Геометрія
Математичний аналіз
Теорія ймовірності
Алгебра
Лінійне програмування