Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення прямокутної системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-98.108

Привести рівняння  до канонічного вигляду шляхом перетворення системи координат. Побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-99.110

Скласти рівняння лінії, кожна точка М якої віддалена від точки А(1, 5) на відстань, у 4 рази меншу, ніж від прямої . Привести рівняння до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ83-02.110

Написати рівняння параболи, директриса якої має рівняння , а фокус розміщений в точці F(2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-111.36

Привести рівняння  до канонічного вигляду  і побудувати лінію, що визначається цим рівнянням.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-100.111

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії. Знайти координати фокусів. Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-113.37

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-114.38

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Визначити вигляд і розміщення лінії, знайти координати фокусів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-115.39

Вияснити геометричний зміст квадратного тричлена .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-116.40

Написати рівняння медіани, бісектриси і висоти, що виходять з вершини трикутника, яка є точкою перетину двох сторін трикутника  i    якщо рівняння третьої сторони   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.10.116

Основою рівнобедреного трикутника слугує пряма  а однією з бічних сторін - .  Скласти рівняння другої бічної сторони, знаючи, що вона проходить через точку М(4;2).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-39.116

Дано рівняння однієї зі сторін АВ ромба АВСD:    і однієї з його діагоналей :  Діагоналі ромба перетинаються в точці Р(0; 1). Знайти рівняння решти сторін ромба, відстань від точки Р до сторони АВ і внутрішні кути ромба.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-3.12.119

Дано трикутник АВС з вершинами А(5; 6), В(4; -5), С(-4; 5).  Знайти : а) рівняння всіх сторін трикутника і їх кутові коефіцієнти;  б) величину внутрішнього кута А;  в) точку перетину медіан;  г) точку перетину висот CD i AE; д) довжину висоти AE;  е) площу трикутника; є) систему нерівностей, що визначає внутрішню область трикутника разом з межами.

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ73-2.1.2.121

Нехай ABCD - довільний чотирикутник, K, L, M i N - центри ваги відповідних трикутників ABC, BCD, CDA i DAB. Довести, що прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника ABCD, перетинаються в тій же точці, що і прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника KLMN.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-13.123

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-123.42

Довжина сторони основи NPQ правильної трикутної піраміди MNPQ рівна 2, довжина висоти - 3. Вершина А куба  знаходиться у центрі О основи піраміди, вершина С - на висоті OM, а відрізок  лежить у площині MNP. Знайти довжину ребра куба.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-14.124

Рівняння привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-124.43

Скласти параметричне рівняння медіани, проведеної з вершини А трикутника АВС, якщо задані координати його вершин А(1;4;-1), В(-2;-2;5) і С(3;1;-2).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.13.124

Встановити геометричний зміст дробово-лінійної функції .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-125.43

При якому значенні прямі перетинаються?

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.14.125

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до точки  до відстані до прямої  рівне 2. Привести рівняння лінії до канонічного вигляду і визначити тип кривої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-2.2.1.125

Привести рівняння прямої до канонічного виду.

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.15.126

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-13.127

Написати рівняння площини, яка проходить через точку і перпендикулярну до прямої, заданої рівняннями .

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.16.128

Знайти точку, симетричну точці відносно прямої, заданої канонічними рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.17.129

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку  паралельно прямим .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-03.132

У трикутнику ABC  - довжини медіан, проведених відповідно з вершин A, B, C. Довести, що кут С тупий тоді і тільки тоді, коли .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-12.134

На сфері  знайти точку, найближчу до площини  і обчислити відстань від цієї точки до площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-69.137

Переконавшись, що прямі  мимобіжні, знайти відстань між ними і написати рівняння спільного перпендикуляру до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-70.137

Задані мимобіжні прямі .  Знайти відстань  між прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра L до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ-17-139

Показано 151 по 180 із 294 (всього сторінок: 10)