Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Написати рівняння сторін трикутника, знаючи дві його вершини А(3;5), В(6;1) і точку перетину його медіан М(4;0).

Ціна : 10.0грн
Код : 135-12.38

Точка А(3;-2) є вершиною квадрата ABCD, а точка М(1;1) - точкою перетину його діагоналей. Скласти рівняння сторін квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : 135-11.38

У трикутнику АВС точки M, N і P - основи бісектрис, відповідно, CM, AN  i BP внутрішніх кутів трикутника. Відомо, що .  Довести, що трикутник АВС - правильний.

Ціна : 10.0грн
Код : 84-12.39

Дано координати двох вершин трикутника А(-1;3), В(2;5) і точка перетину його висот Н(1;4). Знайти координати третьої вершини трикутника і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 10.0грн
Код : 135-13.39

Вияснити геометричний зміст квадратного тричлена .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-116.40

  Основи AB i CD рівнобічної трапеції ABCD рівні відповідно; точка М - середина сторони ВС.  Знайти алгебраїчні значення довжин ортогональних проекцій векторів  на вісь, що задається вектором .

Ціна : 10.0грн
Код : 88-1.7.40

На сторонах BC i CD паралелограма ABCD взяті точки F i E так, що  де  - задані додатні числа. прямі FD i AE перетинаються в точці О. Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : 84-13.40

Дано точки A(4;-8;11), B(-4;4;-1). На площині знайти точку Р таку, щоб довжина ламаної АРВ була найменшою.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-10.41

Побудувати в декартовій системі координат прямі по яких площина перетинає координатні площини xOy, xOz i yOz відповідно і записати їх рівняння. Знайти координати точок А, В і С перетину площини з осями Ox, Oy i Oz відповідно і обчислити площу трикутника АВС. Записати рівняння прямої яка проходить через точку С перпендикулярно площині На прямій знайти координати точки Р, рівновіддаленої від точки В і початку координат О. Знайти кут між прямою яка проходить через точки Р і О, і площиною Знайти відстань від точки Р до площини

Ціна : 10.0грн
Код : 142-05.41

Задано дві протилежні вершини квадрата А(2,1) і С(4,5). Знайти дві інші вершини квадрата.

Ціна : 5.0грн
Код : 09-4.13.42

Сторонами трикутника є координатні осі і пряма, яка проходить через точку А(3,4). Знайти рівняння цієї прямої при умові, що площа трикутника рівна 9 кв. одиниць.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-4.12.42

Написати рівняння площин, які ділять навпіл двогранні кути, утворені площинами .

Ціна : 5.0грн
Код : 135-08.42

Встановити геометричний зміст дробово-лінійної функції .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-125.43

Пряма L задана загальними рівняннями: Написати канонічне рівняння прямої, а також рівняння її проекцій на координатні площини.

Ціна : 10.0грн
Код : 135-11.43

Площина Р задана загальним рівнянням Написати нормальне рівняння цієї площини.

Ціна : 5.0грн
Код : 135-09.43

Знайти координати точки В, симетричної точці А(2;3;-1) відносно прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 135-16.44

У паралелограмі  ОАСВ : точка N ділить сторону АС у відношенні AN:NC = 2:1; точка D - середина сторони ВС;  М - точка перетину медіан трикутника ОАВ. Розкласти вектори і  по векторах і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.9.45

Знайти спільний перпендикуляр до прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-11.46

Дано вершини трикутника А(2, -1),  В(5, 3) і С(7, 11).  Знайти рівняння і довжини його медіани, висоти і бісектриси проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ43-01.47

Обчислити площу чотирикутника, дві вершини якого лежать в фокусах еліпса , а дві інші співпадають з кінцями його меншої осі.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.47

У просторі побудувати область, обмежену поверхнями . Побудувати проекції цієї області на координатні площини.

Ціна : 5.0грн
Код : 142-7.1.47

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн
Код : 142-7.2.47

Визначити ексцентриситет еліпса, якщо відомо, що його меншу вісь видно з фокуса під прямим кутом.

Ціна : 10.0грн
Код : 01-09.48

Сторони гострокутного трикутника АВС рівні a, b, c. Знайти периметр трикутника, утвореного основами висот цього трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-44.49

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку M0(0;-4;-2) і перетинає прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-12.49

Визначити, яка лінія задається наступним рівнянням: Зобразити її на малюнку.

Ціна : 5.0грн
Код : 135-05.50

Скласти рівняння еліпса, довжина більшої осі якого рівна 20, а фокусами служать точки і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.50

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 5.0грн
Код : 100-01.52

Точки А(1,-1,0), В(3,-3,1), С(2,1,2) - вершини трикутника. Знайти його внутрішній кут при вершині В.

Ціна : 5.0грн
Код : 145-4.1.53

Прямі з напрямним вектором проходять відповідно через точки М1(4;1;1) і М2(-2;-1;1). Знайти рівняння площини рівновіддаленої від заданих прямих і перпендикулярної площині, яка проходить через прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-13.54


Показано 91 по 120 із 430 (всього сторінок: 15)