Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-13.127

Написати рівняння площини, яка проходить через точку і перпендикулярну до прямої, заданої рівняннями .

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.16.128

Знайти точку, симетричну точці відносно прямої, заданої канонічними рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.17.129

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку  паралельно прямим .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-03.132

У трикутнику ABC  - довжини медіан, проведених відповідно з вершин A, B, C. Довести, що кут С тупий тоді і тільки тоді, коли .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-12.134

На сфері  знайти точку, найближчу до площини  і обчислити відстань від цієї точки до площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-69.137

Переконавшись, що прямі  мимобіжні, знайти відстань між ними і написати рівняння спільного перпендикуляру до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-70.137

Задані мимобіжні прямі .  Знайти відстань  між прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра L до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ-17-139

Виразити вектор бісектриси  трикутника ABC через вектори  його сторін та їх довжини a=| |, b=| |.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-11.140

Відомі координати точок А(7, -1) і О'(8, 6)  у прямокутній системі координат на площині. Знайти координати точки А в прямокутній системі координат отриманої за допомогою дзеркального відображення  відносно деякої прямої системи .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-2.5.140

У трикутнику ABC |AC=1, |BC|=2, .  Виразіть через вектори  вектори висот .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-15.142

В правильному тетраедрі ABCD точки E i F - середини ребер відповідно AD i CB. довести, що вектори  попарно ортогональні, причому |FE|=|AD|/

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-17.144

Дано полярне рівняння лінії . Побудувати цю лінію по точках, задаючи куту значення через проміжок . Знайти декартове рівняння лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-144.48

Знайти канонічне рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-01.145

Знайти канонічне рівняння поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.145

Яка лінія задається полярним рівнянням ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-145.49

Точки E i F - відповідно середини ребер AD i BC правильного тетраедра ABCD. Точки N i M лежать відповідно на відрізках [CD] i [EF], причому . В якому відношенні точки M i N ділять відрізки [EF] i [CD]?

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-20.146

Задано координати вершин піраміди  Знайти :  1) рівняння площин   i   ;  2) кут між ребром і гранню ;  3) відстань від вершини  до грані ; 4) найкоротшу відстань між прямими  і   ;  5) рівняння висоти, опущеної з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-4.10.146

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.2.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.3.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.4.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.7.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.6.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.1.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.5.147

Основою прямої трикутної призми  є рівнобедрений трикутник ABC: |AC|=|BC|=a,   .  Вершини M i N правильного тетраедра MNPQ лежать на прямій , а вершини P i Q - на прямій .  Знайти :  а) об'єм призми;  б) об'єм тетраедра.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-22.148

Довжина ребра правильного тетраедра ABCD рівна 2d. Знайти радіус сфери, яка проходить через вершини A, D, середину F ребра [BC] і центр K грані ADC.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-21.148

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-04.148

В піраміді MNPQ кути  прямі. Вершини A, B, C, D правильного тетраедра розміщені відповідно на ребрах [MP], [NP], [NQ], [PQ] піраміди MNPQ. Прямі AB i MN паралельні. Знайти відношення об'ємів правильного тетраедра і піраміди.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-23.150

В еліпс  вписаний правильний трикутник, одна з вершин якого співпадає з кінцем більшої півосі. Знайти координати двох інших вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-15.151

Показано 151 по 180 із 247 (всього сторінок: 9)