Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Скласти параметричне рівняння двох пар прямолінійних твірних гіперболічного параболоїда проведених через точки А(-2;3;1) і В(1;-2;0). Для твірних, що перетинаються, знайти їх точки перетину, для мимобіжних - відстань між ними.

Ціна : 10.0грн
Код : 129-15.6.251

У тетраедрі ABCD бісекторна площина двогранного кута з ребром CD перетинає ребро AB  в точці F. Довести, що |AF|:|FB| = .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-07.253

 - бічні ребра чотирикутної зрізаної піраміди , нижньою основою якої є ромб ABCD. Ребро  перпендикулярне площині ABCD, . На ребрі ВС взято точку М так, що |BM|=3, і через точки  і центр О ромба ABCD проведена площина. Знайти кут між цією площиною і площиною грані .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-08.254

Дано вершини трикутника А(1; 1), В(5; 4), С(2; 6).  Знайти довжину і рівняння висоти AD.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.2.272

У паралелепіпеді ABCDA'B'C'D' довжини всіх ребер рівні 1, . Знайти величину кожного з цих кутів, якщо об'єм паралелепіпеда рівний .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ84-06.274

Дано координати вершин піраміди АВСD :  A(1,-1,2); B(2,1,2); C(1,1,4); D(6,-3,8).  Знайти об'єм піраміди, площу грані АВС і кут між ребрами АВ і АD.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ64-4.282

Привести рівняння кривої  до канонічного вигляду і побудувати криву.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ68-10.11.293

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(2;5;4) перпендикулярно прямій і яка перетинає цю пряму.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.17.303

Знайти проекцію точки А(2; -1; 3) на площину .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.18.306

Дано однопорожнинний гіперболоїд   .  Знайти лінії перетину його площинами, паралельними осям координат.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ68-10.19.310

Знайти відстань між прямими .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.316

У прямокутній системі координат Oxy побудувати лінію, задану рівнянням:  .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.24.319

У прямокутній системі координат Oxy побудувати лінію, задану рівнянням: .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-3.26.323

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.5.329

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.6.330

Світловий промінь падає на дзеркало, осьовим перерізом якого є парабола Знайти рівняння прямої, якій належить відбитий промінь.

Ціна : 10.0грн
Код : 108-01.331

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.7.332

Дослідити криву другого порядку, задану рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ69-11.9.334

Знайти огинаючу сімейства прямих де - змінний параметр.

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.344

Знайти огинаючу сімейства прямих, яка утворюється відрізком прямої, постійної довжини a який рухається так, що його кінці завжди знаходяться на двох прямокутних осях координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.345

Знайти огинаючу сімейства прямих де кутовий коефіцієнт є змінний параметр.

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.346

Знайти огинаючу сімейства еліпсів, осі яких співпадають з осями координат, а площі мають постійну величину.

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.348

У координатному просторі Oxyz (в прямокутній системі координат) задані точки К(1, 2, 3) і L(5, 0, 1). Необхідно знайти у якому відношенні площина ділить відрізок  KL.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ88-4.6.353

Знайти рівняння площини, яка проходить через точки перпендикулярно площині .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ91-32.6.381

Площина проходить через вісь Oz і утворює з площиною кут . Знайти її рівняння.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-389

В прямокутній системі координат задані вершини А(1,3,-1), В(2,1,-2), С(3,-2-4) трикутної піраміди ОАВС. Необхідно:  а) знайти кут між ребром ОА і площиною грані АВС; б) скласти канонічне рівняння прямої ОМ, де М - точка перетину медіан трикутника АВС; в) знайти проекцію Н точки О на площину грані АВС; г) скласти канонічне рівняння прямої О'М, симетричної прямій ОМ відносно площини грані АВС; д) знайти кут між прямими ОМ і АВ;  е) знайти відстань d між прямими ОМ і АВ;  ж) знайти проекцію С' точки С на пряму ОА;  з) скласти рівняння прямої, яка містить ортогональну проекцію висоти ON грані ОВС на площину грані АВС.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-4.17.391

Знайти рівняння дотичної лінії і нормальної площини до гвинтової лінії : де - параметр, у 1) будь-якій точці, 2) коли .

Ціна : 10.0грн
Код : 118-2.406

Знайти рівняння площини, яка проходить через точку паралельно площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-406

Знайти рівняння площини, яка проходить через точку перпендикулярно лінії перетину площин і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-407

Знайти рівняння площини, яка проходить через точки і перпендикулярно площині .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-408

Показано 241 по 270 із 294 (всього сторінок: 10)