Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Довжина ребра основи ABC  правильної трикутної призми  рівна .  Точки M, N, P i Q є відповідно серединами ребер . Довжина проекції вектора  на пряму NQ рівна .  Знайти довжину висоти призми.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-01.158

Написати рівняння прямої, яка перетинає ортогонально дві не паралельні прямі l:  i L: .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-10.163

Задані точка А(-1; 2) і вектор .  Знайти координати таких точок B i C, щоб

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.166

Спростити рівняння кривої  і встановити її вид.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-33.167

Написати рівняння бісектриси  того кута, утвореного прямими  i   ,  в середині якого лежить точка А(1; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-14.172

Знаючи вершину А(3; -4) трикутника АВС і рівняння двох його висот  i   ,  написати рівняння сторони (ВС).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-16.173

Довести, що пряма k, яка проходить через точку  і перетинає прямі  i    утворює з цими прямими рівні кути.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-20.175

Побудувати тіла, обмежені поверхнями: а)  б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.180

Знайти кут між площиною грані  і площиною, яка проходить через вершини  і середину М ребра [AD]  куба

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-28.181

Побудувати тіла, обмежені поверхнями :  а)    б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.181

У правильній піраміді SABCD (S - вершина) величина двогранного кута при основі рівна . Точки M, N, P, Q - середини сторін AB, BC, CD, DA відповідно. Точка Е лежить на ребрі [AB], . Відомо, що кути, утворені прямою EF з площиною SMP, прямою EF з площиною SBA i прямою DF з площиною SNQ, рівні. Знайти величину цих кутів.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-30.182

Скласти рівняння ортогональної проекції  прямої  на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-33.184

В основі похилого паралелепіпеда лежить прямокутник ABCD;  бічні ребра цього паралелепіпеда. Довжина сторони АВ рівна довжині висоти паралелепіпеда. Сфера з центром в точці О проходить через вершину В і дотикається до ребер  відповідно в точках .  Знайти відношення об'єму паралелепіпеда до об'єму сфери, якщо .

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-41.191

Яку поверхню визначає рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-2.192

У тетраедрі ABCD бісекторна площина двогранного кута з ребром CD перетинає ребро AB  в точці F. Довести, що |AF|:|FB| = .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-07.253

 - бічні ребра чотирикутної зрізаної піраміди , нижньою основою якої є ромб ABCD. Ребро  перпендикулярне площині ABCD, . На ребрі ВС взято точку М так, що |BM|=3, і через точки  і центр О ромба ABCD проведена площина. Знайти кут між цією площиною і площиною грані .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-08.254

Дано вершини трикутника А(1; 1), В(5; 4), С(2; 6).  Знайти довжину і рівняння висоти AD.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.2.272

У паралелепіпеді ABCDA'B'C'D' довжини всіх ребер рівні 1, . Знайти величину кожного з цих кутів, якщо об'єм паралелепіпеда рівний .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.274

Дано координати вершин піраміди АВСD :  A(1,-1,2); B(2,1,2); C(1,1,4); D(6,-3,8).  Знайти об'єм піраміди, площу грані АВС і кут між ребрами АВ і АD.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-4.282

Привести рівняння кривої  до канонічного вигляду і побудувати криву.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ68-10.11.293

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(2;5;4) перпендикулярно прямій і яка перетинає цю пряму.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.17.303

Знайти проекцію точки А(2; -1; 3) на площину .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.18.306

Дано однопорожнинний гіперболоїд   .  Знайти лінії перетину його площинами, паралельними осям координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.19.310

Знайти відстань між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.316

У прямокутній системі координат Oxy побудувати лінію, задану рівнянням:  .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.24.319

У прямокутній системі координат Oxy побудувати лінію, задану рівнянням: .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.26.323

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.5.329

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.6.330

Світловий промінь падає на дзеркало, осьовим перерізом якого є парабола Знайти рівняння прямої, якій належить відбитий промінь.

Ціна : 10.0грн
Код : 108-01.331

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.7.332

Показано 181 по 210 із 247 (всього сторінок: 9)