Застосування визначених інтегралів

Застосування визначених інтегралів

Застосування визначених інтегралів при розв'язуванні прикладних задач


Сортування:
Відображати:

Знайти масу пластинки G, заданої нерівностями поверхнева густина якої .

Ціна : 5.0грн

134-1.12.13

Знайти площу області, яку вирізає коло з кардіоїди .

Ціна : 10.0грн

134-2.30.53

Знайти площу петлі кривої: .

Ціна : 10.0грн

134-2.29.53

Знайти периметр криволінійного трикутника, обмеженого дугою кола і графіком функції .

Ціна : 10.0грн

134-2.43.56

Обчислити площу, обмежену лініями .

Ціна : 10.0грн

139-35.57

Обчислити площу, обмежену лініями .

Ціна : 10.0грн

139-36.58

Обчислити довжину дуги ланцюгової лінії .

Ціна : 10.0грн

139-38.60

Обчислити довжину дуги півкубічної параболи від точки (0;0) до точки (4;8).

Ціна : 10.0грн

139-37.60

Функція маргінальних витрат фірми має вигляд: Знайти зростання загальних витрат, коли виробництво зростає з 1000 до 1500 одиниць.

Ціна : 5.0грн

149-02.61

Обчислити довжину одного витка циклоїди .

Ціна : 10.0грн

139-40.61

Обчислити довжину дуги кривої .

Ціна : 10.0грн

139-39.61

Швидкості зміни витрат та доходу підприємства після початку його діяльності визначалися формулами та де V i D вимірюються мільйонами гривень, а t вимірювали роками. Визначити, як довго підприємство було прибутковим та знайти загальний прибуток, який було одержано за цей час.

Ціна : 10.0грн

149-03.62

Обчислити довжину дуги кривої .

Ціна : 10.0грн

139-41.62

Обчислити довжину дуги кривої .

Ціна : 10.0грн

139-43.63

Обчислити довжину дуги астроїди .

Ціна : 10.0грн

139-42.63

Обчислити довжину дуги кардіоїди .

Ціна : 10.0грн

139-44.64

Річка протікає через луг, утворюючи криву одиниця довжини - 1 км, вісь OX - лінія шосе. Скільки гектарів лугу між річкою і шосе?

Ціна : 5.0грн

266-7938

Знайти довжину лінії .

Ціна : 10.0грн

139-45.65

Обчислити довжину дуги кардіоїди .

Ціна : 10.0грн

139-46.65

Трикутна пластинка з основою b = 3 м і висотою H = 2занурена вертикально вершиною вниз у рідину так, що основа паралельна поверхні рідини і знаходиться на відстані  d = 1 м від поверхні. Густина рідини Обчислити силу тиску рідини на кожну зі сторін пластинки.

Ціна : 10.0грн

134-2.85.67

Обчислити об'єм тіла, отриманого обертанням навколо осі Oy плоскої області, обмеженої лініями .

Ціна : 10.0грн

139-49.68

Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Ox області .

Ціна : 5.0грн

139-48.68

Знайти об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Ox одного витка циклоїди .

Ціна : 10.0грн

139-50.69

Обчислити кінетичну енергію однорідного кругового конуса, що обертається з кутовою швидкістю навколо своєї осі, якщо радіус основи конуса рівний R, його висота H і густина .

Ціна : 10.0грн

134-2.88.69

Обчислити площу поверхні, утвореної обертанням навколо осі Ox астроїди .

Ціна : 10.0грн

139-53.71

Фігура обмежена параболою півколом і віссю x. Вважаючи фігуру однорідною з густиною знайти координати центру ваги фігури і її момент інерції відносно осі Y.

Ціна : 10.0грн

134-2.98.73

Обчислити тиск води на дамбу, переріз якої має форму параболи.
Питома вага води 1 т/м3 .

Ціна : 10.0грн

139-54.75

Розрахувати тиск рідини з питомою вагою на пластинку, занурену у рідину так як зображено на малюнку.

Ціна : 10.0грн

139-56.77

Обчислити силу, з якою вода тисне на дамбу, переріз якої має форму рівнобічної трапеції. Питома вага води - 1 т/м3.

Ціна : 10.0грн

139-57.79

Обчислити тиск води (питома вага , на стінки резервуару, який має форму півсфери радіуса R. Резервуар повністю заповнений водою.

Ціна : 10.0грн

139-58.80

Показано 1 по 30 із 139 (всього сторінок: 5)