Криволінійні інтеграли

Криволінійні інтеграли

Криволінійні інтеграли


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти довжину кривої  при умові .

Ціна : 5.0грн

Math-8.5.1

Знайти масу дроту, що має форму відрізка від точки А(1,1) до В(2,4). Маса розподілена вздовж відрізка з густиною .

Ціна : 5.0грн

Math-8.6.1

Обчислити інтеграл  де крива С задана параметрично у вигляді .

Ціна : 5.0грн

Math-8.2.1

Користуючись формулою Гріна, обчислити інтеграл  де крива С - коло радіусом R.

Ціна : 5.0грн

Math-8.3.1
Обчислити криволінійний інтеграл , L - пряма АВ від точки А(1;2) до точки В(2;4).
Ціна : 20.0грн

Обчислити криволінійний інтеграл де L - пряма АВ від точки А(1,2) до точки В(2,4).

Ціна : 5.0грн

Math-3.2.6.1

Обчислити криволінійний інтеграл  якщо: 1) АВ - відрізок прямої від точки А(0,0) до точки В(1,1);  2) АВ - ділянка параболи  від точки А(0,0) до В(1,1).

Ціна : 5.0грн

Math-8.4.1

Знайти інтеграл  вздовж кривої С, заданої рівнянням  від точки (0,0) до (2,8).

Ціна : 5.0грн

Math-8.2.2

Використовуючи формулу Гріна, знайти інтеграл  де С - коло, задане рівнянням .

Ціна : 5.0грн

Math-8.3.2

Показати, що криволінійний інтеграл  де точки А і В мають координати А(1,2), В(4,5), не залежить від шляху інтегрування, і знайти цей інтеграл.

Ціна : 5.0грн

Math-8.4.2

Обчислити інтеграл  де С - дуга кола .

Ціна : 5.0грн

Math-8.1.2

Обчислити довжину астроїди .

Ціна : 5.0грн

Math-8.5.2

Обчислити масу дроту, що має форму дуги кола  від точки А(1,0) до В(0,1) з густиною .

Ціна : 5.0грн

Math-8.6.2

Знайти довжину просторової кривої, заданої параметрично у вигляді  де .

Ціна : 5.0грн

Math-8.5.3

Знайти центр ваги дроту, що має форму кардіоїди з густиною .

Ціна : 5.0грн

Math-8.6.3

Обчислити інтеграл  де С - крива, задана рівнянням .

Ціна : 5.0грн

Math-8.1.3

Обчислити інтеграл  вздовж кривої  від точки О(0,0) до точки А(1,1).

Ціна : 5.0грн

Math-8.2.3

Використовуючи формулу Гріна, обчислити інтеграл .  Крива С - коло , обхід якого відбувається проти годинникової стрілки.

Ціна : 5.0грн

Math-8.3.3

Використовуючи формулу Гріна, знайти інтеграл  де крива С - еліпс .

Ціна : 5.0грн

Math-8.3.4

Знайти довжину циклоїди, заданої параметрично вектором  в інтервалі .

Ціна : 5.0грн

Math-8.5.4

Визначити, чи є векторне поле  потенціальним? Якщо так, то знайти його потенціал.

Ціна : 5.0грн

Math-8.4.4

Обчислити інтеграл  де С - відрізок прямої від точки О(0,0) до точки А(1,2).

Ціна : 5.0грн

Math-8.1.4

Обчислити інтеграл  вздовж кривої  від точки О(0,0) до точки А(1,1).

Ціна : 5.0грн

Math-8.2.4

Застосовуючи формулу Стокса, обчислити криволінійний інтеграл де G - контур, утворений перетином сфери і параболоїда і обхід якого відбувається за годинниковою стрілкою, якщо спостерігати обхід з початку координат.

Ціна : 10.0грн

149-03.04

Обчислити момент інерції шматка дроту у формі кола  з густиною .

Ціна : 5.0грн

Math-8.6.4

Знайти довжину параболи  в інтервалі .

Ціна : 5.0грн

Math-8.5.5

Встановити чи є потенціальним векторне поле .  Якщо так, то знайти його потенціал.

Ціна : 5.0грн

Math-8.4.5

Знайти роботу, яка виконується полем  при переміщенні тіла від початку координат О(0,0) до точки А(1,1) по траекторії С, де: 1) С - відрізок прямої ;  2) С - крива .

Ціна : 5.0грн

Math-8.6.5

З допомогою формули Гріна обчислити інтеграл  де С - трикутник АВD з вершинами А(a,0), B(a,a), D(0,a).

Ціна : 5.0грн

Math-8.3.5

Обчислити інтеграл  де крива С задана параметрично у вигляді .

Ціна : 5.0грн

math-8.1.5

Показано 1 по 30 із 348 (всього сторінок: 12)