Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку Р(8;6) і утворює з координатними осями трикутник площею 12 кв. одиниць.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.3.92

Скласти рівняння бісектрис кутів між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-92

Визначити довжину бісектриси p кута С у трикутнику АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-11.93

Обчислити відстань від точки М(5;4) до прямої, яка проходить через точки А(1;-2) і В(0;3).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-5.4.93

Знайти площу трикутника, якщо задані його вершини: причому     .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-12.94

В прямокутній декартовій системі координат еліпс задано рівнянням  Введена нова, косокутна система координат, початок якої знаходиться в центрі еліпса, вісь абсцис направлена по бісектрисі першого квадранта початкової системи, а вісь ординат направлена в точку  Знайти рівняння еліпса в новій системі координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-79.94

Задані рівняння висот трикутника АВС : і координати вершиниА(2;2). Скласти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ04-94

Дано рівняння еліпса в полярних координатах  Знати канонічне рівняння цього еліпса.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-80.95

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-2; 3) і :  а) перпендикулярна до прямої ;  б) утворює кут в  з прямою .  

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.13.96

В основі чотирикутної піраміди SABCD лежить паралелограм ABCD. На бічних ребрах SB i SC взяті відповідно точки  і  так, що .  В якому відношенні ділить ребро SD площина , яка проходить через точки ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.27.96

Дано вершини трикутника А(4; 4), В(0; 1), С(-2; -4). Знайти рівняння висоти, медіани і бісектриси, проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.29.97

Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих  i    і яка ділить відрізок АВ між точками А(1; 0) і В(7; 3) у відношенні 2:1.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.26.97

На прямій  знайти точку, рівновіддалену від точок А(2; 2) і В(6; 6).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.28.97

Написати рівняння прямої, якщо відомо, що відстань від неї до початку координат рівна 5 і перпендикуляр, проведений на неї з початку координат, становить з віссю Ox кут в .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.18.97

Побудувати криву, задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.5.97

Скласти рівняння прямої симетричної прямій  відносно прямої   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.27.97

Дано дві вершини А(-1; 0) і В(7; 9) паралелограма ABCD  і точку М(8; 6) перетину його діагоналей. Знайти координати вершин C i D.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ01-9.33.98

Побудувати криву, задану рівнянням привівши його до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.6.98

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин А(0; 2) і рівняння висот  (BM)  і  (СМ), де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.32.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається прямих  причому однієї з них - у точці А(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.38.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається осей координат і проходить через точку М(2; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.37.98

З'ясувати тип кривої, заданої рівнянням і побудувати її.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.7.99

Скласти рівняння дотичної до кола  в точці М(5; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.41.99

Асимптоти гіперболи мають рівняння , а відстань між фокусами рівна 20. Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-100.34

Побудувати криву, задану рівнянням перейшовши до полярних координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.10.102

Побудувати криву в полярній системі координат .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.11.103

Побудувати криву, задану рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-5.12.104

Знайти координати точки Q, симетричної точці Р(1; 0; -2) відносно прямої L : .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.88.105

Знайти площу перетину сфери  площиною   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.93.107

Методом перерізів дослідити форму і побудувати поверхню задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.3.107

Показано 121 по 150 із 294 (всього сторінок: 10)