Диференціальне числення

Диференціальне числення

Диференціальне числення


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дослідити на екстремум функцію .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-42.01

Знайти границю .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ74-1.10.8.1

Знайти границю   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ74-1.10.7.1

Знайти похідну другого порядку від y по x функції   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ74-2.4.4.1

Якими повинні бути розміри (радіус основи R і висота H) відкритого зверху циліндричного баку максимальної ємкості, якщо для його виготовлення виділено матеріалу?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-13.113

Потрібно виготовити конічну воронку з твірною, рівною 20см. Якою повинна бути висота Н воронки, щоб її об'єм був найбільшим?

Ціна : 30.0грн
Код : ВМ01-13.114

Необхідно виготовити закритий циліндричний бак ємністю . Якими повинні бути розміри бака (радіус основи R і висота H), щоб на його виготовлення пішло найменше матеріалу?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-13.115

Знайти границю   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ74-3.2.4.2

Побудувати криву задану неявним рівнянням .

Ціна : 15.0грн
Код : ВМ13-9.3.02

Дослідити функцію і побудувати графік .

Ціна : 30.0грн
Код : ВМ09-35.03

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-43.03

Обчислити границю  .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ00-1.3

Знайти границю .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-16.04

Побудувати криву задану в полярних координатах .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ13-9.4.04

Побудувати криву задану неявним рівнянням  .

Ціна : 20.0грн
Код : ВМ13-9.3.04

Знайти границю функції   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ74-3.2.1.5

Обчислити границю   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ74-1.10.3.5

Побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн
Код : 121-02.5

Знайти границю функції .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-18.06

На параболі знайти точку, найменш віддалену від прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 139-1.1.6

Через точку М(1;4) провести пряму так, щоб сума величин додатніх відрізків, які відтинаються нею на осях координат, була найменшою. Записати рівняння цієї прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-02.7

Знайти похідну функції .

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.4.8

Знайти похідну функції .

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.5.8

Обчислити границю .

Ціна : 5.0грн
Код : 121-03.8

Обчислити границю .

Ціна : 5.0грн
Код : 121-01.8

Обчислити границю .

Ціна : 5.0грн
Код : 121-02.8

Обчислити границю .

Ціна : 5.0грн
Код : 121-04.9

Обчислити границю .

Ціна : 5.0грн
Код : 121-05.9

Знайти похідну n-го порядку функції .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ16-9-297

Металевим дротом, довжина якого D м, необхідно обгородити клумбу, яка має форму кругового сектору. Яким має бути радіус круга, щоб площа клумби була найбільшою?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-03.9

Показано 1 по 30 із 496 (всього сторінок: 17)