Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн

142-7.2.47

Визначити ексцентриситет еліпса, якщо відомо, що його меншу вісь видно з фокуса під прямим кутом.

Ціна : 10.0грн

01-09.48

Сторони гострокутного трикутника АВС рівні a, b, c. Знайти периметр трикутника, утвореного основами висот цього трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ70-44.49

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку M0(0;-4;-2) і перетинає прямі .

Ціна : 10.0грн

120-12.49

Визначити, яка лінія задається наступним рівнянням: Зобразити її на малюнку.

Ціна : 5.0грн

135-05.50

Скласти рівняння еліпса, довжина більшої осі якого рівна 20, а фокусами служать точки і .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.50
Відомо рівняння сторін трикутника АВС:   .   Знайти довжини висот цього трикутника та їх рівняння.
Ціна : 10.0грн

09-5.9.51

Написати розклад вектора за векторами .

Ціна : 5.0грн

100-01.52

Точки А(1,-1,0), В(3,-3,1), С(2,1,2) - вершини трикутника. Знайти його внутрішній кут при вершині В.

Ціна : 5.0грн

145-4.1.53

Задано дві суміжні вершини квадрата А(1,4) і В(4,5). Знайти дві інші вершини.

Ціна : 5.0грн

09-6.4.54

Прямі з напрямним вектором проходять відповідно через точки М1(4;1;1) і М2(-2;-1;1). Знайти рівняння площини рівновіддаленої від заданих прямих і перпендикулярної площині, яка проходить через прямі .

Ціна : 10.0грн

120-13.54

Знайти формули перетворення координат точок (в декартовій прямокутній системі) при осьовій симетрії відносно прямої l, заданої рівнянням .

Ціна : 5.0грн

ВМ70-48.54

Написати канонічне рівняння кривої другого порядку .

Ціна : 5.0грн

135-12.54

Написати рівняння параболи з вершиною А(2;1) і директрисою .

Ціна : 5.0грн

135-11.54

Обчислити об'єм тетраедра С з вершинами в точках . Знайти висоту цього тетраедра, опущену з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн

100-05.54

Методом перерізів з'ясувати форму однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

135-15.55

Точки А(2;-1;1), В(1;1;3) вершини піраміди ABCD. Відомо, що грань АВС лежить у площині .  Ребра AD i BD лежать відповідно на прямих . Ребро CD перпендикулярне ребрам AD i BD. Знайти вершини D i C.

Ціна : 10.0грн

120-14.55

Дано вершини трикутника A(5;-1), B(-1;7), C(1;2). Знайти довжину його внутрішньої бісектриси, проведеної з вершини А.

Ціна : 6.0грн

146-3.2.55

Знайти кут між прямою  і площиною   .

Ціна : 5.0грн

79-01.55

З'ясувати, при яких значеннях m площина перетинає двопорожнинний гіперболоїд по еліпсу, по гіперболі.

Ціна : 5.0грн

135-16.56

Знайти точку перетину ортогональних проекцій прямих i на площину .

Ціна : 10.0грн

120-15.57

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.1.58

Дано дві вершини трикутника А(2,1) і В(4,9) і точка перетину його висот N(3,4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.9.58

Скласти рівняння гіперболи, знаючи, що відстань між її вершинами дорівнює 24 і фокуси знаходяться в точках і .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.58

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.2.59

Написати рівняння прямої L, яка проходить через точку (2, 3), якщо вона: а) паралельна прямій б) перпендикулярна прямій в) перпендикулярна прямій г) утворює кут з прямою .

Ціна : 10.0грн

145-3.1.59

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.3.60

Трикутна піраміда ABCD задана координатами своїх вершин: A(-5;1;1), B(0;-2;-2), C(1;-1;-3), D(-1;4;-1). Обчислити: а) об'єм V цієї піраміди; б) довжину її висоти СН; в) косинус кута між ребрами AB i AD; г) .

Ціна : 15.0грн

149-8.6.60

Привести до канонічного вигляду рівняння .

Ціна : 10.0грн

ВМ79-03.60

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.4.62

Показано 121 по 150 із 492 (всього сторінок: 17)