;  ж) знайти проекцію С' точки С на пряму ОА;  з) скласти рівняння прямої, яка містить ортогональну проекцію висоти ON грані ОВС на площину грані АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-4.17.391

Знайти рівняння дотичної лінії і нормальної площини до гвинтової лінії : де - параметр, у 1) будь-якій точці, 2) коли .

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.406

Знайти рівняння площини, яка проходить через точку паралельно площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-406

Знайти рівняння площини, яка проходить через точку перпендикулярно лінії перетину площин і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-407

Знайти рівняння площини, яка проходить через точки і перпендикулярно площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-408

Скласти рівняння площини, яка проходить через точки і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-409

Знайти рівняння дотичної площини і рівняння нормалі до кулі в точці (1,2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.410

Знайти рівняння дотичної лінії і рівняння нормальної площини в точці до кривої перетину кулі з циліндром, рівняння яких відповідно .

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.412

Написати канонічне і параметричне рівняння прямої, яка утворює з осями координат кути і проходить через точку .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-418

Написати канонічне і параметричне рівняння прямої, яка проходить через точку паралельно осі Oy.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-419

Дано вершини трикутника А(2, 3, -1), В(1, -2, 0) і С(-3, 2, 2). Скласти канонічне рівняння медіани АР.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-420

Привести до канонічного вигляду рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-421

Знайти кут між прямими і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-435

Скласти канонічне рівняння прямої, яка лежить в площині xOz, проходить через початок координат і перпендикулярна прямій .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-436

Довести, що прямі і перетинаються. Знайти точку їх перетину.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-437

Знайти кут між прямою, яка проходить через точки А(-1, 0, -5) і В(1, 2, 0), і площиною .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-447

Знайти точку перетину прямої і площини .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-448

Знайти проекцію В точки А(5, 2, -1) на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-449

Знайти проекцію В точки А(4, 3, 10) на пряму .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-450

Провести через точку М(2, 5, 4) пряму, паралельну прямій .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ43-01.450

Знайти відстань від точки М(2,3,4) до прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ43-01.456

Поверхня другого порядку задана у прямокутній системі координат Oxyz рівнянням . Знайти канонічний вигляд рівняння поверхні і канонічну систему координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-4.21.457

Поверхня другого порядку задана у прямокутній системі координат Oxyz рівнянням де а) б) в) .  Знайти канонічний вигляд поверхні і канонічну систему координат.

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ88-4.22.460

Поверхня другого порядку задана у прямокутній системі координат Oxyz рівнянням  .  Знайти канонічний вигляд рівняння поверхні і канонічну систему координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-4.24.466

Графічним методом знайти екстремуми: а)   б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-4.26.477

Сфера з центром в точці С(1, -2 4) дотикається площини     . Знайти рівняння сфери.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-492

Знайти відстань між прямими (І):  (II): .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ43-01.493

Знайти центр і радіус сфери, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-493

Знайти точку перетину еліпсоїда з прямою при При якому значенні параметра а пряма дотикається еліпсоїда?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-518.140

Показано 271 по 300 із 300 (всього сторінок: 10)