Похідна

Похідна

Похідна функції

Похідна складеної функції

Похідна оберненої функції

Похідна неявної функції

Похідна вищих порядків

Застосування похідної


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти похідну другого порядку від y по x функції   .

Ціна : 5.0грн

ВМ74-2.4.4.1

На параболі знайти точку, найменш віддалену від прямої .

Ціна : 10.0грн

139-1.1.6

Через точку М(1;4) провести пряму так, щоб сума величин додатніх відрізків, які відтинаються нею на осях координат, була найменшою. Записати рівняння цієї прямої.

Ціна : 10.0грн

139-02.7

Знайти похідну функції .

Ціна : 5.0грн

134-1.5.8

Знайти похідну функції .

Ціна : 5.0грн

134-1.4.8

Знайти повний диференціал функції .

Ціна : 5.0грн

37-25.09

Металевим дротом, довжина якого D м, необхідно обгородити клумбу, яка має форму кругового сектору. Яким має бути радіус круга, щоб площа клумби була найбільшою?

Ціна : 10.0грн

139-03.9

Знайти похідну функції .

Ціна : 10.0грн

121-01.10
Знайти рівняння дотичної до графіка функції  яка проходить через точку (5; 4).
Ціна : 5.0грн

ВМ93-04.10

Знайти сторони прямокутника найбільшої площі, вписаного в еліпс .

Ціна : 10.0грн

139-04.10

Обчислити границю .

Ціна : 10.0грн

40-1.2.308

Знайти  для функції .

Ціна : 10.0грн

37-26.11

Знайти  для функції .

Ціна : 5.0грн

37-28.12

Знайти повний диференціал функції .

Ціна : 5.0грн

37-27.12

Знайти частинні похідні першого і другого порядку, а також повні диференціали першого і другого порядку складеної функції  (s i t - незалежні змінні).

Ціна : 10.0грн

37-29.12

Під яким кутом графік функції  перетинає координатні осі?

Ціна : 5.0грн

ВМ93-07.12

Вікно має форму прямокутника, завершеного півкругом. Периметр вікна рівний 15 м. При якому радіусі півкруга вікно буде пропускати найбільшу кількість світла?

Ціна : 10.0грн

139-05.12

Знайти похідну від складеної функції .

Ціна : 5.0грн

155-6.7.13

Знайти похідну функції .

Ціна : 5.0грн

134-1.51.13

У якому відношенні знаходиться найбільша площа рівнобедреного трикутника, вписаного в круг, до площі цього круга?

Ціна : 10.0грн

139-06.13

Знайти частинні похідні, частинні диференціали і повний диференціал першого порядку функції .

Ціна : 5.0грн

МВ16-4а-422

Знайти гострий кут між дотичними, проведеними до графіків функцій  що мають спільну точку.

Ціна : 5.0грн

93-10.14

Знайти похідну функції .

Ціна : 5.0грн

134-1.51.14

Знайти якщо .

Ціна : 5.0грн

134-34.14

Знайти рівняння спільної дотичної до парабол .

Ціна : 5.0грн

ВМ93-09.14

Знайти якщо .

Ціна : 5.0грн

134-35.14

Знайти частинні похідні першого і другого порядку і повні диференціали першого і другого порядку складеної функції .

Ціна : 10.0грн

37-30.15

На еліпсі задані дві точки А(1, 4) і В(3, 0). Знайти на даному еліпсі третю точку С таку, щоб площа трикутника АВС була найбільшою.

Ціна : 10.0грн

139-07.15

Знайти похідну функції  .

Ціна : 5.0грн

ВМ00-7.16

Коло радіуса 2 з центром на від'ємній осі ординат дотикається до параболи .  Знайти точки дотику і ординату центра кола.

Ціна : 10.0грн

ВМ93-15.17

Показано 1 по 30 із 368 (всього сторінок: 13)