Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти центр кола, вписаного в трикутник з вершинами А(0; 2), В(3; -1), С(2; -2). Система координат - прямокутна декартова.

Ціна : 10.0грн

ВМ70-76.91

Пряма задана загальними рівняннями  Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 5.0грн

156-01.91

Написати рівняння сторін квадрата, якщо відомо координати двох його суміжних вершин А(1;-1) і В(-2;3).

Ціна : 10.0грн

119-5.2.91

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку Р(8;6) і утворює з координатними осями трикутник площею 12 кв. одиниць.

Ціна : 10.0грн

119-5.3.92

Скласти рівняння бісектрис кутів між прямими .

Ціна : 10.0грн

ВМ04-92

Визначити довжину бісектриси p кута С у трикутнику АВС.

Ціна : 10.0грн

104-11.93

Обчислити відстань від точки М(5;4) до прямої, яка проходить через точки А(1;-2) і В(0;3).

Ціна : 5.0грн

119-5.4.93

Знайти площу трикутника, якщо задані його вершини: причому     .

Ціна : 10.0грн

104-12.94

В прямокутній декартовій системі координат еліпс задано рівнянням  Введена нова, косокутна система координат, початок якої знаходиться в центрі еліпса, вісь абсцис направлена по бісектрисі першого квадранта початкової системи, а вісь ординат направлена в точку  Знайти рівняння еліпса в новій системі координат.

Ціна : 5.0грн

ВМ70-79.94

Задані рівняння висот трикутника АВС : і координати вершиниА(2;2). Скласти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ04-94

Дано рівняння еліпса в полярних координатах  Знати канонічне рівняння цього еліпса.

Ціна : 5.0грн

ВМ70-80.95

Знайти рівняння прямої, яка проходить через точку (-2; 3) і :  а) перпендикулярна до прямої ;  б) утворює кут в  з прямою .  

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.13.96

В основі чотирикутної піраміди SABCD лежить паралелограм ABCD. На бічних ребрах SB i SC взяті відповідно точки  і  так, що .  В якому відношенні ділить ребро SD площина , яка проходить через точки ?

Ціна : 10.0грн

88-1.27.96

На площині задана деяка система координат .  Точки A(1; 1), B(0; -3), C(2; 2) - вершини трикутника АВС. Знайти координати точки N перетину медіан трикутника АВС. Записати формули переходу від системи координат  до системи координат .

Ціна : 10.0грн

84-03.97

Дано вершини трикутника А(4; 4), В(0; 1), С(-2; -4). Знайти рівняння висоти, медіани і бісектриси, проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.29.97

Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих  i    і яка ділить відрізок АВ між точками А(1; 0) і В(7; 3) у відношенні 2:1.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.26.97

На прямій  знайти точку, рівновіддалену від точок А(2; 2) і В(6; 6).

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.28.97

Написати рівняння прямої, якщо відомо, що відстань від неї до початку координат рівна 5 і перпендикуляр, проведений на неї з початку координат, становить з віссю Ox кут в .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.18.97

Побудувати криву, задану рівнянням .

Ціна : 10.0грн

119-5.5.97

Скласти рівняння прямої симетричної прямій  відносно прямої   .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.27.97

Дано дві вершини А(-1; 0) і В(7; 9) паралелограма ABCD  і точку М(8; 6) перетину його діагоналей. Знайти координати вершин C i D.

Ціна : 5.0грн

ВМ01-9.33.98

Побудувати криву, задану рівнянням привівши його до канонічного вигляду.

Ціна : 10.0грн

119-5.6.98

Скласти рівняння сторін трикутника, якщо дано одну з його вершин А(0; 2) і рівняння висот  (BM)  і  (СМ), де М - точка перетину висот трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.32.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається осей координат і проходить через точку М(2; 1).

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.37.98

Скласти рівняння кола, яке дотикається прямих  причому однієї з них - у точці А(2; 1).

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.38.98

З'ясувати тип кривої, заданої рівнянням і побудувати її.

Ціна : 10.0грн

119-5.7.99

Скласти рівняння дотичної до кола  в точці М(5; 1).

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.41.99

Асимптоти гіперболи мають рівняння , а відстань між фокусами рівна 20. Написати її канонічне рівняння.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-100.34

Дано пряму  і точку А(5;7). Знайти проекцію В точки А на дану пряму і точку, симетричну точці А відносно заданої прямої.

Ціна : 5.0грн

16-24.101

Побудувати криву, задану рівнянням перейшовши до полярних координат.

Ціна : 10.0грн

119-5.10.102

Показано 211 по 240 із 492 (всього сторінок: 17)