Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дослідити особливі точки конхоїди .

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.8.227

Привести рівняння кривої до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.3.227

Рівнянням траекторії руху снаряду, випущеного з точки О з початковою швидкістю під кутом до горизонту (без врахування опору повітря), є Беручи кут за параметр, знайти огинаючу всіх траекторій снаряду, розміщених в одній і тій же вертикальній площині.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-2.9.228

Привести рівняння квадрики   до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.4.230

Привести рівняння квадрики до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.5.232

Привести рівняння квадрики до канонічного виду. Знайти координати фокусів, рівняння канонічних осей, директрис і асимптот (при наявності).

Ціна : 20.0грн
Код : 129-14.6.236

Розглядаються перерізи поверхні площинами: .  Записати рівняння проекцій цих перерізів на координатні площини. Зобразити перерізи на малюнку.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.1.246

Знайти центр перерізу однопорожнинного гіперболоїду площиною .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.2.246

Знайти рівняння множини центрів перерізів еліпсоїда площинами, паралельними площині .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.3.248

Визначити, яка лінія є перерізом однопорожнинного гіперболоїда площиною .

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.4.249

Скласти рівняння площини, яка перетинає еліпсоїд по еліпсу, центр якого знаходиться в точці (2;-1;1).

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.5.250

Скласти параметричне рівняння двох пар прямолінійних твірних гіперболічного параболоїда проведених через точки А(-2;3;1) і В(1;-2;0). Для твірних, що перетинаються, знайти їх точки перетину, для мимобіжних - відстань між ними.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.6.251

У тетраедрі ABCD бісекторна площина двогранного кута з ребром CD перетинає ребро AB  в точці F. Довести, що |AF|:|FB| = .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-07.253

 - бічні ребра чотирикутної зрізаної піраміди , нижньою основою якої є ромб ABCD. Ребро  перпендикулярне площині ABCD, . На ребрі ВС взято точку М так, що |BM|=3, і через точки  і центр О ромба ABCD проведена площина. Знайти кут між цією площиною і площиною грані .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-08.254

Дано вершини трикутника А(1; 1), В(5; 4), С(2; 6).  Знайти довжину і рівняння висоти AD.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.2.272

У паралелепіпеді ABCDA'B'C'D' довжини всіх ребер рівні 1, . Знайти величину кожного з цих кутів, якщо об'єм паралелепіпеда рівний .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.274

Дано координати вершин піраміди АВСD :  A(1,-1,2); B(2,1,2); C(1,1,4); D(6,-3,8).  Знайти об'єм піраміди, площу грані АВС і кут між ребрами АВ і АD.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-4.282

Привести рівняння кривої  до канонічного вигляду і побудувати криву.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ68-10.11.293

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(2;5;4) перпендикулярно прямій і яка перетинає цю пряму.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.17.303

Знайти проекцію точки А(2; -1; 3) на площину .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.18.306

Дано однопорожнинний гіперболоїд   .  Знайти лінії перетину його площинами, паралельними осям координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.19.310

Знайти відстань між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.316

У прямокутній системі координат Oxy побудувати лінію, задану рівнянням:  .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.24.319

У прямокутній системі координат Oxy побудувати лінію, задану рівнянням: .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.26.323

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.5.329

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.6.330

Світловий промінь падає на дзеркало, осьовим перерізом якого є парабола Знайти рівняння прямої, якій належить відбитий промінь.

Ціна : 10.0грн
Код : 108-01.331

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.7.332

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.9.334

Знайти огинаючу сімейства прямих де - змінний параметр.

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.344

Показано 211 по 240 із 275 (всього сторінок: 10)