Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти кут між площинами .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.9.31

Точки A(4;5;1), B(-2;0;-1), C(-2;2;-1) є вершинами трикутника. Знайти рівняння бісектриси проведеної з вершини C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-06.31

Знайти точку перетину прямої  і площини .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.13.31

Написати канонічне рівняння прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.12.31

Дано точки А(2;5;-3), B(7;8;-1) i C(9;7;4). Написати рівняння площини, яка проходить через точку А перпендикулярно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.8.31

Обчислити об'єм тетраедра з вершинами в точках і його висоту, опущену з вершини на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.6.31

Задано вектори такі, що . Обчислити площу паралелограма побудованого на векторах .

Ціна : 10.0грн
Код : 114-9.4.31

Нехай коефіцієнт перетворення подібності з центром у початку координат. Чи належить точка А(0;3;-1) образу площини ?

Ціна : 5.0грн
Код : 114-9.11.31

Точки A(-2;0;2), B(-3;3;-1), C(-1;-3;4) є вершинами трикутника АВС. Знайти рівняння висоти, яка опущена з вершини С.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-07.34

Скласти рівняння кола, якщо відомо, що центр кола співпадає з початком координат і пряма є дотичною до кола.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.35

Дано точки A(-3;10;-20), B(3;-5;-2), C(5;3;-4). Точка N ділить відрізок АВ у відношенні Знайти найкоротшу відстань між прямою Р, яка проходить через точки C i N і прямою L заданою рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-05.36

Знайти рівняння площин, які проходять через вісь Ox на відстані 1 від точки Р(1; 2; 3).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-2.51.36

Знайти рівняння площин, що проходять через вісь Ox і утворюють з площиною кути по .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-2.56.37

Знайти точку N, симетричну точці М(-6;6;-7), відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-09.38

Знайти формули перетворення симетрії відносно площини, що визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-2.63.38

На сторонах BC i CD паралелограма ABCD взяті точки F i E так, що  де  - задані додатні числа. прямі FD i AE перетинаються в точці О. Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-13.40

Дано точки A(4;-8;11), B(-4;4;-1). На площині знайти точку Р таку, щоб довжина ламаної АРВ була найменшою.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-10.41

Сторонами трикутника є координатні осі і пряма, яка проходить через точку А(3,4). Знайти рівняння цієї прямої при умові, що площа трикутника рівна 9 кв. одиниць.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-4.12.42

У паралелограмі  ОАСВ : точка N ділить сторону АС у відношенні AN:NC = 2:1; точка D - середина сторони ВС;  М - точка перетину медіан трикутника ОАВ. Розкласти вектори і  по векторах і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.9.45

Знайти спільний перпендикуляр до прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-11.46

Дано вершини трикутника А(2, -1),  В(5, 3) і С(7, 11).  Знайти рівняння і довжини його медіани, висоти і бісектриси проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ43-01.47

Обчислити площу чотирикутника, дві вершини якого лежать в фокусах еліпса , а дві інші співпадають з кінцями його меншої осі.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.47

Сторони гострокутного трикутника АВС рівні a, b, c. Знайти периметр трикутника, утвореного основами висот цього трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-44.49

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку M0(0;-4;-2) і перетинає прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-12.49

Скласти рівняння еліпса, довжина більшої осі якого рівна 20, а фокусами служать точки і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.50

Прямі з напрямним вектором проходять відповідно через точки М1(4;1;1) і М2(-2;-1;1). Знайти рівняння площини рівновіддаленої від заданих прямих і перпендикулярної площині, яка проходить через прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-13.54

Знайти формули перетворення координат точок (в декартовій прямокутній системі) при осьовій симетрії відносно прямої l, заданої рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-48.54

Обчислити об'єм тетраедра С з вершинами в точках . Знайти висоту цього тетраедра, опущену з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-5.54

Точки А(2;-1;1), В(1;1;3) вершини піраміди ABCD. Відомо, що грань АВС лежить у площині .  Ребра AD i BD лежать відповідно на прямих . Ребро CD перпендикулярне ребрам AD i BD. Знайти вершини D i C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-14.55

Знайти точку перетину ортогональних проекцій прямих i на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-15.57

Показано 31 по 60 із 275 (всього сторінок: 10)