Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн
Код : 120-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ57-02.21

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-03.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-04.23

Через точку М(2, 3, -1) провести площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-17.24

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.25

Дано вектори і Необхідно: 1) обчислити скалярний добуток векторів 2) обчислити векторний добуток векторів 3) з'ясувати, чи є вектори колінеарними, ортогональними; 4) показати, що вектори утворюють базис і знайти координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 15.0грн
Код : 136-01.26

Задані координати вершин трикутника АВС: А(1;-3), B(0;7), C(-2;4). Знайти: 1) рівняння сторони АВ; 2) рівняння висоти CH; 3) рівняння медіани АМ; 4) точку N перетину медіани АМ і висоти СH; 5) рівняння прямої, яка проходить через вершину С, паралельно стороні АВ; 6) відстань від точки С до прямої АВ.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-02.28

Задані координати вершин ABCD: A1(2;1;7), A2(3;3;6), A3(2;-3;9), A4(1;2;5). Знайти:

1) рівняння прямої A1A2;

2) довжину ребра A1A2;

3) рівняння площини A1A2A3;

4) рівняння і довжину висоти A4H, опущеної з вершини A4 на площину A1A2A3;

5) площу трикутника A1A2A3;

6) кут між ребрами A1A2 і A1A4;

7) синус кута між ребром A1A4 і гранню A1A2A3.

Ціна : 15.0грн
Код : 136-03.30

Знайти відстань від точки до площини, яка проходить через три точки .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.7.31

У прямокутній системі координат задані точки A(3;5;4), B(8;7;4), C(5;10;4). Знайти : координати вектора направленого по медіані трикутника АВС; довжину висоти BH трикутника АВС; координати точки H; довжину висоти BD трикутної піраміди DABC, яка має об'єм 24.

Ціна : 10.0грн
Код : 142-02.31

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.9.31

Точки A(4;5;1), B(-2;0;-1), C(-2;2;-1) є вершинами трикутника. Знайти рівняння бісектриси проведеної з вершини C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-06.31

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.13.31

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.12.31

Дано точки А(2;5;-3), B(7;8;-1) i C(9;7;4). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.8.31

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.6.31

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.4.31

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(0;3;-1) образу площини ?

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.11.31

Скласти рівняння лінії, кожна точка якої знаходиться у два рази ближче до точки А(1;0), ніж до точки В(-2;0). Привести отримане рівняння до канонічного виду і вкажіть тип лінії, що описується цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : 136-04.32

Точки A(-2;0;2), B(-3;3;-1), C(-1;-3;4) є вершинами трикутника АВС. Знайти рівняння висоти, яка опущена з вершини С.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-07.34

В декартовій системі координат побудувати пряму і знайти координати точок А і В перетину цієї прямої з осями Ox i Oy відповідно. Написати рівняння прямої яка проходить через точку А під кутом до осі Ox, побувати цю пряму. Знайти координати точки С перетину прямої і прямої яка проходить через точку В паралельно осі Ox, побудувати цю пряму. Написати загальне рівняння прямої що проходить через точку С перпендикулярно прямій Написати нормальне рівняння прямої яка проходить через точку В паралельно прямій Знайти відстань від прямої до початку координат.

Ціна : 15.0грн
Код : 142-03.34

Скласти рівняння кола, якщо відомо, що центр кола співпадає з початком координат і пряма є дотичною до кола.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.35

Дано точки A(-3;10;-20), B(3;-5;-2), C(5;3;-4). Точка N ділить відрізок АВ у відношенні Знайти найкоротшу відстань між прямою Р, яка проходить через точки C i N і прямою L заданою рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.36

Знайти рівняння площин, які проходять через вісь Ox на відстані 1 від точки Р(1; 2; 3).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-2.51.36

Задана трикутна призма PQRP1Q1R1, для якої відомі координати точки P1 (1;3;-2) і координати вершин P(1;3;6), Q(2;2;1), R(1;3;-2) основи PQR. Знайти: орієнтацію трійки векторів відстань між площинами PQR i P1Q1R1; рівняння прямої OO1, де O i O1 - точки перетину медіан трикутників PQR i P1Q1R1 відповідно; відстань між прямими PQ i Р1Q1; відстань між прямими QR i P1Q1.

Ціна : 10.0грн
Код : 142-04.36

Знайти рівняння площин, що проходять через вісь Ox і утворюють з площиною кути по .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-2.56.37

Знайти точку N, симетричну точці М(-6;6;-7), відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-09.38

Знайти формули перетворення симетрії відносно площини, що визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-2.63.38

На сторонах BC i CD паралелограма ABCD взяті точки F i E так, що  де  - задані додатні числа. прямі FD i AE перетинаються в точці О. Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-13.40

Показано 31 по 60 із 294 (всього сторінок: 10)