Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти косинус кута між векторами якщо А(1,-1,0), В(-2,-1,4), С(8,-1,-1).

Ціна : 10.0грн

114-9.3.20

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн

114-9.9.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-1;2;0) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.14.20

Знайти точку М' симетричну точці М(-2;0;3) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.14.31

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 10.0грн

114-9.13.20

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн

114-9.12.20

Дано точки А(1;0;-6), B(-7;2;1) i C(-9;6;1). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 10.0грн

114-9.8.20

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 10.0грн

114-9.1.20

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн

114-9.6.20

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн

114-9.4.20

Дано вектори .  Чи будуть колінеарними вектори ?

Ціна : 10.0грн

114-9.2.20

Чи будуть компланарними вектори ?

Ціна : 5.0грн

114-9.5.20

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(-1;2;3) образу площини .

Ціна : 5.0грн

114-9.11.20

Знайти рівняння площини у відрізках, яка паралельна вектору і яка відтинає на координатних осях Ox i Oy відповідно відрізки величиною 2;  -3.

Ціна : 5.0грн

120-02.21

Побудувати криву   .

Ціна : 5.0грн

ВМ57-02.21

Знайти проекцію прямої L: на площину .

Ціна : 10.0грн

120-03.22

Знайти проекцію прямої на координатну площину Oxy.

Ціна : 10.0грн

120-04.23

Сторони AB i BC паралелограма задані рівняннями Діагоналі його перетинаються у точці M(1;4). Знайти рівняння двох інших сторін паралелограма.

Ціна : 5.0грн

149-03.24

Через точку М(2, 3, -1) провести площину, паралельну площині .

Ціна : 10.0грн

ВМ09-17.24

Скласти рівняння бісекторної площини, яка ділить навпіл той двогранний кут між двома площинами у якому лежить точка М(1;-1;1).

Ціна : 10.0грн

120-05.25

Знайти точку перетину прямої і площини .

Ціна : 5.0грн

149-05.26

Дано вектори і Необхідно: 1) обчислити скалярний добуток векторів 2) обчислити векторний добуток векторів 3) з'ясувати, чи є вектори колінеарними, ортогональними; 4) показати, що вектори утворюють базис і знайти координати вектора у цьому базисі.

Ціна : 15.0грн

136-01.26

Діагоналі трапеції ABCD відтинають на її середній лінії MN відрізок KL.  Знайти відношення векторів якщо .

Ціна : 10.0грн

88-1.4.27

Задані координати вершин трикутника АВС: А(1;-3), B(0;7), C(-2;4). Знайти: 1) рівняння сторони АВ; 2) рівняння висоти CH; 3) рівняння медіани АМ; 4) точку N перетину медіани АМ і висоти СH; 5) рівняння прямої, яка проходить через вершину С, паралельно стороні АВ; 6) відстань від точки С до прямої АВ.

Ціна : 10.0грн

136-02.28

Серед прямих, паралельних прямій , виділити дотичні до кола .

Ціна : 10.0грн

02-80.29

На гіперболі з рівнянням знайти точку М, таку, що    Скласти рівняння асимптот і директрис гіперболи. Знайти її ексцентриситет.

Ціна : 5.0грн

57-06.29

На гіперболі з рівнянням знайти точку М(x,y), таку, що  відстань від неї до однієї з асимптот у три рази більша, ніж відстань до другої асимптоти.

Ціна : 5.0грн

57-07.29

Довести, що в трикутнику АВС медіани [AK], [CM] i [BN]  перетинаються в одній точці;  якщо Q - точка перетину медіан трикутника АВС, то .

Ціна : 10.0грн

84-03.29

Знайти геометричне місце точок М, для кожної з яких відстань до точки А(3,1) рівна довжині дотичної МТ до кола .

Ціна : 10.0грн

02-81.29

Знайти дві точки А і В, якщо відомо, що точка С(-5;4) ділить відрізок АВ у відношенні 3:4, а точка D(6;-5) - у відношенні 2:3.

Ціна : 5.0грн

135-15.29

Показано 31 по 60 із 492 (всього сторінок: 17)