Поверхневі інтеграли

Поверхневі інтеграли

Поверхневі інтеграли


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти масу циліндричної поверхні, заданої параметрично у вигляді  де  (Н - висота поверхні). Густина визначається функцією

Ціна : 5.0грн

Math-9.6.1

Знайти масу частини поверхні вирізаної поверхнею з густиною .

Ціна : 10.0грн

150-15.3.139

Обчислити інтеграл    де S - частина площини яка лежить в першому октанті.

Ціна : 5.0грн

ВМ61-11.1.1.302

Обчислити площу поверхні частини параболоїда z=25x2y2, яка лежить вище площини Oxy.

Ціна : 5.0грн

Math-9.5.1

Обчислити поверхневий інтеграл від векторного поля  по внутрішньо орієнтованій поверхні S, заданої рівнянням  де .

Ціна : 5.0грн

Math-9.2.1

Обчислити поверхневий інтеграл  де S - частина площини  яка лежить у першому октанті .

Ціна : 5.0грн

Math-9.1.1

Обчислити поверхневий інтеграл де G - частина площини розміщеної в першому октанті.

Ціна : 10.0грн

Math-3.2.5.1

Обчислити поверхневий інтеграл  де S - зовні орієнтована поверхня сфери, задана рівнянням .

Ціна : 5.0грн

Math-9.3.1

Зайти масу параболічної поверхні, заданої рівнянням яка має густину .

Ціна : 5.0грн

Math-9.6.2

Знайти інтеграл від векторного поля  по поверхні S, заданій у параметричній формі вектором .

Ціна : 5.0грн

Math-9.2.2

Користуючись формулою Стокса, знайти криволінійний інтеграл   де крива C утворена перетином сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн

Math-9.4.2

Знайти площу половини сфери радіусу R.

Ціна : 5.0грн

Math-9.5.2

Обчислити інтеграл  де S - повна поверхня конуса .

Ціна : 5.0грн

Math-9.1.2

Зайти центр ваги частини сферичної поверхні  розміщеної в першому октанті і яка має постійну густину .

Ціна : 5.0грн

Math-9.6.3

Обчислити інтеграл  де S - частина конуса  в середині поверхні .

Ціна : 5.0грн

Math-9.1.3

Обчислити площу поверхні тора, заданого рівнянням z2+(rb)2=a2  (0ab) в циліндричних координатах.

Ціна : 5.0грн

Math-9.5.3

Оцінити потік векторного поля  через конічну поверхню  орієнтовану зовнішньою стороною.

Ціна : 5.0грн

Math-9.2.3

Знайти інтеграл  де поверхня S - частина сфери  яка лежить у першому октанті.

Ціна : 5.0грн

Math-9.1.4

Обчислити криволінійний інтеграл  користуючись теоремою Стокса. Крива С має форму еліпса і визначається рівняннями .

Ціна : 5.0грн

Math-9.4.4

Обчислити момент інерції однорідної сферичної поверхні  з густиною  відносно осі Oz.

Ціна : 5.0грн

Math-9.6.4

Обчислити об'єм еліпсоїда .

Ціна : 5.0грн

Math-9.5.4

Обчислити поверхневий інтеграл  від векторного поля  де S - поверхня тетраедра з вершинами O(0,0,0), A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1).

Ціна : 5.0грн

Math-9.3.4

Оцінити потік векторного поля  через внутрішню сторону одиничної сфери .

Ціна : 5.0грн

Math-9.2.4

Зайти силу притягання між півсферою з постійною густиною μ0 радіусом r з центром у початку координат і точковою масою m, розміщеною в початку координат. 

Ціна : 5.0грн

Math-9.6.5

Знайти інтеграл  де S - частина циліндричної поверхні, заданої параметрично: .

Ціна : 5.0грн

Math-9.1.5

Користуючись теоремою Стокса, знайти криволінійний інтеграл .  Крива С утворена перетином циліндра  і площини .

Ціна : 5.0грн

Math-9.4.3

Обчислити інтеграл  де S - частина внутрішньої поверхні еліпсоїда, заданого параметрично у вигляді .  Параметри  змінюються в інтервалах .

Ціна : 5.0грн

Math-9.2.5

Користуючись теоремою Стокса, обчислити криволінійний інтеграл .  Крива L - трикутник з вершинами А(2,0,0), В(0,2,0), С(0,0,2).

Ціна : 5.0грн

Math-9.4.5

Обчислити поверхневий інтеграл  від векторного поля ,  де S - поверхня паралелепіпеда, утвореного площинами .

Ціна : 5.0грн

Math-9.3.5

В'язка рідина тече в циліндричній трубі радіусу R зі швидкістю  де - одиничний вектор, направлений вздовж осі труби в сторону течії, r − відстань від осі, C − деяка константа. Обчислити потік рідини через поперечний переріз труби.

 
Ціна : 5.0грн

Math-9.6.7

Показано 1 по 30 із 199 (всього сторінок: 7)