Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Виразити вектор бісектриси  трикутника ABC через вектори  його сторін та їх довжини a=| |, b=| |.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-11.140

Відомі координати точок А(7, -1) і О'(8, 6)  у прямокутній системі координат на площині. Знайти координати точки А в прямокутній системі координат отриманої за допомогою дзеркального відображення  відносно деякої прямої системи .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-2.5.140

У трикутнику ABC |AC=1, |BC|=2, .  Виразіть через вектори  вектори висот .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-15.142

В правильному тетраедрі ABCD точки E i F - середини ребер відповідно AD i CB. довести, що вектори  попарно ортогональні, причому |FE|=|AD|/

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-17.144

Дано полярне рівняння лінії . Побудувати цю лінію по точках, задаючи куту значення через проміжок . Знайти декартове рівняння лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-144.48

Знайти канонічне рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-01.145

Знайти канонічне рівняння поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.145

Яка лінія задається полярним рівнянням ?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-145.49

Точки E i F - відповідно середини ребер AD i BC правильного тетраедра ABCD. Точки N i M лежать відповідно на відрізках [CD] i [EF], причому . В якому відношенні точки M i N ділять відрізки [EF] i [CD]?

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-20.146

Задано координати вершин піраміди  Знайти :  1) рівняння площин   i   ;  2) кут між ребром і гранню ;  3) відстань від вершини  до грані ; 4) найкоротшу відстань між прямими  і   ;  5) рівняння висоти, опущеної з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ64-4.10.146

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.2.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.3.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.4.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.7.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.6.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.1.147

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 5.0грн
Код : 124-3.5.147

Основою прямої трикутної призми  є рівнобедрений трикутник ABC: |AC|=|BC|=a,   .  Вершини M i N правильного тетраедра MNPQ лежать на прямій , а вершини P i Q - на прямій .  Знайти :  а) об'єм призми;  б) об'єм тетраедра.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-22.148

Довжина ребра правильного тетраедра ABCD рівна 2d. Знайти радіус сфери, яка проходить через вершини A, D, середину F ребра [BC] і центр K грані ADC.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-21.148

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-04.148

В піраміді MNPQ кути  прямі. Вершини A, B, C, D правильного тетраедра розміщені відповідно на ребрах [MP], [NP], [NQ], [PQ] піраміди MNPQ. Прямі AB i MN паралельні. Знайти відношення об'ємів правильного тетраедра і піраміди.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-23.150

В еліпс  вписаний правильний трикутник, одна з вершин якого співпадає з кінцем більшої півосі. Знайти координати двох інших вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-15.151

Знайти відстань від точки А(4;4;4) до прямої l, заданої канонічним рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : 109-01.153

Знайти точку A', симетричну точці А(5;-6;7) відносно прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : 109-06.156

Довжина ребра основи ABC  правильної трикутної призми  рівна .  Точки M, N, P i Q є відповідно серединами ребер . Довжина проекції вектора  на пряму NQ рівна .  Знайти довжину висоти призми.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-01.158

Знайти початкову точку А і напрямні вектори для площини, заданої системою: .

Ціна : 10.0грн
Код : 109-01.160

Дано точки:  A(1;2;3;5), B(2;4;2;5), C(1;2;4;6), D(2;5;6;5). Знайти проекцію Р точки D на площину АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : 109-02.161

Написати рівняння прямої, яка перетинає ортогонально дві не паралельні прямі l:  i L: .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-10.163

Задані точка А(-1; 2) і вектор .  Знайти координати таких точок B i C, щоб

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.166

Спростити рівняння кривої  і встановити її вид.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-33.167

Показано 181 по 210 із 294 (всього сторінок: 10)