Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти геометричне місце точок М, для кожної з яких відстань до точки А(3,1) рівна довжині дотичної МТ до кола .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-81.29

Скласти рівняння геометричного місця точок M(x;y), для кожної з яких відрізки дотичних, проведених до кіл були б рівними між собою.

Ціна : 20.0грн
Код : 104-03.81

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку перетину прямих  і знаходиться від точки  на відстані d=5.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-21.81

Написати рівняння кривої, сума квадратів відстаней від кожної з її точок до точок A(-a,0), B(0,a) i C(a,0) рівна .

Ціна : 5.0грн
Код : 123-1.1.82

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку М(2;3) і утворює з прямою кути, тангенси яких рівні .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-06.86

Знайти косинус внутрішнього кута А трикутника, сторони якого задані рівняннями: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-07.87

Площа трикутника S=8 кв. од.; дві його вершини є точки A(1;-2) і B(2;3), а третя вершина C лежить на прямій . Визначити координати вершини С.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-05.88

Написати рівняння гіперболи, асимптотами якої є прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-08.88

Фокус лінії другого порядку знаходиться в точці F(3;0); директрисою, яка відповідає даному фокусу, є пряма . Визначити вид лінії і скласти її рівняння, знаючи, що вона проходить через точку А(7;3).

Ціна : 10.0грн
Код : 104-09.90

Знайти фокуси і директриси лінії другого порядку .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-10.90

Написати рівняння висоти, проведеної з вершини А, і медіани, проведеної з вершини В, трикутника АВС, якщо задано його вершини А(-1;-5), В(3;-1) і С(1;-2).

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.1.90

Знайти центр кола, вписаного в трикутник з вершинами А(0; 2), В(3; -1), С(2; -2). Система координат - прямокутна декартова.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-76.91

Написати рівняння сторін квадрата, якщо відомо координати двох його суміжних вершин А(1;-1) і В(-2;3).

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.2.91

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку Р(8;6) і утворює з координатними осями трикутник площею 12 кв. одиниць.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.3.92

Скласти рівняння бісектрис кутів між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-92

Визначити довжину бісектриси p кута С у трикутнику АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-11.93

Обчислити відстань від точки М(5;4) до прямої, яка проходить через точки А(1;-2) і В(0;3).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-5.4.93

Знайти площу трикутника, якщо задані його вершини: причому     .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-12.94

В прямокутній декартовій системі координат еліпс задано рівнянням  Введена нова, косокутна система координат, початок якої знаходиться в центрі еліпса, вісь абсцис направлена по бісектрисі першого квадранта початкової системи, а вісь ординат направлена в точку  Знайти рівняння еліпса в новій системі координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-79.94

Задані рівняння висот трикутника АВС : і координати вершиниА(2;2). Скласти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-94

Дано рівняння еліпса в полярних координатах  Знати канонічне рівняння цього еліпса.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-80.95

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-2; 3) і :  а) перпендикулярна до прямої ;  б) утворює кут в  з прямою .  

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.13.96

В основі чотирикутної піраміди SABCD лежить паралелограм ABCD. На бічних ребрах SB i SC взяті відповідно точки  і  так, що .  В якому відношенні ділить ребро SD площина , яка проходить через точки ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.27.96

Дано вершини трикутника А(4; 4), В(0; 1), С(-2; -4). Знайти рівняння висоти, медіани і бісектриси, проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.29.97

Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих  i    і яка ділить відрізок АВ між точками А(1; 0) і В(7; 3) у відношенні 2:1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.26.97

На прямій  знайти точку, рівновіддалену від точок А(2; 2) і В(6; 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.28.97

Написати рівняння прямої, якщо відомо, що відстань від неї до початку координат рівна 5 і перпендикуляр, проведений на неї з початку координат, становить з віссю Ox кут в .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.18.97

Побудувати криву, задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.5.97

Скласти рівняння прямої симетричної прямій  відносно прямої   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.27.97

Дано дві вершини А(-1; 0) і В(7; 9) паралелограма ABCD  і точку М(8; 6) перетину його діагоналей. Знайти координати вершин C i D.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ01-9.33.98

Показано 91 по 120 із 275 (всього сторінок: 10)