Функції однієї змінної

Функції однієї змінної

Найбільше і найменше значення, екстремуми функції, асимптоти, інтервали монотонності, зростання і спадання, дотична і нормаль, дослідження функцій, побудова графіків функцій, кривизна плоскої кривої, задачі


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Провести дослідження і побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн

74-3.11.1.1

Дослідити функцію і побудувати її графік.

Ціна : 25.0грн

13-03.01

Написати рівняння дотичної і нормалі до графіка функції у точці з абсцисою .

Ціна : 10.0грн

Math-3.1.3.1.5.1

Дослідити функцію і побудувати її графік :   .

Ціна : 10.0грн

74-3.11.1.2

Дослідити функцію та побудувати її графік .

Ціна : 25.0грн

09-35.02

Дослідити функцію і побудувати її графік :   .

Ціна : 10.0грн

74-3.11.1.3

Знайти асимптоти кривої побудувати графік.

Ціна : 10.0грн

07-182.4

Дослідити функцію і побудувати її графік :   .

Ціна : 10.0грн

74-3.11.1.5

Знайти екстремуми функції при .

Ціна : 5.0грн

00-03.05

Побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн

121-01.5

Побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн

121-02.5

Дослідити на монотонність, знайти локальні екстремуми і побудувати ескіз графіка функції .

Ціна : 10.0грн

00-04.06

Дослідити функцію і побудувати її графік :   .

Ціна : 10.0грн

74-3.11.1.6

Дослідити функцію і побудувати її графік :   .

Ціна : 10.0грн

74-3.11.1.7

Побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн

121-01.13

Побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн

121-02.15

Побудувати графік функції .

Ціна : 10.0грн

121-03.15

Нехай Знайти .

Ціна : 5.0грн

149-2.1.17

Задані функції Знайти .

Ціна : 5.0грн

149-2.3.18

Написати явний вираз для функції заданої неявно, рівністю .

Ціна : 10.0грн

157-21.18

Знайти область визначення векторної функції векторного аргументу .

Ціна : 5.0грн

149-2.8.19
Дослідити на неперервність функцію Побудувати графік цієї функції.
Ціна : 10.0грн

135-04.20

Знайти область визначення наступних векторних функцій скалярного аргументу: a) в) .

Ціна : 5.0грн

149-2.7.20

Дослідити на неперервність функцію в точках x1 =3 і x2=2. Побудувати схематичний графік функції.

Ціна : 5.0грн

135-05.21

Дослідити функцію і побудувати її графік: .

Ціна : 10.0грн

112-1.2.23

Задана лінія рівнянням у полярній системі координат Необхідно побудувати лінію по точках і знайти рівняння заданої лінії в прямокутній системі координат, у якій початок співпадає з полюсом, а додатня піввісь абсцис - з полярною віссю, визначити, що це за лінія.

Ціна : 10.0грн

133-1.1.25

Задано функцію і значення аргументу Дослідити дану функцію на неперервність в точках У випадку розриву знайти ліву і праву границі функції в даній точці, зробити малюнок.

Ціна : 5.0грн

133-1.8.28

Знайти: 1) складену функцію (g o f)(x); 2) складену функцію (f o g)(x). Якщо Зобразити графіки складених функцій на одному малюнку.

Ціна : 10.0грн

112-1.1.28

Задано функцію .  Знайти точки розриву, якщо вони існують. Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

133-1.9.29

Показати, що функція має обернену на = (- ∞ 0]. Знайти обернену функцію. На одному малюнку побудувати графіки обох функцій.

Ціна : 10.0грн

112-1.1.31

Показано 1 по 30 із 325 (всього сторінок: 11)