Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.1.58

Дано дві вершини трикутника А(2,1) і В(4,9) і точка перетину його висот N(3,4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.9.58

Скласти рівняння гіперболи, знаючи, що відстань між її вершинами дорівнює 24 і фокуси знаходяться в точках і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.58

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.2.59

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.3.60

Привести до канонічного вигляду рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-03.60

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.4.62

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.5.63

Через точку С(2, 1) провести хорду еліпса    яка в цій точці ділиться навпіл.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ43-02.63

Скласти рівняння циліндричної поверхні, твірні якої паралельні осі Oz, а напрямною служить лінія перетину сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.1.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, напрямною якої є коло, що задається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.4.66

Побудувати зображення циліндричної поверхні, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-4.8.67

Скласти рівняння конічної поверхні, вершина якої знаходиться в точці О(0; 0; 0), а напрямна визначається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.10.68

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку С(1,1) і відрізає від координатного кута трикутник з площею, рівною 2 кв. одиниці.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-03.68

Дано пряму    Знайти її проекцію на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-1.33.71

Написати рівняння прямої яка проходить через точку М(2,1) під кутом до прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : 123-1.2.71

Дано пряму . Скласти рівняння прямої, що проходить через точку М(2, 1) під кутом  до даної прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-06.73

Пряма L задана загальними рівняннями Написати канонічне рівняння цієї прямої, а також рівняння її проекції на координатну площину Oxz.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.4.75

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 000-12.1.76

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 000-12.2.76

Дано дві мимобіжні прямі   Знайти відстань між цими прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.5.76

Знайти рівняння спільного перпендикуляра до мимобіжних прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.76

Афінне перетворення площини задано формулами .  Знайти : а) координати точки - образу точки А(1; 0);  б) координати точки В - прообразу   ;  в)  формули перетворення, оберненого заданому; г)  рівняння прямої , на яку відображається пряма .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-67.78

Точка А(5, -4) - вершина квадрата, діагональ якого (BD) лежить на прямій . Написати рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-17.78

Афінне перетворення площини на себе задано трьома парами точок і їх образів :  i   .  Знайти аналітичне задання цього перетворення. 

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-68.79

Знайти аналітичне задання перспективно-афінного перетворення площини на себе, яке переводить вісь Ox  в пряму  а вісь Oy - у пряму .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-69.79

З круглої пластинки радіусу R вирізано круг радіусом R/2. Знайти розміщення центру ваги тієї частини пластинки, що залишилась.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-01.79

Серед прямих, паралельних прямій , виділити дотичні до кола .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-80.29

Дано рівняння пучка прямих . Знайти, при якому значенні С пряма  буде належати до цього пучка.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-19.80

Знайти координати центру кола, вписаного в трикутник, вершини якого: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-02.80

Показано 61 по 90 із 275 (всього сторінок: 10)