Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Основою прямої трикутної призми  є рівнобедрений трикутник ABC: |AC|=|BC|=a,   .  Вершини M i N правильного тетраедра MNPQ лежать на прямій , а вершини P i Q - на прямій .  Знайти :  а) об'єм призми;  б) об'єм тетраедра.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-22.148

Довжина ребра правильного тетраедра ABCD рівна 2d. Знайти радіус сфери, яка проходить через вершини A, D, середину F ребра [BC] і центр K грані ADC.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-21.148

Привести до канонічного виду рівняння кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-04.148

В піраміді MNPQ кути  прямі. Вершини A, B, C, D правильного тетраедра розміщені відповідно на ребрах [MP], [NP], [NQ], [PQ] піраміди MNPQ. Прямі AB i MN паралельні. Знайти відношення об'ємів правильного тетраедра і піраміди.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-23.150

В еліпс  вписаний правильний трикутник, одна з вершин якого співпадає з кінцем більшої півосі. Знайти координати двох інших вершин трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-15.151

Знайти відстань від точки А(4;4;4) до прямої l, заданої канонічним рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : 109-01.153

Знайти точку A', симетричну точці А(5;-6;7) відносно прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : 109-06.156

Довжина ребра основи ABC  правильної трикутної призми  рівна .  Точки M, N, P i Q є відповідно серединами ребер . Довжина проекції вектора  на пряму NQ рівна .  Знайти довжину висоти призми.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-01.158

Знайти початкову точку А і напрямні вектори для площини, заданої системою: .

Ціна : 10.0грн
Код : 109-01.160

Дано точки:  A(1;2;3;5), B(2;4;2;5), C(1;2;4;6), D(2;5;6;5). Знайти проекцію Р точки D на площину АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : 109-02.161

Написати рівняння прямої, яка перетинає ортогонально дві не паралельні прямі l:  i L: .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-10.163

Задані точка А(-1; 2) і вектор .  Знайти координати таких точок B i C, щоб

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.166

Спростити рівняння кривої  і встановити її вид.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-33.167

Написати рівняння бісектриси  того кута, утвореного прямими  i   ,  в середині якого лежить точка А(1; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-14.172

Знаючи вершину А(3; -4) трикутника АВС і рівняння двох його висот  i   ,  написати рівняння сторони (ВС).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-16.173

Довести, що пряма k, яка проходить через точку  і перетинає прямі  i    утворює з цими прямими рівні кути.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-20.175

Побудувати тіла, обмежені поверхнями: а)  б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.180

Знайти кут між площиною грані  і площиною, яка проходить через вершини  і середину М ребра [AD]  куба

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-28.181

Побудувати тіла, обмежені поверхнями :  а)    б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.181

У правильній піраміді SABCD (S - вершина) величина двогранного кута при основі рівна . Точки M, N, P, Q - середини сторін AB, BC, CD, DA відповідно. Точка Е лежить на ребрі [AB], . Відомо, що кути, утворені прямою EF з площиною SMP, прямою EF з площиною SBA i прямою DF з площиною SNQ, рівні. Знайти величину цих кутів.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-30.182

Скласти рівняння ортогональної проекції  прямої  на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-33.184

В основі похилого паралелепіпеда лежить прямокутник ABCD;  бічні ребра цього паралелепіпеда. Довжина сторони АВ рівна довжині висоти паралелепіпеда. Сфера з центром в точці О проходить через вершину В і дотикається до ребер  відповідно в точках .  Знайти відношення об'єму паралелепіпеда до об'єму сфери, якщо .

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-41.191

Яку поверхню визначає рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-2.192

На площині дано два базиси пов'язані співвідношеннями Знайти розклад вектора по базису і розклад вектора по базису .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.1.208

Скласти рівняння гіперболи в системі координат, осями якої є асимптоти гіперболи.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.2.208

На площині задані дві системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (1;2), а базисні вектори другої системи мають в базисі першої системи координати (3;5) і (4;7) відповідно. 1) Знайти координати точки в першій системі, якщо відомі її координати у другій системі координат; 2) Знайти координати точки у другій системі, якщо відомі її координати у першій системі координат;  3) Знайти координати точки О у другій системі координат векторів у базисі другої системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.3.209

На площині дано дві ортогональні системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (2;3), а базисні вектори другої системи отримані з базисних векторів першої поворотом проти годинникової стрілки на кут Пряма задана  в першій системі координат рівнянням Знайти рівняння цієї прямої в другій системі координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.4.210

Привести рівняння до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей координат, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.1.220

Написати рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1,2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.7.225

Привести рівняння кривої до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.2.225

Показано 181 по 210 із 275 (всього сторінок: 10)