Теорія ймовірності

Теорія ймовірності

Теорія ймовірності


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Визначити математичне сподівання випадкової величини x числа попадань при 3-х пострілах, якщо ймовірність влучення при кожному пострілі p=0,4.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ06-01.468

Кидають чотири монети. Нехай якщо і-та монета випала орлом вверх, і   в протилежному випадку, і = 1,2,3,4. Побудувати ряд розподілу випадкової величини і знайти, використовуючи цей ряд, ймовірність .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.288

В партії з n виробів бракованих k штук. Знайти ймовірність того, що серед обраних навмання для перевірки m виробів, рівно l буде бракованих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ11-01.10

В групі 30 студентів. Необхідно обрати старосту, його заступника і профорга. Скількома способами можна це зробити?

Ціна : 6.0грн
Код : Matn-4.1.1

На лінію збору заводу надійшли комплектуючі від трьох постачальників у кількості: 35 від першого, 25 від другого і 50 від третього постачальника. Ймовірність якісного виготовлення деталі у першого постачальника 0,8, у другого 0,7 і у третього 0,8. Яка ймовірність того, що взята навмання деталь виявиться якісною?

Ціна : 10.0грн
Код : Math-4.2.1

Після здачі державного екзамену відносна частота отримання оцінок "добре" та "відмінно" дорівнювала 0,6. Скільки випускників здали екзамен, якщо, крім того, вони отримали 48 оцінок "задовільно"?

Ціна : 8.0грн
Код : ВМ11-02.10

Яка ймовірність того, що подія А відбудеться двічі :     а) при 2-х випробовуваннях;    б) при 3-х випробовуваннях;    в) при 10 випробовуваннях, якщо ймовірність появи події при кожному випробовуванні рівна 0,4?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ06-02.465

По мішені здійснюється 5 незалежних пострілів. Ймовірність влучення при кожному пострілі рівна 0,2. Для враження цілі достатньо трьох попадань. Визначити ймовірність враження цілі.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ06-03.466

Проводиться чотири незалежних випробовування. Ймовірність появи події А при кожному випробовуванні рівна 0,5. Визначити ймовірність того, що подія А відбудеться не менше двох разів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ06-04.466

Ймовірність того, що перший студент розв'яже задачу, дорівнює 0,75, а ймовірність того, що другий студент розв'яже задачу, дорівнює 0,8. Знайти імовірність того, що задача буде розв'язана, якщо обидва студнти роз'язують її незалежно один від одного.

Ціна : 8.0грн
Код : ВМ11-04.15

Дано натуральні числа від 1 до 30. Скількома способами можна вибрати з них три числа так, щоб їх сума була парною?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ11-07.5

Знайти характеристичну функцію дискретної випадкової величини , яка має геометричний розподіл ( приймає значення n = 1,2,... і де  За характеристичною функцією знайти математичне сподівання і дисперсію. 

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.313

Відомо, що 50% партій між шахматистами А і В закінчується нічиєю, 25% на користь А і 25% на користь В. Яка ймовірність, що шахматист А виграє дві партії з трьох?

Ціна : 5.0грн
Код : Math-4.2.28

Точка А випадковим чином вибирається в квадраті . Знайти густину ймовірностей випадкової величини , рівної відстані від точки А до початку координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.290

Кидають гральний кубик. Нехай - кількість очок, що випали. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.294

Нехай випадкова величина  має нормальний розподіл , тобто є неперервною випадковою величиною зі щільністю ймовірностей .  Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.318

На заняттях по теорії ймовірності з 20 чоловік тільки 15 виконали домашнє завдання. Чому рівна ймовірність того, що з 8 випадково обраних для контролю студентів домашнє завдання виконали 6 чоловік?

Ціна : 5.0грн
Код : Math-4.2.31

Випадкова величина розподвлена по нормальному закону N(0,4).  Знайти ймовірність випадкової події   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.325

Партія автомобілів складається з 10 авто моделі М і 10 авто моделі N. З цієї партії випадковим чином обирають 4 автомобілі для випробувань. Знайти ймовірність того, що для випробувань будуть відібрані авто обох моделей порівну.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-01.41

Ймовірність безвідмовної роботи кожного елементу на протязі часу Т рівна р. Елементи працюють незалежно і підключені по вказанії схемі. Нехай подія означає безвідмовну роботу за час Т елемента з номером а подія В - безвідмовна робота схеми. Необхідно : 1) написати формулу, що виражає подію В через всі події   2) знайти ймовірність події В;  3) обчислити Р(В) при р = 1/2.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-2.41

За період в 131 рік з 1865 по 1995 роки у Чернігові 10-го січня середньодобова температура від мінус 10 до мінус 5 градусів (подія А) спостерігалась 35 разів, а в межах від мінус 6 до мінус 5 градусів (подія В) - 10 разів. Виходячи з цих статистичних даних, приймемо Р(А)=35/131=0,27=р1, Р(В)=10/131=0,076=р2.

1) Знайти ймовірність того, що в найближчі 5 років подія А буде спостерігатись не менше трьох разів.

2) За допомогою наближеної формули Пуассона знайти ймовірність того, що хоча б в одному році з наступних 50-ти подія В відбудеться.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-04.42

Бригада ремонтників заводу обслуговує станки трьох типів - 1-го, 2-го, 3-го, які знаходяться на заводі у співвідношенні 1:2:3. Ймовірність потреби в ремонті за час Т для станків кожного типу рівна відповідно 0.5, 0.3, 0.2.

1) Знайти середню (повну) ймовірність того, що за час Т для довільно обраного станка потрібно буде робота ремонтної бригади.

2) Надійшов виклик до ремонтної бригади (подія А). Якого типу станок ймовірніше всього потребує ремонту?

Ціна : 10.0грн
Код : 130-03.42

За статистичними даними хоча б одна пожежа, що потребує виїзду пожежної команди, може виникнути у трьох районах міста з номерами 1, 2, 3 протягом часу Т з відповідною ймовірністю р1 = 0.1, р2 = 0.2, р3 = 0.3. Нехай Х - кількість районів з трьох даних, у яких за час Т трапилась хоча б одна пожежа. Вважається, що пожежі трапляються незалежно.

Необхідно : 1) скласти ряд (таблицю) розподілу випадкової величини Х; 2) знайти mX ; 3) обчислити P(X>mX).

Ціна : 10.0грн
Код : 130-05.43

Густина ймовірності випадкової величини Х задана формулою Знайти : С; F(x); mX; DX; ; (X>mX); Me; Побудувати графіки f(x) i F(x).

Ціна : 10.0грн
Код : 130-06.44

Яким має бути середнє квадратичне відхилення щоб товщина Х металевого листа, що виготовляється підприємством, відрізнялась від номіналу m=2 мм не більше, ніж на 5% номіналу з ймовірністю, не меншою 0.99? Вважається, що випадкова величина Х розподілена нормально.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-07.45

X, Y - індикатори подій А, В, які означають позитивні відповіді на питання анкети соціологічного опитування. За даними опитування двовимірна випадкова величина (X,Y) має наступну таблицю розподілу: Позитивній відповіді присвоєно ранг 1, негативній - 0. Знайти коефіцієнт кореляції .

Ціна : 10.0грн
Код : 130-08.46

Двовимірна випадкова величина (X,Y) рівномірно розподілена в області D. D - чверть круга: . Скласти густину ймовірності знайти обчислити з'ясувати залежність X,Y.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-09.47

Ймовірність відмови кожного елемента протягом часу Т рівна р. Елементи працюють незалежно і ввімкнені в схему показану на малюнку. Нехай подія Ai означає відмову елемента з номером і  (і = 1,2,3,...), а подія В - відмова всієї схеми за час Т (відсутність струму). Необхідно : написати формулу, яка виражає подію В через всі події Ai, знайти ймовірність події В, обчислити Р(В) при р=1/2.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-02.48

У кожному з двійкових розрядів генератора випадкових чисел з рівною ймовірністю може виявитись "0" або "1". Знайти ймовірність того, що у випадково зареєстрованому числі, що має 8 двійкових розрядів, у половині розрядів будуть нулі.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-01.48

Заготовки для серійного виробництва надходять з 1-го і 2-го ливарних цехів у співвідношенні 3:2 і можуть бути як стандартними, так і не стандартними. Для першого цеху стандартні заготовки становлять 5%, а для другого - 10% від всієї продукції. При виготовленні деталі зі стандартної заготовки ймовірність браку рівна 0.02, а з не стандартної - 0.25,

Яка ймовірність виготовлення бракованої деталі з випадково обраної заготовки? З якої випадково взятої заготовки, стандартної чи не стандартної, більша ймовірність виготовлення бракованої деталі?

Ціна : 10.0грн
Код : 130-03.49

Показано 1 по 30 із 98 (всього сторінок: 4)