Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано дві мимобіжні прямі   Знайти відстань між цими прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра.

Ціна : 10.0грн

123-1.5.76

Знайти рівняння спільного перпендикуляра до мимобіжних прямих .

Ціна : 10.0грн

124-02.76

Написати рівняння прямої, яка проходить через лівий фокус і нижню вершину еліпса, заданого рівнянням .

Ціна : 5.0грн

146-3.16.76

Афінне перетворення площини задано формулами .  Знайти : а) координати точки - образу точки А(1; 0);  б) координати точки В - прообразу   ;  в)  формули перетворення, оберненого заданому; г)  рівняння прямої , на яку відображається пряма .

Ціна : 10.0грн

70-67.78

Точка А(5, -4) - вершина квадрата, діагональ якого (BD) лежить на прямій . Написати рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-17.78

Афінне перетворення площини на себе задано трьома парами точок і їх образів :  i   .  Знайти аналітичне задання цього перетворення. 

Ціна : 5.0грн

70-68.79

Знайти аналітичне задання перспективно-афінного перетворення площини на себе, яке переводить вісь Ox  в пряму  а вісь Oy - у пряму .

Ціна : 10.0грн

70-69.79

З круглої пластинки радіусу R вирізано круг радіусом R/2. Знайти розміщення центру ваги тієї частини пластинки, що залишилась.

Ціна : 10.0грн

104-01.79

Дано рівняння пучка прямих . Знайти, при якому значенні С пряма  буде належати до цього пучка.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-19.80

Знайти координати центру кола, вписаного в трикутник, вершини якого: .

Ціна : 10.0грн

104-02.80

Знайти кут між прямими і .

Ціна : 10.0грн

01-09.81

Скласти рівняння геометричного місця точок M(x;y), для кожної з яких відрізки дотичних, проведених до кіл були б рівними між собою.

Ціна : 20.0грн

104-03.81

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку перетину прямих  і знаходиться від точки  на відстані d=5.

Ціна : 10.0грн

ВМ85-21.81

Написати рівняння кривої, сума квадратів відстаней від кожної з її точок до точок A(-a,0), B(0,a) i C(a,0) рівна .

Ціна : 5.0грн

123-1.1.82

В основі призми  лежить трапеція ABCD .  Площина яка проходить через точку B, перетинає ребра  і пряму  відповідно в точках M, N i P, причому .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн

84-17.84

Написати рівняння нормальної, дотичної і спрямної площин до гвинтової лінії .

Ціна : 10.0грн

134-4.42.84

В середині тетраедра ABCD взято точку K. Точки  - відповідно точки перетину прямих AK, BK, CK, DK  з площинами граней BCD, ACD, ABD, ABC. Довести, що

Ціна : 10.0грн

84-18.85

З'ясувати вид кривої .

Ціна : 10.0грн

134-4.45.85

Пряма задана загальним рівнянням Написати канонічне рівняння цієї прямої.

Ціна : 5.0грн

147-02.85

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку М(2;3) і утворює з прямою кути, тангенси яких рівні .

Ціна : 10.0грн

104-06.86

Знайти дотичні до кола  паралельні прямій .

Ціна : 10.0грн

85-24.87

Знайти косинус внутрішнього кута А трикутника, сторони якого задані рівняннями: .

Ціна : 10.0грн

104-07.87

Площа трикутника S=8 кв. од.; дві його вершини є точки A(1;-2) і B(2;3), а третя вершина C лежить на прямій . Визначити координати вершини С.

Ціна : 5.0грн

16-05.88

Знайти точку перетину прямої з площиною .

Ціна : 5.0грн

147-01.88

Написати рівняння гіперболи, асимптотами якої є прямі .

Ціна : 10.0грн

104-08.88

Написати рівняння площини, що проходить через дві паралельні прямі: .

Ціна : 10.0грн

147-02.88

Визначити траекторію точки М, яка при своєму русі залишається у тричі ближче до точки А(1, 0), ніж до прямої .

Ціна : 10.0грн

85-28.89

Фокус лінії другого порядку знаходиться в точці F(3;0); директрисою, яка відповідає даному фокусу, є пряма . Визначити вид лінії і скласти її рівняння, знаючи, що вона проходить через точку А(7;3).

Ціна : 10.0грн

104-09.90

Знайти фокуси і директриси лінії другого порядку .

Ціна : 10.0грн

104-10.90

Написати рівняння висоти, проведеної з вершини А, і медіани, проведеної з вершини В, трикутника АВС, якщо задано його вершини А(-1;-5), В(3;-1) і С(1;-2).

Ціна : 10.0грн

119-5.1.90

Показано 181 по 210 із 492 (всього сторінок: 17)