Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Написати рівняння бісектриси  того кута, утвореного прямими  i   ,  в середині якого лежить точка А(1; 1).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-14.172

Знаючи вершину А(3; -4) трикутника АВС і рівняння двох його висот  i   ,  написати рівняння сторони (ВС).

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-16.173

Довести, що пряма k, яка проходить через точку  і перетинає прямі  i    утворює з цими прямими рівні кути.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-20.175

Побудувати тіла, обмежені поверхнями: а)  б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.180

Знайти кут між площиною грані  і площиною, яка проходить через вершини  і середину М ребра [AD]  куба

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-28.181

Побудувати тіла, обмежені поверхнями :  а)    б) .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ81-01.181

У правильній піраміді SABCD (S - вершина) величина двогранного кута при основі рівна . Точки M, N, P, Q - середини сторін AB, BC, CD, DA відповідно. Точка Е лежить на ребрі [AB], . Відомо, що кути, утворені прямою EF з площиною SMP, прямою EF з площиною SBA i прямою DF з площиною SNQ, рівні. Знайти величину цих кутів.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-30.182

Скласти рівняння ортогональної проекції  прямої  на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-33.184

В основі похилого паралелепіпеда лежить прямокутник ABCD;  бічні ребра цього паралелепіпеда. Довжина сторони АВ рівна довжині висоти паралелепіпеда. Сфера з центром в точці О проходить через вершину В і дотикається до ребер  відповідно в точках .  Знайти відношення об'єму паралелепіпеда до об'єму сфери, якщо .

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-41.191

Яку поверхню визначає рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ40-2.192

На площині дано два базиси пов'язані співвідношеннями Знайти розклад вектора по базису і розклад вектора по базису .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.1.208

Скласти рівняння гіперболи в системі координат, осями якої є асимптоти гіперболи.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.2.208

На площині задані дві системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (1;2), а базисні вектори другої системи мають в базисі першої системи координати (3;5) і (4;7) відповідно. 1) Знайти координати точки в першій системі, якщо відомі її координати у другій системі координат; 2) Знайти координати точки у другій системі, якщо відомі її координати у першій системі координат;  3) Знайти координати точки О у другій системі координат векторів у базисі другої системи координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.3.209

На площині дано дві ортогональні системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (2;3), а базисні вектори другої системи отримані з базисних векторів першої поворотом проти годинникової стрілки на кут Пряма задана  в першій системі координат рівнянням Знайти рівняння цієї прямої в другій системі координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.4.210

У довільній афінній системі координат OE на площині дані рівняння прямих, які перетинаються: і точка E(x0,y0), яка не лежить на жодній з цих прямих. Приймаючи ці прямі відповідно за вісь ординат і вісь абсцис нової системи координат і вважаючи, що в новій системі координати точки Е рівні (1;1), знайти вираження нових координат (x', y') довільної точки через її старі координати.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.5.211

Знайти афінне перетворення, яке переводить точки A1(1;3), A2(2;1), A3(3;3) відповідно в точки A'1(0;3), A'2(3;2), A'3(2;5).

Ціна : 10.0грн
Код : 129-13.7.212

Привести рівняння до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей координат, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.1.220

Написати рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні в точці М(1,2,3).

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.7.225

Привести рівняння кривої до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.2.225

Дослідити особливі точки конхоїди .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.8.227

Привести рівняння кривої до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.3.227

Рівнянням траекторії руху снаряду, випущеного з точки О з початковою швидкістю під кутом до горизонту (без врахування опору повітря), є Беручи кут за параметр, знайти огинаючу всіх траекторій снаряду, розміщених в одній і тій же вертикальній площині.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.9.228

Привести рівняння квадрики   до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.4.230

Привести рівняння квадрики до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.5.232

Привести рівняння квадрики до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.6.236

Розглядаються перерізи поверхні площинами: .  Записати рівняння проекцій цих перерізів на координатні площини. Зобразити перерізи на малюнку.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.1.246

Знайти центр перерізу однопорожнинного гіперболоїду площиною .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.2.246

Знайти рівняння множини центрів перерізів еліпсоїда площинами, паралельними площині .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.3.248

Визначити, яка лінія є перерізом однопорожнинного гіперболоїда площиною .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.4.249

Скласти рівняння площини, яка перетинає еліпсоїд по еліпсу, центр якого знаходиться в точці (2;-1;1).

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.5.250

Показано 211 по 240 із 294 (всього сторінок: 10)