Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Нехай ABCD - довільний чотирикутник, K, L, M i N - центри ваги відповідних трикутників ABC, BCD, CDA i DAB. Довести, що прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника ABCD, перетинаються в тій же точці, що і прямі, які з'єднують середини протилежних сторін чотирикутника KLMN.

Ціна : 10.0грн
Код : 84-13.123

Рівняння лінії другого порядку привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-123.42

Довжина сторони основи NPQ правильної трикутної піраміди MNPQ рівна 2, довжина висоти - 3. Вершина А куба  знаходиться у центрі О основи піраміди, вершина С - на висоті OM, а відрізок  лежить у площині MNP. Знайти довжину ребра куба.

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ84-14.124

Знайти кут між прямими і .

Ціна : 5.0грн
Код : 02-435.124

Рівняння привести до простого вигляду. Встановити вид і розміщення лінії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ02-124.43

Скласти параметричне рівняння медіани, проведеної з вершини А трикутника АВС, якщо задані координати його вершин А(1;4;-1), В(-2;-2;5) і С(3;1;-2).

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.13.124

Довести, що прямі і перетинаються. Знайти точку їх перетину.

Ціна : 10.0грн
Код : 02-437.125

Дано дві вершини трикутника  і    і точка перетину висот  Знайти третю вершину  С  і відстань від неї до бісектриси кута А.

Ціна : 5.0грн
Код : 60-4.7.125

При якому значенні прямі перетинаються?

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.14.125

Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до точки  до відстані до прямої  рівне 2. Привести рівняння лінії до канонічного вигляду і визначити тип кривої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-2.2.1.125

Привести рівняння прямої до канонічного виду.

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.15.126

Знайти кут між прямою, яка проходить через точки А(-1, 0, -5) і В(1, 2, 0), і площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : 02-447.127

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму перетину площин  паралельно вектору .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-13.127

Написати рівняння площини, яка проходить через точку і перпендикулярну до прямої, заданої рівняннями .

Ціна : 5.0грн
Код : 119-6.16.128

Написати рівняння геометричного місця точок на площині, кожна з яких удвічі ближча до точки А(4;0), ніж до точки В(1;0).

Ціна : 5.0грн
Код : 64-3.17.129

Знайти точку, симетричну точці відносно прямої, заданої канонічними рівняннями .

Ціна : 10.0грн
Код : 119-6.17.129

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку  паралельно прямим .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ81-03.132

Побудувати лінію .

Ціна : 10.0грн
Код : 155-5.24.133

Побудувати лінію .

Ціна : 10.0грн
Код : 155-5.25.133

У трикутнику ABC  - довжини медіан, проведених відповідно з вершин A, B, C. Довести, що кут С тупий тоді і тільки тоді, коли .

Ціна : 10.0грн
Код : 84-12.134

Побудувати лінію .

Ціна : 10.0грн
Код : 155-5.26.134

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку  перпендикулярно прямій .

Ціна : 5.0грн
Код : 16-07.134

Знайти центр і радіус сфери, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : 02-493.136

На сфері  знайти точку, найближчу до площини  і обчислити відстань від цієї точки до площини.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-69.137

Переконавшись, що прямі  мимобіжні, знайти відстань між ними і написати рівняння спільного перпендикуляру до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-70.137

У прямокутній трапеції ABCD діагоналі взаємно перпендикулярні, а відношення довжин основ |BC|:|AD|= .  Знайти відношення довжин діагоналей.

Ціна : 5.0грн
Код : 84-09.139

Задані мимобіжні прямі .  Знайти відстань  між прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра L до цих прямих.

Ціна : 10.0грн
Код : 81-17.139

Визначте кут між діагоналями AC i BD опуклого чотирикутника ABCD, якщо .

Ціна : 5.0грн
Код : 84-10.140

Виразити вектор бісектриси  трикутника ABC через вектори  його сторін та їх довжини .

Ціна : 10.0грн
Код : 84-11.140

Відомі координати точок А(7, -1) і О'(8, 6)  у прямокутній системі координат на площині. Знайти координати точки А в прямокутній системі координат отриманої за допомогою дзеркального відображення  відносно деякої прямої системи .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-2.5.140


Показано 241 по 270 із 430 (всього сторінок: 15)