Лінійне програмування

Лінійне програмування

Знаходження екстремальних значень лінійних функцій в n-мірному просторі


Сортування:
Відображати:

Знайти при обмеженнях: .

Ціна : 10.0грн

132-2.10.37

Розв'язати графічно задачу лінійного програмування .

Ціна : 10.0грн

132-2.11.39

Меблева фабрика "Нова" випускає дві моделі підставок під телевізор. Підставки обох моделей обробляють на першому та другому станках. Тривалість обробки (у хвилинах) однієї підставки кожної моделі подано в таблиці. Час обробки першого та другого станків відповідно дорівнює 30 і 32 години на тиждень. Прибуток фабрики від реалізації однієї підставки моделі А дорівнює 80 грн., а моделі В - 60 грн. Вивчення ринку збуту показало, що тижневий попит на підставки моделі А ніколи не перевищує попиту на модель В не більше, ніж на 20 одиниць, а попит на підставки моделі В не перевищує 50 одиниць на тиждень. Визначити обсяги виробництва підставок під телевізор обох моделей, які максимізують прибуток фабрики. Побудувати економіко-математичну модель задачі та розв'язати її графічно.

Ціна : 15.0грн

81-1.4.60

Один з цехів заводу виготовляє два види виробів, причому вироби кожного виду обробляються на двох різних станках А і В. Кожна одиниця виробів першого виду потребує 3 години обробки на станку А і 2 години - на станку В. Для виробів другого виду час обробки на станках А і В відповідно ріний 2 і 3 години. Станок А можна використовувати не більше 8-ми годин, а станок В - не більше 7-ми годин за зміну. Прибуток від продажу одиниці кожного виду товару рівний 20 од. Скласти план роботи цеху, що забезпечить отримання максимального прибутку.

Ціна : 10.0грн

86-3.41.175

Знайти оптимальний план перевезень палива з трьох сховищ А1, А2, А3, в яких в наявності відповідно 300, 150 і 200 тон палива, призначеного для п'яти АЗС: В1, В2, В3, В4, В5. Потреби в паливі становлять відповідно 80, 170, 150 , 160 і 70 тон при наступній матриці затрат на перевезення 1 тони палива: .

Ціна : 25.0грн

132-2.4.239

Знайти оптимальний план перевезень транспортної задачі, умова якої подана в таблиці tabl

Ціна : 25.0грн

132-2.5.246

Знайти найбільше значення функції L = 3x1 - 6x2 + 2x3 при обмеженнях: 3x1 + 3x2 + 2x3 ≤ 6, x1+4x2 +8x3 ≤ 8.

Ціна : 10.0грн

05-1.1731.275

Максимізувати лінійну форму L = -x4+x5 при обмеженнях: x1+x4-2x5=1, x2-2x4+x5=2, x3+3x4+x5=3.

Ціна : 10.0грн

05-1.1740.277

Задана система обмежень: x1+x2+2x3-x4=3, x2+2x4=1 і лінійна форма L = 5x1-x3. Знайти оптимальний розв'язок, який мінімізує лінійну форму.

Ціна : 10.0грн

05-1.1742.278

Максимізувати лінійну форму L = x2+x3 при обмеженнях: x1-x2+x3=1, x2-2x3+x4=2.

Ціна : 10.0грн

05-1.1741.278

Максимізувати лінійну форму L=2x1-x4 при наступній системі обмежень:

Ціна : 10.0грн

05-1.1743.279

Для виготовлення виробів двох типів наявно 100 кг металу. На виготовлення одного виробу I типу витрачають 2 кг металу, а для виробу ІІ типу - 4 кг. Скласти план виробництва, який забезпечує найбільший прибуток від продажу виробів, якщо вартість одного виробу І типу становить 3 грош. од., а виробу ІІ типу - 2 грош. од., причому виробів І типу потрібно виготовити не більше 40, а виробів ІІ типу - не більше 20.

Ціна : 10.0грн

05-1.1744.280

Знайти найбільше значення лінійної функції L = 7x1+5x2 на множині невід'ємних розв'язків системи рівнянь

Ціна : 10.0грн

05-1.1745.281

Розв'язати графічним методом задачу лінійного програмування з цільовою функцією  z = x+2y+1 ⟶ max і обмеженнями

Ціна : 10.0грн

4-1.7.4.294

Розв'язати симплексним методом задачу лінійного програмування

Ціна : 15.0грн

4-1.7.5.296

Для виробництва двох видів виробів (А і В) підприємство використовує три види сировини. Норми використання сировини кожного виду на виготовлення продукції даного виду наведені в таблиці. В ній вказано прибуток від реалізації одного виробу кожного виду і загальна кількість сировини даного виду, яку може використати підприємство. Враховуючи, що вироби А і В можуть виготовлятись у будь-якому співвідношенні, необхідно скласти план, при якому прибуток підприємства від реалізації виробів буде максимальним.

Ціна : 15.0грн

112-7.2.436

Для виготовлення двох видів виробів підприємство має 96 одиниць сировини, причому на виготовлення виробу необхідно 8 одиниць, а  на - 6 одиниць сировини.  Прибуток від реалізації виробу - 4 умовних одиниці, а від виробу - 5 умовних одиниць. Визначити план виробництва виробів, який забезпечить найбільший прибуток від їх реалізації, якщо необхідно виготовити не більше 9 виробів і не більше 12 виробів .

Ціна : 10.0грн

85-01.573

Показано 1 по 17 із 17 (всього сторінок: 1)