Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Побудувати криву, задану рівнянням привівши його до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.6.98

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин А(0; 2) і рівняння висот  (BM)  і  (СМ), де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.32.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається прямих  причому однієї з них - у точці А(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.38.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається осей координат і проходить через точку М(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.37.98

З'ясувати тип кривої, заданої рівнянням і побудувати її.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.7.99

Скласти рівняння дотичної до кола  в точці М(5; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.41.99

Асимптоти гіперболи мають рівняння , а відстань між фокусами рівна 20. Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-100.34

Побудувати криву, задану рівнянням перейшовши до полярних координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.10.102

Побудувати криву в полярній системі координат .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.11.103

Побудувати криву, задану рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.12.104

Знайти координати точки Q, симетричної точці Р(1; 0; -2) відносно прямої L : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.88.105

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.3.107

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення прямокутної системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-98.108

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення системи координат. Побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-99.110

Скласти рівняння лінії, кожна точка М якої віддалена від точки А(1, 5) на відстань, у 4 рази меншу, ніж від прямої . Привести рівняння до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-02.110

Написати рівняння параболи, директриса якої має рівняння , а фокус розміщений в точці F(2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-111.36

Привести рівняння  до канонічного вигляду  і побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-100.111

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії. Знайти координати фокусів. Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-113.37

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-114.38

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-115.39

Вияснити геометричний зміст квадратного тричлена .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-116.40

Написати рівняння медіани, бісектриси і висоти, що виходять з вершини трикутника, яка є точкою перетину двох сторін трикутника  i    якщо рівняння третьої сторони   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.10.116

Основою рівнобедреного трикутника слугує пряма  а однією з бічних сторін - .  Скласти рівняння другої бічної сторони, знаючи, що вона проходить через точку М(4;2).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-39.116

Дано рівняння однієї зі сторін АВ ромба АВСD:    і однієї з його діагоналей :  Діагоналі ромба перетинаються в точці Р(0; 1). Знайти рівняння решти сторін ромба, відстань від точки Р до сторони АВ і внутрішні кути ромба.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.12.119

Дано трикутник АВС з вершинами А(5; 6), В(4; -5), С(-4; 5).  Знайти : а) рівняння всіх сторін трикутника і їх кутові коефіцієнти;  б) величину внутрішнього кута А;  в) точку перетину медіан;  г) точку перетину висот CD i AE; д) довжину висоти AE;  е) площу трикутника; є) систему нерівностей, що визначає внутрішню область трикутника разом з межами.

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ73-2.1.2.121

Нехай ABCD - довільний чотирикутник, K, L, M i N - центри ваги відповідних трикутників ABC, BCD, CDA i DAB. Довести, що прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника ABCD, перетинаються в тій же точці, що і прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника KLMN.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-13.123

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-123.42

Довжина сторони основи NPQ правильної трикутної піраміди MNPQ рівна 2, довжина висоти - 3. Вершина А куба  знаходиться у центрі О основи піраміди, вершина С - на висоті OM, а відрізок  лежить у площині MNP. Знайти довжину ребра куба.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-14.124

Рівняння привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-124.43

Показано 121 по 150 із 275 (всього сторінок: 10)